Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

Лише три правильні

Що спричинило припинення бойових дій козаків у кінці 1648 р.?

     

1. Небезпека виникнення національно-визвольної війни з боку поляків

2. Відмова більшості козаків продовжувати війну

3. Загроза нападу на Київщину й Чернігівщину з боку Литви

4. Виснаженість Війська Запорозького, епідемія чуми

5. Похід Польщі на Туреччину

6. Похід Польщі на Кримське ханство

7. Перемир'я козаків з польською шляхтою

 

Які позитивні наслідки мала аграрна реформа 1861 р.?

     

1. Особисте звільнення селян, перетворення їх у верству власників

2. Формування товарно-грошових відносин у сільському господарстві

3. Упровадження нових досягнень агротехніки й тваринництва

4. Збільшення частки малоземельних господарів серед звільнених селян

5. Заборона селянам займатися ремеслом і торгівлею

6. Звільнення частини селян з кріпацтва без наділу землі

7. Унеможливлення поглиблення спеціалізації районів

ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

1. У якому місті відбувалася подія, зобра­жена на відомій мініатюрі?

А Корсунь

А Б В Г
       

Б Іскоростень

В Київ

Г Царгород

 

 

Яку форму влади започаткували старші сини и Ярослава Мудрого - Ізяслав, Святослав і Всеволод після смерті батька в 1054 р.?

А Б В Г
       

А Дуумвірат

Б Тріумвірат

В Принципат

Г Деспотія

 

3. Про якого князя пише історик?

«У 1185 р. він організував оборону Переяслава і в боях під його стінами завдав половцям жорстокої поразки. Коли в 1187 р. він помер, то, за свід­ченням літописця, "за ним же Україна багато потужила" (так у літо­писі вперше було вжито термін "Україна")».

А Б В Г
       

А Мстислав Володимирович

Б Володимир Мономах

В Святослав Всеволодович

Г Володимир Глібович

 

Укажіть архітектурний об’єкт, внесений до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.

А Б В Г
       

А Фортеця у Меджибожі

Б Верхній замок у Луцьку

В Софіївський собор у Києві

Г Монастир-фортеця в с. Зимному

     
 

 


А                                                                     Б

 

А                                                                     

 

                                                                 

 

В                                                                                Г


Яку назву має Священне писання, створене в 1556-1561 рр.?

А Б В Г
       

А Волинське євангеліє

Б Пересопницьке євангеліє                                                               

В Крехівський «Апостол»                                                                 

Г Острозька біблія

 

Пізнай особу за описом.

А Б В Г
       

 «Визначний український церковний і культурний діяч. Вивчав теологію в Паризькому університеті. Брав участь у Цецорській битві (16. Хотинській війні (1621). Під впливом Борецького прийняв чернецтво. Був архімандритом Києво-Печерської лаври, Київським митрополитом. Домігся від короля Владислава IV Вази легалізації Української православної церкви. Здійснив реформу церковного життя. У 1631 р. відкрив Лаврську школу, наступного року об'єднав її з Київською братською школою утворивши Києво-Могилянський колегіум. Реставрував Софійський с і будинки Києво-Печерського монастиря. Написав ряд творів богословської та полемічної літератури: "Євангеліє учительне", "Требник" та ін.. Похований у Києво-Печерській лаврі».

А Іван Могильницький

Б Петро Могила

В Андрій Могила

Г Арсеній Могилянський

                                                                                                              

Дата: 2018-09-13, просмотров: 395.