Дані до розрахунку водоспоживання, умови проектування та будівництва
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблиця 1.

Промислові підприємства

                                                                                     

Споживачі води

Одиниці

Виміру

Передостаннє число шифру

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кількість

Завод металоконструкцій: витрата води на одиницю продукції м3 18 20 22 19 21 23 26 24 25 17 кількість продукції, що випускається: І зміна ІІ зміна шт. -/- 50 40 60 50 70 60   50 50 60 60 70 70 55 45 55 65 75 65 60 40 робітники по змінах (холодні цеха), з них 20% працюють в гарячих цехах І зміна ІІ зміна чол -/- 300 280 320 260 240 160   450 330 280 200 400 270 420 350 370 320 290 240 340 300

Примітка: Всі робітники після закінчення зміни приймають душ. Кількість душових приймаємо з розрахунку 10 чоловік на одну душову сітку

Хлібозавод: витрата води на одиницю продукції м3 2 2,5 3 3,5 3 2,5 2 3,5 2,5 3 кількість продукції, що випускається: І зміна ІІ зміна ІІІ зміна шт. -/- -/- 250 225 225 220 200 200 300 250 250 300 250 225 250 225 200 300 275 250 225 250 225 200 220 200 250 300 275 250 250 200 робітники по змінах (холодні цеха), з них 25% працюють в гарячих цехах І зміна ІІ зміна ІІІ зміна чол. -/- -/- 180 110 110 200 120 120 200 140 140 180 130 130 180 150 150 200 180 180 200 200 200 180 180 180 200 200 180 190 180 170

Примітка: 40% робітників після закінчення зміни приймають душ. Кількість душових приймаємо з розрахунку 5 чоловік на одну душову сітку

Гараж: легкових автомашин грузових автомашин шт. -/- 15 200 20 130 25 190 10 170 15 210 25 140 20 160 15 220 25 150 20 180

 

 

Таблиця 2.

Господарсько-питне водоспоживання міста, умови проектування

Розрахункові дані

Одиниці

Передостаннє число шифру

виміру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кількість

Густина населення чол./га 130 120 135 130 140 150 140 135 125 145 Поверховість забудови поверхи 5 3 4 3 4 5 4 5 3 4 Ступінь благоустрою житлової забудови  

ІІ ст. Внутрішній водопровід, каналізація, ванни з місцевими водонагрівачами

ІІІ ст. Внутрішній водопровід, каналізація, централізоване гаряче водопостачання

Школа-інтернат учні 200 250 300 350 400 300 350 200 250 450 Лазня чол 300 350 400 450 300 400 450 350 500 550 Пральня кг. білизни 700 900 800 850 950 750 650 900 950 850 Миття вулиць га 22 19 20 16 18 21 17 19 15 22 Полив зелених насаджень га 6 4 5 7 4 6 5 7 6 8 Район будівництва  

Київська обл.

Дніпропетровська обл.

Одеська обл.

Львівська обл.

Донецька обл.

Глибина промерзання м 1 1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,1 Відмітка поверхні землі біля насосної станції м 24 41 12 22 51 97 53 131 62 24

 

 

 

Додаток 3.

Приклад завдання на проектування

Технічне завдання

на курсовий проект «Проектування та розрахунок водопровідної мережі міста»

 

студенту групи СОВВ -__

 

1. Район будівництва ________________________________.

2. Густота населення ___ чол./га.

3. Питоме середньодобове водоспоживання ___  л/(чол. х доб.).

4. Ступінь благоустрою житлової забудови______

5. Поверховість забудови, поверхи ______

6. Глибина промерзання ґрунту, м ______

7. Назва підприємства — _________________/_____________________.

8. Кількість продукції, що випускається по змінах, шт: І — __/__, II — __/__, III — __/__.

9. Витрата води на одиницю продукції QПП — ______/_____ м3/доб.

10.Кількість робітників на підприємстві по змінах, NПП І — __/__, II — __/__, III    — __/__чол.

