Позначте відповідність між подіями і датами
А  
Б  
В  
Г  

А Утворення Галицько-Волинського князівства      1 1238 р.

Б Розгром хрестоносців під Дорогочином                2 1323 рр.

В Коронування Данила Романовича                          3 1253 р.

Г Вторгнення ординців у Галицько-Волинське        4 1241 р.

князівство                                                              5 1119 р.

Позначте відповідність між зразками садово-паркової культури та їхнім місцезнаходженням.

А «Софіївка»                  1 Біла Церква

Б «Олександрія»            2 Чернігівщина

А  
Б  
В  
Г  

В Палац Галагана          3 Київ

Г Парк «Погулянки»       4 Львів

                                       5 Умань

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

19.Установіть послідовність правління представників династії Романовичів у галицько-Волинській державі.

А Б В Г
       

                                                                                                                         

Установіть послідовність історичних подій.

А Б В Г
       

А Возз'єднання України під владою Мазепи

Б Початок Північної війни

В Полтавська битва

Г Початок повстання Семена Палія

Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

Лише три правильні

21.Головними причинами роздробленості Русі в XI ст. більшість дослідників вважають

     

1. Розвиток феодального землеволодіння в центрі та на місцях

2. Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння

3. Занепад торговельного шляху «із варягів у греки»

4. Занепад міст

5. Поширення рабства

6. Установлення пануванню Золотої Орди                                               

7. Занепад сільського господарства   

За універсалом Стефана Баторія «Постанова про низовців» козаки-реєстровці мали право

     

1.Одержати від короля прапор, що символізував їхню незалежність від короля

2.Зберігати пожалувані королем клейноди в монастирі містечка Трахтемирів, яке проголошувалося резиденцією козаків

3.Брати участь у боях під прапором Польщі

4.Брати участь у боях під прапором Литви

5.Служити польському королю без отримання грошової винагороди

6.Одержувати королівські виплати у визначену дату - День Св. Миколая         

7.Вести бойові дії лише під керівництвом коронних гетьманів

ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

У який період відбувався перехід від привласнювальних до відтворювальних форм господарювання (аграрна революція)?

А Б В Г
       

А Палеоліту

Б Неоліту

В Енеоліту

Г Добу бронзи

 

 


2. Від якого слов'янського племені Нестор Літописець виводив початок держа­ви, названої Руською землею?

А Б В Г
       

А Сіверян

Б Деревлян

 В Тиверців

Г Полян


Який термін відповідає визначенню?

«Міське право (XIII ст.), яке передбачало звільнення міст від управ­ління судової та адміністративної влади місцевих феодалів - власників міст і створення місцевого самоврядування».

А Б В Г
       

А Звичаєве право

Б Магдебурзьке право

В Копний суд

Г Земельне право

Дата: 2018-09-13, просмотров: 461.