Сумарна розрахункова витрата газу на котельні
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

, м3/год.

4- х поверхова забудова

 м3/год.

9-ти поверхова забудова

 м3/год.

5.2. Необхідна теплопродуктивність котлоагрегатів всіх котельних

4- х поверхова забудова

 МВт.

Приймаємо дві котельні з двома котлами типу КВГМ-35 у кожній.

Потужність котлів, встановлених на двох котельних складає:

Qуст = 2∙35 + 2∙35= 140 МВт.

Нев'язка

9- ти поверхова забудова

 МВт.

Приймаємо дві котельні з трьома котлами типу КВГМ-35 у кожній.

Потужність котлів, встановлених на двох котельних складає:

Qуст = 3∙35 + 3∙35= 210 МВт.

Нев'язка .

 

Додаток 1. Значення коефіцієнтів годинного максимуму витрати газу на побутові і комунально-побутові потреби

Число жителів, що забезпечуються газом, тис. люд Коефіцієнт годинного максимуму витрати газу (без опалення), kmax
1 1/1800
2 1/2000
3 1/2050
5 1/2100
10 1/2200
20 1/2300
30 1/2400
40 1/2500
50 1/2600
100 1/2800
300 1/3000
500 1/3300
750 1/3500
1000 1/3700
2000 і більше 1/4700

 

Додаток 2. Значення коефіцієнтів годинного максимуму витрати газу для комунально-побутових підприємств

 

Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму витрати газу, kmax
Лазні 1/2700
Пральні 1/2900
Громадського харчування 1/2000
По виробництву хліба та кондитерських виробів 1/6000

Примітка: для лазень і пралень коефіцієнти годинного максимуму витрати газу приведені з урахуванням витрати газу на потреби опалення і вентиляції

Контрольні запитання:

1. За якою формулою визначається максимальна годинна витрата газу?

2. Як приймається коефіцієнт годинного максимуму витрат газу на господарчо-побутові потреби?

3. Як визначається розрахункова витрата газу на комунально-побутове споживання для лазень і пралень?

4. За якою формулою визначається розрахункова витрата газу на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання?

5. За якою формулою визначається число годин використання максимуму опалювально-вентиляційного навантаження житлових будинків?

6. За якою формулою визначається число годин використання максимуму навантаження на потреби гарячого водопостачання житлових будівель?

7. За якою формулою визначається число годин використання максимуму навантаження на потреби опалення і вентиляції та гарячого водопостачання для комунально-побутових споживачів?

8. Прокоментуйте формулу розрахункової витрати газу котельнями.

9. Як визначити необхідну теплопродуктивність котлоагрегатів котельних?

Практична робота № 6

Тема : Визначення кількості газорегуляторних пунктів .

Мета: Набути навичок визначення кількості газорегуляторних пунктів.

Міжпредметні зв'язки: математика, природні та штучні гази, експлуатація устаткування і систем газопостачання, гідравліка.

Методичне забезпечення: дидактичний  матеріал.

Література:

1. Ионин А.А. Газоснабжение: Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 1989. - 439 с.

2. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения. - Л.: Недра, 1975. - 343 с.

3. Газопостачання. Част. 1. Газопостачання населених пунктів /під ред. Єніна П.М. - К.: КДТУБА, 1997. - 119 с.

4. Жила В.А. Газовые сети и установки: Учеб. Пособие для сред. Проф. образования /В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.

ХІД РОБОТИ

1. Вхідний контроль.

2. Ознайомлення із завданням для практичної роботи.

3. Виконання розрахунку.

4. Здача практичної роботи викладачеві.

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 518.