Категория Медицина: 59 Страница

На странице ресурсы по категории - Медицина всего материала: 24291 статей.

Заготовка, первичная обработка, сушка Заготовка, первичная обработка, сушка Заготовка, первичная обработка, сушка Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка, сушка КУМАРИН                       ДИГИДРОКУМАРИН Хроматографическое определение Глава XX . Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё , содержащие Заготовка, первичная обработка, сушка Заготовка, первичная обработка, сушка БЕНЗО- g-ПИРОН         БЕНЗО- g-ПИРАН И сырье, содержащие флавоноиды Встречается под названиями: цмин песчаный, сухоцвет, золотиска Встречается под названиями: горчак почечуйный, горчишная трава, гусятник, почечуйная трава Заготовка, первичная переработка и сушка Глава XXIII . Лекарственные растения Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка и сушка ГЕКСАОКСИДИФЕНОВАЯ К-ТА                     ЭЛЛАГОВАЯ КИСЛОТА Биологическое действие и применение Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка и сушка Алкалоиды, производные хинолина YIII . Алкалоиды, производные пурина (кофеин, теофиллин, Количественное определение алкалоидов Введение перца в культуру европейских стран под названием “испанский перец” началось в Х VI веке Глава XXVIII . Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, Заготовка, первичная обработка и сушка Кельтское название растения) Встречается под названием секуринега ветвецветная Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка и сушка Кофейное дерево аравийское, кофе аравийский; название происходит от латинизированного англ. с offee – кофе; турецк. quahveh ; араб. – quahuah ; латин. arabicus , а, um – арабский Глава XXIX . Лекарственные растения и Встречается под названиями ласточкина трава, бородавочник, желтомолочник, чистоплот ХЕЛЕРИТРИН                                             САНГВИНАРИН Заготовка, первичная переработка и сушка Лекарственное растительное сырьё, Заготовка, первичная обработка и сушка Заготовка, первичная обработка и сушка Особенности заготовки лекарственного Химическое изучение растений При обнаружении ядовитых растений, помета грызунов и Folia Plantaginis majoris recens Rhizomata cum radicibus Valerianae Агликоны сердечных гликозидов С ежегодным контролем активности Folia Uvae ursi, cormi Uvae ursi Кристаллические вещества с определенной температурой Флюоресценция пятен в УФ-свете на хроматограммах Filipendula ulmaria. Rosaceae. Flores Filipendulae ulmariae Весной во время сокодвижения Провести количественное определение дубильных веществ К56   Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А.,      Модуль 1. РОЛЬ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Догіппократівський період розвитку медичної етики Внесок вітчизняних клініцистів в розвиток учення про медичну деонтологію Женевська декларація світового лікарського товариства Право на передачу інформації про пацієнта Сучасні редакції «Клятви Гіппократа» і подальша модифікація Яке з вказаних джерел учить лікаря почитати вчителів, які навчили його лікарському мистецтву, нарівні з батьками? Третя модель – колегіального типу Основні міжнародні документи, які регламентують права пацієнта Визначити поняття «ятрогенія», «ятрогенні захворювання» Визначення і суть лікарської таємниці. Історія розвитку лікарської таємниці Можливі обмеження права пацієнта на конфіденційність Основні правові документи, що гарантують дотримання лікарської таємниці в Україні і світі Природа «лікарської помилки», «право на помилку» і відповідальність за неї Поняття «лікарська помилка» Профілактика лікарських помилок Біомедична етика. Співвідношення понять «біоетика», «біомедична» і «медична» етика Що складає зміст біомедичної етики? Основні принципи і норми біомедичної етики Правові документи, які регламентують дотримання принципів біоетики в Україні ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО ШТУЧНО ПІДТРИМУЮТЬ ЖИТТЯ Етичні проблеми використання ембріональних (плодових) стволових клітин Етичні проблем, що породжуються розвитком репродуктивних технологій Етичні проблеми штучного переривання вагітності. Права на життя на початковій стадії людського існування: чи має право на життя ембріон з відхиленнями розвитку? Етичні проблеми сурогатного материнства Етичні проблеми технологій, що штучно підтримують життя – проблеми розвитку генетики та генної інженерії Хто зробив першу пересадку серця хворому? Право людини на смерть. Визначити поняття « вмирання з гідністю» Визначення поняття «евтаназії». Основні види евтаназії Визначити поняття «хоспіс»: основні функції, медичне і соціальне значення Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за навмисне вбивство? Вимоги, що пред'являються до лікаря, який прагне присвятити себе науковій діяльності Етичні небезпеки, що містять втручання в психіку людини Основні деонтологічні підходи в психіатрії Етичні проблеми в наркології До кола етичних проблем педіатрії входять також: Метод спостереження за хворими: Медичному огляду підлягають: Проведення медичного обстеження ВІЛ-інфікованих