Яку сферу зовнішньої політики гетьмана Б. Хмельницького характеризує вок з його листа до короля Швеції?

«Найясніший король Швеції, наш вельмишановний пане і друже, того щоб приязнь могла зміцнюватися і перетворитись у тривалі зв’язки, немає засобу кращого, ніж той, що з обох сторін визначала її безсумнівна вірність і непорушна сталість... Проте сповіщаємо цим (листом), и від початку ми підняли зброю проти поляків на захист віри і вольностей так і тепер не перестаємо боротися проти кожного, хто хотів би с нам на шию... Цю нашу обітницю радо виконуємо, посилаючи для завдання наших особливих послів, як тільки відкриється вільний прохід»

 А Культурну

Б Військову

В Фінансову

А Г Дипломатичну

                                                                                                   

Хто з гетьманів сформував у 166 – 1669р.р. Українську козацьку державу, кордони якої позначено на картосхемі?

 

 


А Б В Г
       

 

А Петро Сагайдачний

Б Петро Дорошенко

В Іван Виговський

Г Іван Мазепа


Яку назву мав документ, підписаний гетьманом І. Брюховецьким в 1665 р.?

А Б В Г
       

А Московські статті

Б Андрусівське перемир'я

В Глухівські статті

Г Гадяцький договір

Доповніть таблицю «Наслідки участі українських козаків у Північній війні між Росією і Швецією».

Занепад Втрати 50-70 % Підвищення подат­ків ???
козацького козацьких формувань та запрова­дження  
господарства   нових повинностей  
       

А Укріплення кордонів Січі

Б Занепад торгівлі козаків

В Зміцнення господарства міщан

Г Поширення української культури

Про кого йде мова в наведеному уривку?

«У 1770 р. Катерина II нагородила його, останнього кошового отамана Запорозької Січі, золотою медаллю з діамантами за виявлену мужність. У 1776 р. він був кинутий "на сміреніє" в каземат Соловецької в'язниці, де пробув 25 років. Був помилуваний на 110 р. життя».

А Б В Г
       

А Данило Апостол

Б Петро Калнишевський

В Кость Гордієнко

Г Іван Сірко

 

 

А Б В Г
       

Хто був автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм»?

А Микола Лисенко

Б Семен Гулак-Артемовський

В Петро Гулак-Артемовський

Г Петро Сокальський

 

Як називалася перша політична організація Галичини, створена в 1848 р

А Б В Г
       

А Головна Українська Рада

Б Головна руська рада

В Загальна Українська Рада

Г Союз визволення України

 

Який наслідок мало скасування панщини в Західній Україні?

А Б В Г
       

А Остаточна ліквідація юридичної залежності селян

Б Початок ліквідації юридичної залежності селян

В Початок ліквідації фактичної залежності селян

Г Скасування податків із селян

 

А Б В Г
       

Що спільного було в українському національно-визвольному русі Австро - Угорської та Російської імперій в 1890-х роках?

А Прагнення до об'єднання дій

Б Бажання зосередитися на просвітництві

В Прагнення до роз'єднаності дій

Г Бажання зосередитися на збройній боротьбі

Яка форма боротьби робітників за покращення свого соціального становища була найпоширенішою в Наддніпрянській Україні в 1870-1890-ті роки?

А Б В Г
       

А Повстання

Б Страйки

В Погроми

Г Локаути

 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

Дата: 2018-09-13, просмотров: 543.