Середньодобова норма водоспоживання на 1 мешканця за рік, л/добу
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Будинки обладнані внутрішнім водопроводом і каналізацією:

 

 

 

 

 

 

без ванн

125 - 160

з ваннами та місцевими водонагрівачами

160 - 230

 

 

 

з ваннами та централізованим гарячим водопостачанням

230 - 350

 

 

 

Приведені норми передбачають водоспоживання тільки в житлових та громадських будівлях.

Вибір норми водоспоживання виконується в залежності від кліматичних умов та поверховості забудови. Менші значення норм відносяться до районів з холодним кліматом чи малоповерховою забудовою, а більші – до районів з теплим кліматом чи багатоповерховою забудовою.

 

Розрахункові витрати води для окремих районів в добу найбільшого водоспоживання:

 

                                           Qдоб.макс.і = Кдоб.макс.і `Qдоб.і  ;                         (3)

                                            Qдоб.мін.і = Кдоб.мін.і `Qдоб. і,

 

 де Кдоб.макс.і , Кдоб.мін.і - відповідно максимальний та мінімальний коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання і-го району міста [6, п.2.2].

 

Розрахунки по визначенню добових витрат води доцільно зводити у табл.2.

Таблиця 2.

Добові витрати води на господарсько-питні потреби населення міста

 

Район міста

Площа району, F1, га

Щільність населення, Рн, чол/га

Розрахункова кількість населення, Nн, чол

Середньо добова норма водоспоживання на

1 особу, м3/добу

К оеф. д об . нерів - номір - ності

Добові витрати води, м3/добу

К доб max

К доб min

Q доб

Qдоб max

Qдоб min

 

І

 

7,1

135

960

230

1,3

0,9

220,8

287,04

198

Всього по місту

 

 

 

 

 

 

S ` Qі

S Qдоб.макс.і

S Qдоб.мін.і

 

Для визначення витрати води на миття вулиць, майданів і поливання зелених насаджень за генпланом міста (арк. 1 ) підраховуємо окремо площі вулиць, проїздів і площ, а також зелених насаджень. Відповідно до виду миття і поливу за табл.3 приймаємо норми витрати води. При відсутності даних про площі поливу сумарна витрата води на поливку приймається в перерахунку на одного мешканця в межах 50-90 л/доб., в залежності від місцевих умов.

                                                                                          

 

                                                                                                  Таблиця 3.

Призначення води

Одиниці виміру

Норма витрати води, л/м2

Механізована мийка удосконалених покриттів проїздів і площ

1 миття

1,2 - 1,5

 

 

 

 

 

 

Поливання міських зелених насаджень

1 поливка

3 - 4

 

 

 

Поливання газонів та квітників

1 поливка

4 - 6

 

 

 

 

Добова витрата води на миття вулиць, майданів і поливання зелених насаджень визначається за формулою:

                                                      ,                                              (4)

де: - площа вулиць, проїздів і зелених насаджень, які підлягають миттю і поливанню; - норми витрат води на одне миття або поливання.

Вихідні дані і результати розрахунків записуємо в табл. 4

Таблиця 4.

Добова витрата води на поливання вулиць і зелених насаджень

Район міста

Вулиці, проїзди, майдани

Зелені насадження

Загальні витрати на поли - вання Qп і миття , м3

Площа Nп1, га

Норма витрат води, qп1, м3/га

Витрати води, Qп1, м3

Площа Nп2, га

Норма витрат води, qп2, м3/га

Витрати води, Qп2, м3

І

1,3

15

19,5

0,8

40

32

51,5

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Для перевірки пропускної спроможності окремих ділянок мережі водопостачання визначаємо зосереджені витрати води в деяких громадських будівлях, норми витрати яких увійшли до норм господарсько-побутового водоспоживання. У даному курсовому проекті рекомендується визначити зосереджені витрати води для школи-інтернату, лазні та пральні, тому що вказані споживачі мають значні витрати. Розрахункова добова витрата води у громадських будівлях визначається за формулою (м3/доб):

,                                            (5)

де: - норма водоспоживання на одиницю виміру, л/доб; - число одиниць виміру (кількість людей, які користуються лазнею, кількість учнів у школі і т.д.).

Норми витрати води за добу максимального водоспоживання в цих будівлях становлять:

для шкіл-інтернатів - 200 л/доб. на 1 місце;

для лазні                   - 400 л на 1 відвідувача;

для механізованих пралень - 75 л на 1 кг сухої білизни.

Кількість місць, відвідувачів та кілограмів сухої білизни приведені у завданні.  

Розраховані зосереджені витрати води зводимо у таблицю 5.

Таблиця 5.

Дата: 2019-02-02, просмотров: 477.