Категория Менеджмент: 5 Страница

На странице ресурсы по категории - Менеджмент всего материала: 1107 статей.

Характеристика виробничого середовища в приміщенні Охорона навколишнього середовища РОЗДІЛ 1 Аналітичний огляд літератури Споживні властивості морозива Класифікація і асортимент морозива, яке виготовляється в Схема технологічного контролю виробництва морозива і вафельної продукції Організація, матеріал і методи дослідження Конкурентоспроможність морозива різних товаровиробників Методичні підходи до формування асортименту Розділ I . Теоретичні основи мотиваційного менеджменту Економічна суть мотивації і її роль в підвищенні ефективності системи управління Характеристика основних теорій мотивації Процесуальні теорії мотивації Суть оплати праці, як чинника мотивації персоналу Зарубіжний досвід мотивації персоналу Загальна характеристика підприємства ТОВ «Майстер плюс» Оцінка рівня мотивації персоналу і його вплив на ефективність підприємства ТОВ «Майстер плюс» Проблеми системи мотивації ТОВ «Майстер плюс», виявлені на основі аналізу Впровадження і розвиток сучасних форм оплати праці Вдосконалення соціально-психологічних методів в управлінні Теоретические основы реструктуризации Стратегии диверсифицированного роста Последовательность разработки стратегии Основные задачи разработки стратегии Изменения в организации и технологии управления ими Опишите стратегию фокусирования Охарактеризуйте основные модели стратегического МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ М. ПОРТЕРА Суть і значення інвестиції в основний капітал для економіки України Управління інвестиціями в основний капітал Оцінка ефективності інвестиційних проектів Управління фінансовими інвестиціями ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс» Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс» ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА Становление современных организаций и необходимость управления Менеджмент: общая характеристика Подходы к развитию менеджмента Развитие американской школы менеджмента Особенности американской модели управления Современные тенденции в американском менеджменте Тема: Ґендерні аспекти лідерства в практиці управління Жіноче лідерство: західна традиція Українські реалії жіночого лідерства в управлінні Загальні підходи до жіночого та чоловічого менеджменту Ґендерні аспекти управління в соціальній сфері Перспективи подолання ґендерної нерівності в сфері управління Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Аналіз джерел, використаних при підготовці курсової роботи Роль інновації в вирішенні управлінських задач на підприємстві Дослідження спонукальних мотивів впровадження управлінських інновацій господарюючими суб’єктами України Необхідність у нових методах рішення управлінських задач Аналіз факторів, що впливають на управлінські інновації РОЗДІЛ 2. СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО Ситуаційний аналіз діяльності банку Алгоритм розробки нових банківських продуктів Дослідження фінансової діяльності банків та процесів Розділ1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Становление и развитие менеджмента Развитие управленческой мысли Возникновение и эволюция менеджмента Промышленный переворот и новые подходы к управлению Школа человеческих отношений и поведенческие концепции менеджмента Современные проблемы управления Механізм прийняття рішень в менеджменті. Поняття управлінських рішень Класифікація управлінських рішень
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |