Позначте відповідність між термінами та їхніми значеннями

А Лава

Б Рада

В Ратуша

Г Війт

1.Приміщення, в якому перебував міський магістрат

2.Становий суд присяжних у кримінальних справах

3.Адміністративно-розпорядчий орган і суд у цивільних справах

4.Особа, яка очолювала місцеве самоуправ­ління в містах і селах. Його посада могла бути виборною або наданою

5.Узагальнена назва органів місцевого само­врядування і суду в містах за магдебур­зьким правом

Позначте відповідність між діячами культури та галузями, в яких вони працювали.

А Іван Труш

А  
Б  
В  
Г  

Б Микола Леонтович

В Михайло Микешин

Г Владислав Городецький

1.Музика

2.Живопис

3.Література

6. Архітектура

4.Скульптура

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

А Б В Г
       

Позначте послідовність історичних подій, які відбувалися за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

А Битва на р. Альті                                                                       

Б Початок спорудження Софійського собору

В Битва на р. Калці                                                                       

Г Запровадження християнства на Русі

Установіть послідовність подій.

А Видання друком «Кобзаря» Т. Шевченка

А Б В Г
       

Б Вихід друком «Енеїди» І. Котляревського                              

В Видання журналу «Основа» в Петербурзі                              

Г Початок видання журналу «Київський телеграф»                  

Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

Лише три правильні

     

21.Позначте твердження, що характеризують діяльність князя Володимира Великого :

1. Зведення Золотих воріт

2.Захоплення візантійських володінь – Корсуня в Криму

3. Прийняття «Руської правди»

4. Карбування срібників

 5.Уведення обов'язкової військової повинності

 6.Здійснення реформи адміністративного управління

 7.Будівництво Змієвих валів         

 

 22. Які риси характеризують розвиток капіталістичних відносин на селі в другій половині XIX ст.?

1. Ліквідація праці найманих робітників

     

2. Удосконалення знарядь праці та техніки

3. Спеціалізація окремих районів України

4. Поширення відробіткової системи

5. Розвиток поміщицького господарства

6. Масове переселення жителів міст у села                                      

7. Формування ринкових відносин                                               

ВАРІАНТ

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

Культурні здобутки якого народу ілюструють наведені археологічні знахідки?

 

А Б В Г
       

          

А Сармати

Б Скіфи

В Кіммерійці

Г Половці

А Б В Г
       

2.Яке поняття відповідає визначенню? «Рівень розвитку суспільства, його матеріальної та духовної культури».

А Формація

Б Соціум

В Період

Г Цивілізація

3.Укажіть місце битви 1435 р., під час якої руські князі зазнали поразки, а осе­редок руської державності в Литві («Велике князівство Руське») фактично припинив своє існування.

А Б В Г
       

А Грюнвальд

Б Вількомир

В Річка Ворскла

Г Річка Сині Води

Пізнай особу за описом.

«Один з перших відомих українських гетьманів, нащадок великого кня­зя литовського Ольгерда. Черкаський і канівський староста, організатор відсічі татарським нападам. Під його керівництвом на о. Мала Хортиця був побудований замок, який став прототипом Запорозької Січі. У1560 р. перебував на службі у московського царя Івана Грозного, у 1561 р. повер­нувся в Україну. У 1563 р. здійснив похід до Молдови. Через зраду потра­пив у полон, страчений у Стамбулі».

А Б В Г
       


5. Серед своїх основних завдань козацтво в XVII ст. вважало справою загально­національної ваги захист

А Б В Г
       

А Українських селян

Б Церкви і культури

В Польського короля

Г Жителів міст

6. У якому архітектурному стилі побудовано будинок купця Корнякта XVI ст. у Львові?                

А Б В Г
       

А Бароко

Б Ренесанс

В Готичний

Г Романський

 

 

7. У якому художньому жанрі сучасник виконав пор­трет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного із са­гайдаком за спиною, що вказує на прізвисько, отримане гетьманом за майстерну стрільбу з лука?

А Б В Г
       

А Літографія

Б Картина

В Гравюра

Г Мозаїка

 


Дата: 2018-09-13, просмотров: 321.