Правові основи боротьби із  СНІДом в Україні Який Закон України регламентує Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфікування, лікування, догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих СНІДом на 2009-2013 рр До офтальмолога звернулися за допомогою сусіди: їх дитина впала з велосипеда, ударила або вивихнула, або зламала руку. Дії лікаря: Серед хворих в палаті виникла конфліктна ситуація. Як повинен діяти лікар? При спілкуванні з хворим лікар пропонує йому вибрати з лікувальних засобів ті, що влаштовують його за ціною і способом застосування. Визначити модель взаємин лікаря хворим: Хірург у момент проведення відкритої холецистектомії завдав хворому травми жовчних протоків. Патологія, що розвилась відноситься до: Річна дівчина звертається до сімейного лікаря і повідомляє, що вагітна, просить не говорити про це батькам і зробити аборт. Як повинен поступить сімейний лікар? Лікар не діагностував своєчасно захворювання із-за його атипового перебігу, хворий помер. Оцініть дію лікаря: Хірург регулярно проводить тестування на ВІЛ, не інформуючи про це самих хворих. У разі отримання позитивного результату, хірург відмовляється їх оперувати. Які права пацієнта порушує хірург? Співробітник іноземної дипломатичної установи повернувся із службового відрядження з Анголи. Йому запропонували пройти медичне обстеження на предмет зараження ВІЛ. Його дії? ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРЯ Стаття 40. Складання професійних висновків КЛАСИФІКАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТИПІВ ПАЦІЄНТА ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ Принципы организации гигиенического обучения и воспитания Методы и средства гигиенического обучения и воспитания населения и формирования здорового образа жизни Типы ситуаций для выбора средств гигиенического обучения и воспитания Формирование здоровья различных групп населения Приказ Минздрава РФ № 455 от 23.09.2003 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО, КРАЕВОГО, ОБЛАСТНОГО, ОКРУЖНОГО, ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТРУКТУРА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Основные нормативные документы, Подготовьте пострадавшего к перевозке ОЦЕНКА ПАЦИЕНТА – ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ КРИТИЧЕСКОЕ, НЕМЕДЛЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА Если Вы отметили любой из перечисленных выше важных критериев, опишите на этом бланке подробности действий практиканта ПРИМЕЧАНИЕ: экзаменатор сообщает практиканту, что рвотный рефлекс отсутствует, пациент принял воздуховод Если Вы отметили любой из перечисленных выше важных критериев, опишите на этом бланке подробности  действий практиканта Нити, которые не рассасываются Размер нити / время снятия швов ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА О МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ Переворачивание фиксированного пациента Какие решения приходится принимать? Как подходить и отходить от вертолета Профилактика появления пролежней КЛАССИФИКАЦИЯ СТАДИЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА Каждый мл стерильного раствора для внутривенных инъекций содержит 100 мг транексамовой кислоты и воды для инъекций до 1 мл Возобновление проходимости дыхательных путей Пункт 1. Местонахождение точки сбора раненых Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Статья 7. Сроки проведения и основания прекращения индивидуальной профилактической работы Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Закона Статья 12. Комиссии по делам несовершеннолетних Статья 21. Инспекции по делам несовершеннолетних Статья 22. Приемники-распределители для несовершеннолетних Статья 24. Иные органы и организации, осуществляющие деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ Я УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Гройзик К.Л. Диагностика и оперативная тактика при постнекротических осложнениях острого панкреатита. – Рукопись Травматологическое отделение Алибулатова Ильмуят Магомеднуриевна Перелом шейки бедренной кости Оперативный метод лечения переломов шейки бедра Чрезвертельные и межвертельные переломы бедренной кости Переломы диафиза бедренной кости Новые тенденции в лечении переломов бедренной кости Переломы дистального конца бедренной кости (fracture ossis femoris regi distalis) Переломы мыщелков большеберцовой кости Контроль качества сопоставления отломков кости Диафизарные переломы костей голени (fracturae ossis cruralis diaphysis) Применение оперативного метода лечения Переломы лодыжек, переломо-вывихи в голеностопном суставе Переломы таранной кости (fracturae ossis tali) Переломы ладьевидной кости (fracturae ossis navicularae pedis) Животик просит воздуха без дыма Поэтому, думая о здоровье своего будущего малыша, откажитесь от курения во время беременности, а еще лучше не курите вообще По Физиологии, анатомии и гигиене детского организма Тема: морфофункциональная характеристика детского организма в разные возрастные периоды жизни Количество крови у детей, подростков и взрослых ВОЗРАСТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Морфологическое развитие органов дыхания Изменения с возрастом величины помех Возрастные особенности эндокринной системы ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ Представленность стадий полового созревания у мальчиков и девочек 7—17 лет ЧАСТЬ 1 . Понятие и природа современной ВБИ ЧАСТЬ 3. Парентеральные гепатиты Причины способствующие сохранению высокого уровня заболеваемости ВБИ Опасные диагностические процедуры LПопадание биологических жидкостей ВИЧ-инфицированного на слизистые оболочки здорового человека LПри попадании небольшого количества инфицированного материала – обеззараживание проводится путем двукратного протирания поверхности ветошью, смоченной в дез растворе Распространенность маркеров ВГВ варьирует (по вирусоносителям): Новорожденные от матерей с НВsAg Диссертации на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук Патоморфологическая диагностика висцеральных микозов Материалы, методы и объемы исследований Клинико-морфологические изменения у животных при аспергиллёзе Клинико-морфологические изменения у животных при мукорозах Клинико-морфологические изменения у животных при кандидозах Клинико-морфологические изменения у животных при смешанных микозах Вирус иммунодефицита человека Попадание в организм инфицированной крови Попадание от инфицированной матери ребенку Краткие глобальные данные об эпидемии ВИЧ-инфекции и СПИД Бронхиальная астма и гипервентиляционный синдром Аспекты самопомощи: развитие бронхиальной астмы с точки зрения позитивной психотерапии Терапевтический аспект: пятиступенчатый процесс позитивной психотерапии при бронхиальной астме Физиология дыхания и связь с нервной системой Основные принципы практического применения гимнастики по системе Зыонгшинь Традиционные принципы упражнений в дыхании Практическое применение дыхания по Гневушеву О. В. Леонтьев, С. А. Бойцов, Д. В. Леонтьев Конституция о здравоохранении Правовое положение граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья Правовой статус медицинских работников Контроль за качеством оказания медицинской помощи ГЛАВА 2 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ НАСТУПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Система наказания в уголовном праве VII. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Понятие и значение трудового договора Правовое регулирование трудовых правоотношений за рубежом ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВРАЧА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ТРАВМЫ И ОСТРЫЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, РАСТЯЖЕНИЯ И ВЫВИХИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ И СПИНАЛЬНАЯ ТРАВМЫ Pulsatilla, Mercurius, Hepar sulphuris Magnesia phosphorica и Colocynthis Lycopodium, Opium и Raphanus Magnesia phosphorica и Silicea ФАРИНГИТЫ, ТОНЗИЛЛИТЫ, БОЛИ В ГОРЛЕ Mercurius iodatus rubrum и Mercurius iodatus flavus ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРОСТУДЫ ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГРИППА ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ НЕКОТОРЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ С ТЕНДЕНЦИЕЙ К КАРДИОДИЛАТАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЖИВОТ - ПРАВЫЙ НИЖНИЙ КВАДРАНТ Colocynthis, Magnesia phosphorica и Berberis Общие реакции Kali carbonicum Хронические состояния Kali iodatum Общие реакции Kali phosphoricum Сравнение Lilium tigrinum, Natrum muriaticum и Sepia Операция шунтирования коронарных артерий Как будет происходить заживление раны? Печень, водный, электролитный баланс и кровообращение Особенности применения диуретиков при асците Некоторые данные по диагностике (по Renger ) Особенности диагностики и терапии в различные фазы Особенности ведения больных при резекциях печени Влияние инфузий и трансфузий на печень ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ Шляхи внутрішньоклітинного перенесення регуляторних сигналів естрадіолу в корі надниркових залоз Дослідження впливу NAE на стероїдогенез в корі надниркових залоз. участь систем вторинних посередників перенесення регуляторних сигналів nae в адренокортикоцитах Дослідження участі протеїнкіназ у перенесенні регуляторного сигналу іонів калію в адренокортикальних клітинах СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Безопасность жизни и здоровья проживающих, сохранность их имущества Системы противопожарной защиты Влияние на эндокринную систему и нейрогуморальную реакцию Заболевания, вызываемые воздействием неионизирующих излучений Инженерно-технические мероприятия по защите населения от ЭМП Лечебно-профилактические мероприятия Физикальные методы исследования Рентгенологические методы диагностики ПДА Основные позиции дифференциальной диагностики Чрезплевральный доступ при верхних передних и задних абсцессах Верхнесрединный доступ при передних ПДА Настоящее состояние ( Status praesens ) Методическая глубокая пальпация по Образцову – Стражеско Данные лабораторных и инструментальных методов исследования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |