ВИЯВЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

3.1 Концепція та економічне обгрунтування напрямку розвитку ТОВ „Класс-Лайн”

Основну стратегічна концепцію розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн” побудуємо на основі маркетингової стратегії „нішерів”, яка є однією з провідних маркетингових стратегій та за класифікацією М.Портера називається стратегією фокусування, яка впроваджує маркетингові інструменти „ринкової ніші”, „цінового лідерства в ніші” та „диференціації послуг в ніші” [ ].

Діагностика фінансово-господарської діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 – 2004 роки виявила наступні проблеми в його розвитку та основні напрямки для управління оптимізацією діяльності підприємства:

- підприємство стрімко розвивається, нарощує обсяги операцій та доходів у темпах, які перевищують темпи зростання валюти балансу, при цьому статті балансу розвиваються в напрямку створення фінансово-нестійкої структури, необхідно прийняття заходів по реорганізації форм розрахунків та створення стійких джерел фінансування оборотних активів балансу;

- в структурі джерел фінансування активів балансу присутні тільки 2 составні частини – власний капітал (14,9 %) та кредиторська заборгованість (81,0%), що веде до порушення нормативного коефіцієнта фінансової незалежності(автономії), який дорівнює 0,149 при нормативі не менше 0,5;

- вказана структура кредиторської заборгованості характерна тільки для підприємств, спеціалізованих на імпорті сировини чи продукції та її оптової реалізації на внутрішньому ринку України, при цьому в зовнішньо-економічних договорах с постійними іноземними партнерами встановлюється строк оплати 60 – 80 днів з моменту перетину імпортованою продукцією митного кордону України з внесенням в підвищену ціну імпортованої продукції процентів за комерційний кредит та ризик експортера;

- власного капіталу, як єдиного джерела покриття запасів в активах, катастрофічно недостає, а інші форми довгострокових джерел фінансування підприємство не використовує;

- оскільки поточна дебіторська заборгованість за відпущену продукцію не покриває зобов”язання підприємства по кредиторській заборгованості, то для регулювання стійкістю підприємства повинен бути чіткий графік реалізації запасів продукції для покриття кредиторської заборгованості, що досягається вимогами авансової передоплати партій реалізуємої продукції до моменту її поставки в запаси;

Основні ризики та недоліки проаналізованих схем управління розрахунками в зовнішньоекономічних контрактах в ТОВ “Класс-Лайн” є наступними:

- за рахунок надання нерезидентом комерційного кредиту відстрочкою сплати вартості поставленої продукції на 60 –75 днів після поставки в ціну товару закладаються проценти за надання комерційного кредиту на рівні вищому, ніж банківський кредит (за додатковий ризик);

- при затримці реалізації отриманої партії за рахунок несвоєчасної сплати дебіторами вартості авансово відпущеної продукції виникають проблеми з оплатою імпортного податкового векселя (через 30 днів) та оплатою контракту нерезиденту (через 60 днів);

- при несплаті нерезиденту вартості поставленої партії продукції через 90 днів законодавство України передбачає штрафні санкції за порушення режиму розрахунків при експортно- імпортних контрактах;

Для вирішення вишевизначених проблем є дві альтернативні пропозиції (рішення):

1) імпортування та продаж продукції вести тільки при 75 % схемі авансової передоплати майбутніми заказниками вартості заказу, що дозволить при прогнозній рентабельності в 20% провести розрахунки з італійськими експортерами, митною та податковою службою України за рахунок аванса.

Сплата залишку 25% буде проведена покупцем при фактичній поставці продукції та після її митного та податкового очищення. При такій схемі повернення 75% авансу заказнику при відказі від заказу буде проведене тільки після продажу партії продукції на території України іншому покупцю, тобто не буде кризовим для імпортера – ТОВ “Класс-Лайн”.

Недоліком такої схеми є дуже високий ризик клієнта – покупця і це може відхилити його рішення купівлі товару через ТОВ “Класс-Лайн” і зверненню до інших фірм –імпортерів.

