Про яку археологічну культуру пише історик?
А Б В Г
       

 «Для цієї культури (ІУ-ІІІ тис. до н. е.) характерні значні культур­ні здобутки: початок будівництва великих поселень - протоміст з населенням 10 – 20 тис. осіб, розвиток землеробства, достатньо високохудожніх ремесел, з окрема гончарних і мідноливарних»

А Зарубинецька

Б Трипільська

В Черняхівська

 Г Білогрудівська

До культури якого народу належала давня прикраса, найдена українськими археологами під час розкопок кургану Товста Могила (Дніпропетровська обл.) в 1971 р.?

А Б В Г
       

А Сарматів

Б Скіфів

В Слов'ян

Г Половців

Як називався збірник законів (1072 р.), що скасовував кровну помсту за вбивство, замінивши її грошовим штрафом, посилював відповідальність за порушення законів, збільшував розміри штрафів за вчинення збитків власності тощо?

А Б В Г
       

А «Найдавніша правда»

Б «Правда Ярославичів»

В «Покон вірний»

Г «Устав земляний»

Що стало одним з основних наслідків розвитку середньовічних суспільних зносин у другій половині ХІУ-ХУ ст.?

А Б В Г
       

А Зменшення податків і повинностей селян

 Б Масове закріпачення селян

В Підвищення продуктивності праці селян

Г Масовий відтік жителів міст у села

Хто очолив переможний бій над польським військом під Переяславом 15 травня 1630 р., який автор «Історії Русів» і Т. Шевченко, у своєму однойменному творі, звали «Тарасовою ніччю»?

А Остряниця

А Б В Г
       

Б Павлюк

В Трясило

Г Гуня

Доповніть таблицю «Соціальна структура Гетьманщини».

Козацька Козацтво Селяни Міщани ???
старшина        

А. Голота

А Б В Г
       

Б Челядь

В Духовенство

Г Кріпаки

У чому полягала основна відмінність Переяславських статей 1659 р. від Березневих статей 1654 р.?

А Б В Г
       

А Обмеження державного суверенітету України

Б Проголошення незалежності Української держави

В Утвердження федеративних засад у Московському царстві

Г Утвердження федеративних засад у Речі Посполитій

На який факт указує уривок з літопису Григорія Грабянки?

А Б В Г
       

«Гетьман Брюховецький возвратился з Москви... обдарен пребагато і привіз із собою воєвод великоросійських во все гради українскія... Того ж 1666 року, по весні, прислані були во всю Україну спищики, коториє всіх людей по городах і селах... переписавши, от всего того дань давати на­ложили... в осені повстали бунти на насланиє воєводи за великиє їх здир­ства, і напасти, і переписи...»

А Здирництво польської шляхти

Б Напади московських залог на українські міста

В Посилення тиску московських чиновників

Г Грабіжницькі походи татар на українські землі

На якій території в 1730-1740-х рр. діяли опришки, очолювані Олексою Довбушем?

 

 


 

 


А Б В Г
       

 Дата: 2018-09-13, просмотров: 541.