 

10. Працюючих у цехах з підвищеним тепловиділенням у % від працюючих в кожну зміну — ___/___

11. Розбивка території міста за родом поверхні, га              асфальтові покриття вулиць _______;

зелені насадження                   _______.

12. Кількість учнів у школі-інтеранті, чол _____

13. Кількість чоловік, що відвідують лазню, чол ____

14. Кількість легкових та грузових машин у гаражі, шт ___/___

15. Вага відпрасованої за день білизни в пральні, кг_____

16. Відмітка поверхні землі біля насосної станції, м _______

17. Генплан №____

18. Джерело водопостачання, місце розташування джерела відносно забудованої території_____________

19. Основне призначення споживаної води______________

 

 

Завдання видано «____»________ 20____ р.

Строк виконання проекту____________________

 

Керівник___________________ Бурим В.О.

Додаток 4.

Приклад оформлення титульного листа для пояснювальної записки студентів денної форми навчання

 

Міністерство освіти і науки України

 

Криворізький технічний університет

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До курсового проекту

з дисципліни “Водопостачання”

На тему “Проектування та розрахунок водопровідної

мережі міста”

 

 

Виконав студент:

гр. СОВВ-______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник проекту

_____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

Кривий Ріг

2010

 

 

Список рекомендованої літератури

 

1. Державний стандарт України ДСТУ 3008-95.

2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. - Київ: Держстандарт України, 1995. - 37 с.

3. Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования. СНиП 2.01.01-82. - М.: Стройиздат, 1982. - 215 с.

4. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1982. - 440 с.

5. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1974. - 480 с.

6. Тугай А.М., Терновцев В.Е. Водоснабжение: Курсовое проектирование. - К.: Вища шк., 1980. - 270 с.

7. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84. - М.: Гос.ком.СССР по делам строительства, 1985. - 134 с.

8. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. - М.: Изд-во лит. по строительству, 1967. - 532 с.

9. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП П-30-76. - М.: Стройиздат, 1977. - 44 с.

10. Абрамов Н.Н., Поспелова М.М. Расчет водопроводных  сетей. - М.: Госстройиздат, 1982. - 228 с.

11. Методические указания по расчету водопроводных сетей на ЭВМ ЕС-1022 для студентов специальности 1217 «Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание промышленных сточных вод»/ Сост. Р.А.Бисеров, Н.А.Украинец. - Запорожье: ЗИИ, 1983. - 24 с.

12. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. пособие. - 6-е изд., доп. и перераб. - М.: Стройиздат, 1984. - 116 с.

13. Москвитин А.С. и др. Справочник по специальным работам. Трубы, арматура и оборудование водопроводно-канализационных сооружений. - М.: Изд-во лит. по строительству. 1970. - 528 с.

14. Справочник по специальным работам. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. А.К.Перешивкина . - М.: Стройиздат, 1965. - 544 с.

15. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий: Справочник проектировщика / Под ред. И.А.Назарова. - М.: Стройиздат, 1977. - 288 с.

16. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности / СЭВ, ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1978. - 590 с.

17. Насосы: Каталог-справочник. - М.: Главхиммаш, 1969. - 360 с.

18.  Генеральные планы промышленных предприятий. СНиП ІІ-89-80*

 

 

Методичнi вказiвки до виконання курсового проекту на тему “Проектування та розрахунок водопровідної мережі міста” з дисципліни “ВОДОПОСТАЧАННЯ” для студентів спеціальності 6.092100 «Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення» денної форми навчання.

 

 

УКЛАДАЧІ:     Бурим Віктор Олександрович,

                        Кіріченко Павло Сергійович.

 

 

Реєстрац. №__________

 

 

Підписано до друку              2010 р.

Формат                                    А 5

Обсяг                                        54    стор.

Тираж                                                 прим.

 

Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІІ партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг

 

Дата: 2019-02-02, просмотров: 353.