Тема 4. Діяльність Державної служби зайнятості
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Права, функції, задачі Державної служби зайнятості

Для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, створюється Державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Державна служба зайнятості складається з:

· Державного центру зайнятості,

· Міністерства соціальної політики України,

· центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міжрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості,

· центрів організації професійного навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення,

· інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

Регулювання правового становища державних службовців, які працюють у зазначених підрозділах Державної служби зайнятості, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу».

До складу Державної служби зайнятості входять також навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації населення, підприємства, установи й організації, підпорядковані службі зайнятості.

Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою безкоштовно.

Діяльність Державної служби зайнятості фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачених на ці цілі.

У складі Державної служби зайнятості створюється інспекція, що здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності і господарювання, фермерами та іншими роботодавцями.

Оподаткування діяльності підприємств та організацій, що входять до складу Державної служби зайнятості, здійснюється відповідно до законодавства України.

 

Основні напрямки діяльності Державної служби зайнятості

Діяльність Державної служби зайнятості регламентується законом України «Про державну службу» [1, ст. 6]. Державна політика у сфері державної служби визначається Верховною Радою України.

Основні напрямки державної політики у сфері державної служби:

·   визначення основних цілей, завдань та принципів функціонування інституту державної служби;

·   забезпечення ефективної роботи всіх державних органів відповідно до їх компетенції.

Принципи діяльності служби зайнятості:

· пріоритетність інтересів і потреб клієнтів служби зайнятості,

·  урахування мотивів людини як особи, її обставин, схильностей і здібностей;

· співпраця клієнта і служби зайнятості – найбільш ефективний і короткий шлях до працевлаштування;

· пріоритетність послуг центру зайнятості, пов’язаних із пошуком і підбором роботи перед іншими видами послуг.

На сучасному етапі служби зайнятості розвинених країн виконують такі основні функції:

· посередництво у працевлаштуванні;

· розвиток інформаційних систем ринку праці;

· регулювання ринку праці; управління допомогою по безробіттю;

· управління працевлаштуванням вітчизняних працівників за кордоном;

· регулювання приватних служб зайнятості, координація діяльності роботодавців і працівників при ліквідації підприємств;

· моніторинг найму працівників з точки зору відповідності до законодавчих актів.

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 497.