Визначте, правильні (п) чи неправильні (н) твердження.

 

1. Світова валютна система грунтується на функції світових грошей.

2. Світова валютна система функціонує на основі національних валютних систем.

3. Стан валюти держави не залежить від стану її економіки.

4. Якщо ціна гривні в доларах знижується, то кажуть, що долар знецінився стосовно гривні.

5. У процесі зменшення курсу національної валюти щодо валют інших країн у виграші виявляються імпортери.

6. Політика дисконтної ставки центрального банку є методом прямого регулювання валютного курсу.

7. Валютні інтервенції на зовнішніх валютних ринках – це метод непрямого регулювання валютного курсу.

8. Продаж Центральним банком національної валюти на зовнішніх валютних ринках сприяє здільшенню обмінного курсу.

9. Система гнучких валютних курсів може впливати на зовнішню економіку, зумовлювати скорочення зовнішньої торгівлі й обсягу інвестицій за кордоном.

10. З 1971 р. У світовій економіці діє система фіксованих валютних курсів.

11. Ревальвація здійснюються як законодавче збільшення валютного курсу.

12. Девальвація за своїм економічними наслідками невигідна, оскільки призводить до зменшення виторгу в національній валюті.

13. Для Світового банку пріоритетними є зміни, що стосуються безпосередньо виробництва і не торкаютсья бюджетної сфери.

14. Європейський банк реконструкції і розвитку створений спеціально для надання допомоги країним Східної Європи і республікам колишнього СРСР.

15. У процесі взаємодії зі Світовим банком країна втрачає контроль над своїм виробництвом.

 

 


V. Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця структурно-логічної схеми, позначені знаками запитання, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

 

 


 


 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України – Київ: Преса України, 1997.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р.№ 2755-IV.

3. Бюджетний кодекс України: Ухвалений Верховною Радою України 22 березня 2001 року // Відомості Верховної Ради України - 2001 - № 37-38

4. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 липня 1991 р // Відомості Верховної Ради України – 1991р - №38

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.051997 № 280/97 // Відомості Верховної ради України – 1997 - № 24

6. Закон України «Про рахункову палату Верховної Ради України» від 11.07.1996 р. № 315/96 // Відомості Верховної Ради України - 1996 - №23

7. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 05.02.1998 р. № 8/98 // Відомості Верховної Ради України – 1997- № 29

8. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р №400/97 // Відомості Верховної Ради України – 1997 - №37

9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України – 2000 - №22

10. Указ Президента України «про Державне Казначейство України» // Діло. – 1995 р. №43

11. Господарський кодекс України – Київ: Правда, 2003

12. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.10 р. № 2464-VI.


Основна література:

1. Азаренкова. Г.М., Борисенко І.І. Фінанси: Практикум: Навчальний посібник – Київ: Знання, 2008

2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – Київ.: НІОС, 2001.

3. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навчальний посібник –Львів. Новий світ. 2006.

4. Романенко О.Р. Фінанси: 4-е видання- Київ: ЦУЛ, 2009.

5. Фінанси: Підручник / За редакцією І.С. Юрія, В.М. Федосова. – Київ: Знання, 2008

Додаткова література:

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник – Київ: Атіка, 2002.

2. Василенко Л.І., Василенко А.В. Фінанси: Навчальний посібник – Київ: КНТУЕ, 2004.

3. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.І., Калина А.В. Податкова система України: Навчальний посібник – Київ: МАУП, 2007.

4. Запорський В.С., Вовчак О.Д. Фінанси: Навчальний посібник – Київ: Знання, 2006.

5. Іванова І.М. Реформування системи державного фінансового контролю // Фінанси України – 2011 - №6.

6. Карпінський Б.А., Гераименко О.В. Фінансова система – Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2003.

7. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія і практика) – Київ: НІОС, 2000.

8. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика) Навчальний посібник – Тернопіль, Астон, 2002.

9. Корнєєв В.В. Модель та інструментарій фінансового ризику України // Фінанси України – 20012 - №6.

10. Леоненко П.М. Юхименко П.І.. Ільєнко А.А. та інші. Теорія фінансів: Навчальний посібник / За загальною редакцією О.Д. Василенка – Київ: ЦУЛ, 2005

11. Мних Н.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник – Київ: Знання, 2006.

12. Фінанси: Навчальний посібник /О.П. Блиднюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та інші. За редакцією В.І. Оспіщева – Київ: Знання, 2006.

13. Фінанси: Навчально-методичний посібникдля самостійного вивчення дисципліни – 2-е видання перероблене і доповнене / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – Київ, КНТУЕ, 2003.

14. Фінанси у запитаннях і відповідях / За загальною редакцією О.Д. Данилова – Київ: Видавничий дім «Комп’ютерпрес», 2006.

Інтернет-ресурси:

www.liga.kiev.ua

www.rada.kiev.ua

www.bank.gov.ua

www.investgazeta.net

www.business.ua

www.obozrevatel.com.ua

www.zn.kiev.ua

www.companion.com.ua

www.fin-ukr.com.ua

http://zakon.rada.gov.ua

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 41.