Укажіть автора картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану»

А Олександр Мурашко

А Б В Г
       

 

Б Микола Самокиш

В Ілля Рєпін

Г Микола Пимоненко

 

 

Укажіть керівника «Південного товариства» декабристів, який наголошував

«...І тому не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинно бути рішуче скасовано, і дворянство повинно неодмінно відмовитися від мерзенної переваги воло­діти іншими людьми».

А Б В Г
       

А Кіндрат Рилєєв

Б Павло Пестель

В Микита Муравйов

Г Сергій Волконський

Пізнай особу за описом.

«Професор історії й географії, викладач польської мови, а з 1841 р. - ректор Харківського університету. Автор першої віршованої української байки "Пан і Собака", "малоросійських" балад "Рибалка" і "Твардовський", перекладач творів римського поета Горація».

А Б В Г
       

 

 

Що спільного було в політиці Австро-Угорської та Російської імперій щодо українців у сфері культури в другій половині XIX ст.?

А Б В Г
       

А Сприяння розвитку української культури

Б Переслідування літературної української мови

 

В Цькування української культури і мови

 Г Сприяння розвитку українського театру

Яким роком датується подія, описана в наведеному уривку?

«Радикально налаштовані діячі визвольного руху на Галичині створили і Русько-українську радикальну партію, засновниками якої були Іван ранко, Михайло Павлик, Євген Левицький».

А Б В Г
       

А 1890 р.

Б 1899 р.

В 1868 р.

Г 1896 р.

Яку назву отримав період з 1890 року, коли українські депутати-народовці і польські депутати Галицького сейму взяли на себе зобов'язання про взаємну лояльність?

А Б В Г
       

А «Вільна ера»

Б «Нова ера»

В «Ера спокою»

Г «Ера змін»

 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

Установіть відповідність між історичними особами та сферами їхньої діяльності.

А  
Б  
В  
Г  

А Нестор

Б Алімпій

В Агапіт

Г Феодосій Печерський

1. Церковні проповіді

2. Архітектура

3. Літописання

4. Іконопис

5. Медицина

Позначте відповідність між подіями і датами.

А  
Б  
В  
Г  

А Київська громада                1 1833-1837 рр

Б «Руська трійця»                2 1891 р.

В Братство тарасівців            З 1830-1831 рр.

Г Польське повстання           4 1897 р.

                                                     5 1861 р.

 

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

А Б В Г
       

Установіть послідовність правління київських князів у XI—XII ст.

А Ярослав Мудрий

Б Володимир Великий

В Святослав Ігоревич

Г Володимир Мономах

Установіть послідовність прийняття історичних документів.

А Б В Г
       

 

А Городельська унія

Б Люблінська унія                                                                        

В Кревська унія                                                                            

Г Берестейська унія

    

Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

Лише три правильні

Дата: 2018-09-13, просмотров: 264.