2) Другим шляхом є пропонування клієнтам нової для торгово-посеред-ицького підприємства ТОВ “Класс-лайн” комплексної послуги – “дизайн інтер’єрів з поставкою заказ “під ключ” ”. Такий підхід дозволить:

- залучити клієнта вагомістю комплексного рішення проблеми;

- знизити авансову суму за комплексний заказ до 40 - 45 %, при цьому сума аванса буде витрачена на поставку імпортної продукції для створення “дизайну інтер’єру”(меблі, люстри, матеріалу драпування і т.і.). При цьому всі митні та податкові проблеми будуть вирішені за рахунок авансу.

Для здійснення розвитку ТОВ “Класс-Лайн” в пропонуємому напрямку необхідно:

а) створення підрозділу професійних архітекторів, художників та дизайнерів;

б) придбання комп’ютерної техніки та спеціалізованих програм для роботи підрозділу;

в) впровадження послуги – побудова реальних трьовимірних кольорових картин дизайну інтерьєру, який буде погоджуватися заказчиком до придбання матеріальних елементів побудови вибраного інтер’єру.

Викладена пропозиція є найбільш сучасною, оскільки проведений маркетинговий аналіз ринку діяльності підприємств в галузі “Дизайн інтер’єрів” показав, що цей вид підприємництва має великі потенційні можливості розвитку.

Враховуючі наведене, в дипломному проекті виконана розробка та обґрунтування доцільності створення на базі ТОВ “Класс-Лайн” нового підрозділу дизайну інтер’єрів, яке буде працювати в двох напрямках :

- професійний підрозділ буде надавати послуги дизайну інтер’єру на внутрішньому програмному забезпеченні (повна комп’ютерна деталізація реальних фірмових зразків меблів, архітектурних форм, оздоблювальних матеріалів та деталей інтер’єру по каталогу фірм Італії) при зверненні клієнта до офіса фірми;

- з метою реклами та залучення клієнтів на етапі предпроектного погодження ідеї дизайну інтер’єра майбутнім клієнтам надається доступ до Інтернет - сайту ТОВ “Класс-Лайн”, на якому він:

а) ознайомиться з фірмою та образцами виконаних робіт по дизайну інтер’єра;

б) зможе самостійно виконати формування первинної ідеї дизайну інтер’єру при діалоговому режимі роботи з програмою “VISICON 1.1” (стилізована деталізація);

в) зможе ознайомитися з фотокаталогами меблів, архітектурних форм, оздоблювальних матеріалів та деталей інтер’єру по каталогу фірм Італії;

Програма «Візікон» (компанія GRANDSOFT м. Москва) призначена для простого й оперативного дизайну і проектування приміщень і розрахована на людей, що не має спеціальної технічної підготовки. Завдяки цьому, у даний програмний продукт були включені тільки самі необхідні функції, що дозволило максимально спростити процес освоєння програми, а роботу зробити інтуїтивно зрозумілої і доступний (Рис.А.2 –А.4 Додатку А).

Програма «Візікон» може ефективно застосовуватися в наступних областях:

- Первинне проектування і перепланування квартири (оперативне пророблення ідеології майбутніх приміщень без докладної деталізації проекту).

- Підбор найкращих варіантів організації простору і розміщення меблів у режимі реального часу на основі вже готових бібліотек тривимірних об'єктів.

- Підбор найкращих колірних рішень і використовуваних матеріалів.

Інтуїтивно зрозуміле меню, підказки, приступність всіх основних функцій з панелей, ергономічний дизайн головного екрана програми – усе це сприяє вивченню програми в режимі реального часу, а «Майстер проектів» дозволить у лічені секунди створити план приміщення по заданих розмірах.

Базова версія програми призначена для рішення наступних основних задач:

· Створення проекту приміщення (одна кімната, кілька кімнат).

· Розміщення меблів і предметів інтер'єра в заданому просторі, у т.ч. проектування кухні, ванної, кабінету й інших функціональних приміщень на основі спеціалізованих бібліотек елементів максимально наближених до реальних форм.

· Перегляд отриманих результатів у кольоровому об'ємному зображенні і внесення всіх необхідних змін у проект.

· Одержання кількісної статистичної інформації з проекту (найменування і кількість використаних елементів, розміри, площі проектованого приміщення і т.п.).

