Розрахункові витрати газу кварталами району міста
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

, м3/(год·люд).

4- х поверхова забудова

, м3/(год·люд).

9-ти поверхова забудова

, м3/(год·люд).

Таблиця 3. Розрахункові витрати газу кварталами району міста

Квартал

Кількість жителів Питома витрата газу м3/(ч∙люд) Розрахункова витрата газу в кварталі, м3/год

1

2

3

4

1

6542

0,066

431,8

2

6740

444,9

3

7723

509,7

4

6992

461,5

5

6992

461,5

6

6440

425,0

7

6256

412,9

8

6256

412,9

9

6256

412,9

10

6256

412,9

11

7176

473,6

12

6992

461,5

13

6992

461,5

Σ

5782,5

14

13611

0,0806

1097,0

15

22499

1813,4

16

7920

638,4

17

10296

829,9

18

8008

645,4

19

8008

645,4

20

10472

844,0

21

10208

822,8

22

11059

891,3

23

13317

1073,4

Σ

9301,0

4- х поверхова забудова

нев'язка .

9- ти поверхова забудова

нев'язка .

Визначення кількості газорегуляторних пунктів

4- х поверхова забудова

Визначаємо загальне навантаження на ГРП

 м3/год.

Коефіцієнт щільності мережі низького тиску

 м-1.

Довжину мережі низького тиску приймаємо орієнтовно до сумарної довжини всіх вулиць даної зони забудови району міста.

Питома шляхова витрата газу в мережі низького тиску

 м3/(год∙м).

Радіус дії ГРП

 м.

Кількість ГРП

 шт.

9- ти поверхова забудова

Визначаємо загальне навантаження на ГРП

 м3/год.

Коефіцієнт щільності мережі низького тиску

 м-1.

Питома шляхова витрата газу в мережі низького тиску

 м3/(год∙м).

Радіус дії ГРП

 м.

Кількість ГРП

 шт.

 

Уточнюємо кількість ГРП за місцевими умовами і приймаємо до споруди 4 ГРП. Ця кількість добре ув'язується з формою території забудови: всі райони дії ГРП будуть близькі до квадратів, добре зв'язаними між собою; ГРП можна буде розмістити в центрах кожного району, забезпечивши хороше взаємне резервування.

Намічаємо райони дії ГРП. Для цього ділимо територію забудови на 4 частини. Навантаження кожного ГРП визначаємо підсумовуючи витрати газу кварталами, які обслуговуватимуться даним ГРП.

ГРП1

ГРП2

ГРП3

ГРП4

Номер кварталу і споживача Розрахункова витрата газу, м3/год Номер кварталу і споживача Розрахункова витрата газу, м3/год Номер кварталу і споживача Розрахункова витрата газу, м3/год Номер кварталу і споживача Розрахункова витрата газу, м3/год

1

431,79

6

425,04

14

1097,02

 

 

2

444,86

7

412,90

15

1813,39

19

645,44

3

509,71

9

412,90

16

638,35

20

844,04

4

461,47

10

412,90

17

829,86

21

822,76

5

461,47

11

473,62

18

645,44

22

891,33

8

412,90

12

461,47

 

 

23

1073,38

 

 

13

461,47

 

 

 

 

їдальня

148,13

їдальня

148,13

їдальня

146,35

їдальня

146,35

їдальня

148,13

їдальня

148,13

їдальня

146,35

їдальня

146,35

їдальня

148,13

 

 

їдальня

146,35

їдальня

146,35

їдальня

148,13

 

 

їдальня

146,35

їдальня

146,35

 

Σ 3314,72

 

Σ 3356,55

 

Σ 4964,02

 

Σ 4862,36

 

Вибираємо місце розташування ГРП. На кожному з чотирьох районів дії ГРП проводимо діагоналі і біля точок їх перетину знаходимо місце, зручне для розміщення ГРП. ГРП бажано розмістити в будці, що окремо стоїть, за першим рядом будинків, щоб їх не було видно з вулиці. При цьому мають бути витримані всі потрібні правилами і нормами відстані до будівель і споруд.

Контрольні питання:

1. Як визначається питома витрата газу районом міста?

2. Як визначається розрахункова витрата газу кварталом району?

3. Яке призначення мережних газорегуляторних пунктів?

4. Як визначається кількість газорегуляторних пунктів?

5. Обґрунтуйте місце розташування ГРП?

Практична робота № 7

Тема : Розрахунок мережі низького тиску.

Мета: Набути навичок розрахунку шляхових, транзитних та розрахункових витрат газу мережі низького тиску.

Міжпредметні зв'язки: фізика, математика, впровадження поліетиленових газопроводів, матеріалознавство, природні та штучні гази, експлуатація устаткування і систем газопостачання, гідравліка.

Методичне забезпечення: дидактичний матеріал.

Література:

1. Ионин А.А. Газоснабжение: Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 1989. - 439 с.

2. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения. - Л.: Недра, 1975. - 343 с.

3. Газопостачання. Част. 1. Газопостачання населених пунктів /під ред. Єніна П.М. - К.: КДТУБА, 1997. - 119 с.

4. Жила В.А. Газовые сети и установки: Учеб. Пособие для сред. Проф. образования /В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.

ХІД РОБОТИ

1. Вхідний контроль.

2. Ознайомлення із завданням для практичної роботи.

3. Виконання розрахунку.

4. Здача практичної роботи викладачеві.

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 583.