ІІ. Основні терміни і поняття

До кожного із перелічених визначень доберіть термін або поняття:

1. Здатність однієї валюти обмінюватися на іншу.

2. Грошові знаки іноземних держав, а також кредитні та платіжні документи в іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних розрахунках.

3. Валюта, за допомогою якої здійснюються розрахунки, а також повертаються кредити і борги.

4. Форма організації валютних відносин країни, закріплена національним законодавством.

5. Діяльність держави й уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій валютними цінностями.

6. Ціна, що сплачується в національній валюті за одиницю іноземної валюти.

7. Ситуація, за якої для купівлі одиниці якої-небудь іноземної валюти потрібно затратити більше одиниць національної валюти, ніж раніше.

8. Ситуація, за якої для купівлі одиниці якої-небудь іноземної валюти потрібно затратити менше одиниць національної валюти, ніж раніше.

9. Курс валюти, що визначається попитом на іноземні гроші та їх пропозицію і може вільно підвищуватися або знижуватися.

10. Валюта, порівняно з якою котируються інші валюти в певній країні або фінансовому центрі.

11. Курс валюти, вільше підвищення або зниження якого не допускається.

12. Форма організації міжнародних валютних відносин.

13. Обмінний валютний курс, зафіксований під час підписання угоди.

14. Офіційні запаси валюти у центральному банкові, фінансових установах країни або міжнародних валютно-кредитних організаціях.

15. Документ, який відображає всі операції за коштами, які обслуговують зовнішньоекономічні зв’язки країни.

а) Світова валютна система;

б) національна валютна система;

в) валюта;

г) валютне регулювання;

д) валютний курс;

є) гнучкий валютний курс;

ж) фіксований валютний курс;

з) гарантований валютний курс;

і) базисна валюта;

к) конвертованість валют;

л) знецінення національної валюти;

м) подорожчання національної валюти;

н) валютні резерви;

о) валюта платежу;

п) платіжний баланс.

 

ІІІ. Тести

Виберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів)

1. Валютна система - це:

а) сукупність валютних цінностей;

б) державно-правова форма організації валютних відносин;

в) інституціональний механізм, за допомогою якого визначаються відносини щодо купівлі-продажу іноземної вілюти;

г) сукупність економічних відносин, пов’язаних із функціонування валюти і господарських зв’язків, сформованих на основі інтернаціоналізації.

 

2. До складу світової валютної системи належать:

а) міжнародні платіжні засоби;

б) механізм встановлення і підтримки валютних курсів;

в) порядок балансування міжнародних платежів;

г) умови конвертованості валют;

д) права і обов’язки міждержавних інститутів, що мають валютні відносини.

 

3. Основою національної валютної системи є:

а) установлена законом грошова одиниця держави;

б) валютний курс;

в) конвертованість валют;

г) базисна валюта.

 

4. Якою може бути валюта:

а) вільно конвертованою;

б) частково конвертованою;

в) неконвертованою;

г) кредитною;

д) світовою ?

 

5. Збільшення курсу національної валюти сприяє:

а) збільшенню обсягів імпорту і зменшенню обсягів експорту;

б) збільшення обсягів експорту і зменшяння обсягів імпорту;

в) дефіціту платіжного балансу країни;

г) зменшенню золотовалютних резервів держави;

д) збільшення золотовалютних резервів держави.

 

6. Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то йдеться про те, що:

а) ціни принаймні деяких валют, виражені у валюті певної країни, зменшилися;

б) уряд підвищив ціну, за якою він купуватиме золото;

в) у країні дефіцит торгового балансу;

г) внутнішня купівельна спроможність одиниці валюти зменшиться.

 

7. Які переваги дає країні конвертованість національної валюти :

а) залучає іноземний капітал з метою здійснення інвестицій в економіку певної країни;

б) виробники і споживачі країн із конвертованою валютою можуть вибрати найдешевші товари для закупівлі та продажу товарів на найвигідніших ринках збуту за межами країни;

в) збільшує продуктивність праці;

г) змешнує обіг грошей усередині країни;

д) сприяє підвищенню попиту;

є) обіг валюти робить внутрішній ринок доступним для іноземних конкурентів;

ж) зумовлює зростання інфляції;

з) обертання валюти зумовлює її ревальвацію.

 

8. Вільно конвертовані валюти, затверджені на сьогодні Міжнародним валютним фондом:

а) долар США;

б) ліра Італії;

в) євро;

г) єна Японії;

д) фунт стерлінгів Великої Британії;

є) крона Швеції.

 

9. Суб’єктами валютних відносин в Україні є:

а) юридичні та фізичні особи;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України;

г) Національний банк України;

д) уповноважені банки;

є) біржі.

 

10. До органів валютного контролю в Україні належать:

а) Секретаріат Президента України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Державна податкова інспекція України;

д) уповноважені банки;

є) Національний банк України;

ж) Державний митний комітет України;

з) Міністерство зв’язку України.

 

11. Валютні інтервенції на валютному ринкові здійснює:

а) уряд країни;

б) центральний банк країни;

в) комерційні банки;

г) валютна біржа.

 

12. Як називається міжнародна валютно-кредитна установа, що має статус спеціалізованого відділення ООН і створена на міжнародній валютно-фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі 1944 р.:

а) Світовий банк;

б) Європейський банк реконструкції та розвитку;

в) Міжнародний валютний фонд;

г) Банк міжнародних розрахунків.

 

13. Країною – опікуном України в МВФ є:

а) Німеччина;

б) Велика Британія;

в) Франція;

г) Нідерланди;

д) Італія.

 

14. Міжнародна фінансова організація, для якої пріоритетними є такі структурні зміни, як лібералізація торгівлі, приватизація, реформи утворення, називається:

а) Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

б) Європейським банком реконструкції та розвитку;

в) Міжнародним валютним фондом;

г) Банком міжнародних розрахунків.

 

15. За якими напрямами можуть групуватися міжнародні фінансові відносини:

а) взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країни;

б) зваємовідносини держави з юридичними і фізичними особами інших країн;

в) взаємовідносини держави з урядами інших країн та міжнародними фінансовими організаціями;

г) взаємовідносини між суб’єктами господарювання в межах однієї країни?

 

ІV. Правильно / неправильно

Дата: 2016-10-02, просмотров: 34.