· Одержання різних роздруківок проекту і збереження тривимірних зображень приміщення в різних ракурсах у файлах графічного формату.

Так, за допомогою програма "VisiCon" можна швидко створити дизайни-проекти власної квартири, різних чи приміщень проектувати простір окремих кімнат.

Впроваджуємі в дипломному проекті пропозиції по розробці мультимедійного проекту “Інтернет – Дизайн інтер’єрів” надання послуг діалогового сервісу від ТОВ “Класс-Лайн” мають наступну сутність:

1. Цілями інноваційного проекту “Інтернет – Дизайн інтер’єрів” надання послуг ТОВ “Класс-Лайн” є створення прикладного програмного продукту, телекомунікаційного та прикладного Інтернет-серверів, шлюзів та внутрішніх Інтранет-серверів в підрозділі дизайну інтер’єрів ТОВ “Класс-Лайн” для надання можливості:

- використання розвитку Інтернет – мережі телекомунікаційного спілкування для створення нової технології надання послуг віддаленим клієнтам, яка на базі взаємодії комп'ютерних програм дозволять готувати, перевіряти, подавати замовлення для дизайну в реальному режимі взаємодії з серверами центру;

- отримувати клієнтам довідкову інформацію про хід та ефективність роботи з їх дизайн-проектами та інформацію про стан і своєчасність розрахунків їх фірм з офісу;

- в автоматичному режимі мати самі останні версії програм та форм діалогових програм створення та дизайну інтерьєрів, які клієнт бажає створити самостійно при наявності в офісі тільки стандартної програми – редактора Інтернет , все програмне забезпечення та його актуалізація проводиться на сервері рекламного агентства розробниками центру телекомунікаційної технології і реклами (ЦТТР)ТОВ “Класс-Лайн”;

- створення високоприбуткового посередницького бізнесу основаного на наданні консультативної підтримки зареєстрованих клієнтів в області існуючих та перспективних видів Інтернет-дизайну інтерьєрів, оперативний заказ та макетування клієнтом зовнішніх видів дизайну інтерьєрів, надання можливості просмотра на сайті ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн” результатів дизайну виконаних замовлень;

2. Головною економічною фабулою стратегії інноваційного проекту є наступне:

- створення програмно-телекомунікаційного центру проводиться за рахунок інвестування коштів на зворотній основі ;

- повернення інвестованих коштів та фінансування існування центру забезпечується невеликою щомісячною абонентною платою - сумою внеску (12 $) кожним учасником телекомунікаційної системи “Інтернет-дизайну інтер’єрів”, що за рахунок новітніх телекомунікаційних технологій дозволяє колективу з 10 –12 працівників обслуговувати до 15000 клієнтів по Україні одночасно (Додаток Ж);

3. По­дія, яка свідчить про закінчення проекту, кінцевий продукт:

- впровадження центру транзит - прийому Інтернет/Інтранет заказів на діалоговий сервер (front-server) в ТОВ “Класс-Лайн”;

- впровадження центру обробки заказів на аналітичному сервері (back-up server) в ТОВ “Класс-Лайн”;

4. Прогнозований час виконання проекту – 9 місяців

5. Погнозний бюджет проекту – 590 000 $

6. Характеристика сторін, які беруть участь у проекті :

- заказчик – створюванний ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”;

- виконавець - приватне підприємство “Інформаційні та технологічні системи”

а) Передінвестиційна фаза проекту – бізнес-план проекту та оцінка  інвестиційної привабливості

Економічне обґрунтування обраної інноваційної стратегії або Бізнес-план інноваційного проекту – це план розвитку нового підрозділу ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”, необхідного для освоєння нових сфер діяльності фірми. Основними цілями бізнес-плану є :

1) визначення ступеня життєздатності і майбутньої стійкості нового центру, зниження ризику підприємницької діяльності;

2) конкретизація перспектив бізнесу;

3) залучення уваги й інтересу потенційних інвесторів фірми, а також споживачів і постачальників;

Бізнес-план складається, якщо підприємство має недолік власних фінансо-вих ресурсів для виконання того чи іншого проекту, і це змушує його звертатися до інвесторів чи у банк за кредитом. Якість, обґрунтованість, переконливість матеріалів і розрахунків, що містяться в бізнес-плані, мають першочергове значення для рішення питання про джерела фінансування.

Головним інструментом розробки бізнес-плану є кошторисне планування. Кошторис – це форма планового розрахунку, що визначає докладну програму дій підприємства на майбутній період і включає розрахунок обсягів витрат і потреби в ресурсах шляхом множення норм витрати ресурсів на планований обсяг економічного показника (продаж, випуск продукції, обсяг послуг і т.п.).

 У Додатку Ж наведені матеріали кошторисних розрахунків бізнес-плану ТОВ “Класс-Лайн” зі створення комп'ютерного центру ЦТТР по забезпеченню приймання та передачі заказів і діалоговому макетуванню дизайну проект-заказів клієнтами по мережі Інтернет .

Розраховані кошториси витрат та планових доходів, планова ціна за послуги центра, як посередника розрахована як функція кількості клієнтів, що приймають участь у проекті.

 б)Змістовний опис вхідних умов інноваційного проекту

1. Інвестиції в інноваційний проект та умови їх оплати:

1.1 Отриманий довгостроковий кредит у комерційному банку на 5 років на суму 680 000 доларів США під 20 % щорічних. Повернення валютного кредиту рівними долями з кінця 3-го року, сплата процентів (в валюті) – щорічно;

1.2 Випущені та куплені облігації на суму 1 000 000 грн. ( 25 % від статутного фонду) з купонним доходом по 25 % щорічних, починаючи з кінця другого року, та викупом облігацій наприкінці 5 року;

1.3 Власнику повинні бути виплачені дивіденди з прибутку від інноваційного проекту у розмірах - за 4 рік впровадження 1 000 000 грн., за 5 рік впровадження – 2 000 000 грн., як компенсація за авансові витрати у 2003-2004 р. на розробку дослідної системи у сумі 1 200 000 грн.;

1.4 Розрахункова девальвація національної валюти відносно долара США становить 5 % на рік.

2. Норма доходу на інвестований капітал становить 25 % річних ( 20 % - річний процент за кредит + 5 % девальвація національної валюти).

3. Додаткові умови :

5.1 Тривалість життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років ;

5.2 Амортизація обчислюється рівними частками протягом терміну служби(щорічними порціями);

4. Планові обсяги реалізації (кількість клієнтів, які приймають участь у експлуатації системи та оплачують абонентні послуги):

 

Таблиця 3.1

Показники планових обсягів реалізації послуг проекту

 Рік експлуатації Середня кількість клієнтів Ціна участі в проекті Сума в грн. / місяць
1 рік 1 000 15 $ / місяць 81,49
2 рік 5 000 12 $ / місяць 68,45
3 рік 8 000 12 $ / місяць 71,87
4 рік 10 000 12 $ / місяць 75,47
5 рік 15 000 12 $ / місяць 79,24

 

5. Витрати (згідно кошторисним розрахункам бізнес-проекту):

 

Таблиця 3.2

Планові витрати проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Капітальні витрати на початку інноваційного проекту(0 рік)

Щорічні експлуатаційні витрати

Назва витрат Сума Назва витрат Сума
1. Купівля офісу та ремонт 51 000 $ 1. Щорічна абонплата за телекомунікації 75 540 $
2. Кондиціонери 3600 $ 2. Щорічні витратні матеріали 800 $
3. Офісні меблі 2800 $ 3. Зарплата з подат-ками та зборами 137 760 $
4. Комп'ютерне обладнання 170 326 $ 4. Утримання офісу 8400 $
5. Телекомунікаційне облад-ня 68 900 $ 5. Абонплата за канал Інтернет 60 000 $
6. Монтаж комп' ютерної мережі 7 296 $ 6. Експлуатаційні витрати 24 000 $
7. Ліцензійне ПО (НМА) 32 882 $      
8. Прикладне ПО 246 000 $      
  Разом капітальних витрат 582 800 $   Разом щорічних витрат експлуатації 306 500 $

Дата: 2019-04-22, просмотров: 10.