Річна витрата газу на опалення і вентиляцію зосереджених споживачів
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Лікарня:

1 зона забудови

Vн=225∙n = 225∙1051 = 236475 м3

 м3/рік

 м3/рік

2 зона забудови

Vн=225∙n = 225∙1385 = 311625 м3

 м3/рік

 м3/рік

Лазні:

1 зона забудови

 м3

 м3/рік

 м3/рік

2 зона забудови

 м3

 м3/рік

 м3/рік

 

Пральня:

1 зона забудови

 м3

 

 м3/рік

 м3/рік

 

2 зона забудови

м3

 м3/рік

 м3/рік

Хлібозавод:

1 зона забудови

 м3

 м3/рік

 м3/рік

2 зона забудови

 м3

 м3/рік

 м3/рік

 


Таблиця 4. Річна витрата газу на опалення і вентиляцію зосереджених споживачів

Найменування споживачів

Поправочний коефіцієнт, α

Будівельний об'єм будівель по зонах забудови району,

Vн, м3

Розрахункова температура внутрішнього повітря в приміщенні, t вн , 0С

Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, t ,оС

Тривалість опалювального періоду, no, діб

Опалення

Вентиляція

Річна витрата газу на опалення і вентиляцію, м3/рік

qо , Вт/(м3К)

Річна витрата газу в зоні забудови, м3/рік

qв , Вт/(м3К)

Річна витрата газу в зоні забудови, м3/рік

1 зона забудови

2 зона забудови

1

2

1

2

1 2
1.Лікарні

1,12

236475 311625 20

-1,8

183

0,465 1468857,6 1935649,6 0,350 1105591,7 1456940,6 2574449,3 3392590,2  
2.Пральні 26284 34619,3 15 0,440 119052,5 156806,9 0,930 167755,8 220955,2 286808,3 377762,1  
3.Лазні 27160 35773 25 0,350 156105,3 205609,9 1,163 345810,4 455474,9 501915,7 661084,8  
4.Хлібозаводи 52567,8 69238,2 18 0,465 296567 390615 0,930 593134,2 781230 889701,2 1171845  

4252874,5 5603282,1  

Додаток 1. Вихідні данні до роботи

№ варіанту

Кількість поверхів кварталів

Місто

№ варіанту

Кількість поверхів кварталів

Місто

1 2 1 2
1 1 4 Севастополь 14 1 8 Львів
2 2 5 Сімферополь 15 6 3 Івано-Франківськ
3 3 7 Одеса 16 7 1 Вінниця
4 4 9 Львів 17 8 3 Запоріжжя
5 5 1 Івано-Франківськ 18 9 4 Донецьк
6 6 4 Вінниця 19 6 2 Суми
7 7 2 Запоріжжя 20 7 3 Луганськ
8 8 4 Донецьк 21 2 8 Севастополь
9 9 3 Суми 22 5 7 Сімферополь
10 5 8 Луганськ 23 6 4 Одеса
11 4 7 Севастополь 24 7 5 Львів
12 3 6 Сімферополь 25 8 4 Івано-Франківськ
13 2 9 Одеса 26 9 3 Вінниця

 

Додаток 2. Укрупнені показники максимального теплового потоку на опалення житлових будівель

Кількість поверхів

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

, Вт/м2 Qо, МДж/м2 , Вт/м2 Qо, МДж/м2 , Вт/м2 Qо, МДж/м2 , Вт/м2 Qо, МДж/м2

Малоповерхові житлові будівлі

1 94 0,77 93 0,72 91 0,63 83 0,50
2 86 0,70 83 0,65 81 0,56 74 0,45
3 61 0,50 58 0,45 57 0,40 51 0,31
4 57 0,47 56 0,43 53 0,38 48 0,29

Багатоповерхові житлові будівлі

5 55 0,45 53 0,41 52 0,36 48 0,29
9 51 0,41 50 0,38 49 0,34 43 0,25

Додаток 3. Кліматична характеристика населеного пункту

 

п/п

 

Місто

 

Температурна зона

 

Тривалість опалювального періоду, діб

Розрахункова температура зовнішнього повітря, 0С

 

Число градусоднів, S

1 Севастополь 4 137 -11 4,4 2324
2 Сімферополь 3 158 -16 1,9 2544
3 Одеса 3 165 -18 1,0 2805
4 Львів 2 191 -19 -0,2 3476
5 Івано-Франківськ 2 184 -20 -0,1 3330
6 Вінниця 1 189 -21 -1,1 3610
7 Запоріжжя 2 174 -22 -0,4 3202
8 Донецьк 1 183 -23 -1,8 3623
9 Суми 1 195 -24 -2,5 3997
10 Луганськ 1 180 -25 -1,6 3580

Додаток 4. Укрупнений показник середнього теплового потоку на гаряче водопостачання , Вт/люд

Середня за опалювальний період норма витрати води на гаряче водопостачання в добу на 1 люд, л

На одну людину, що мешкає в будівлі

З гарячим водопостачанням З гарячим водопостачанням з урахуванням потреб в громадських будівлях Без гарячого водопостачання з урахуванням потреб в громадських будівлях
65 247 320 73
90 259 332 73
105 305 376 73
115 334 407 73

Додаток 5. Значення поправочного коефіцієнта α залежно від температури зовнішнього повітря

-10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -50
α 1,45 1,20 1,17 1,08 1,00 0,95 0,85 0,82

Проміжні значення a  визначаються інтерполяцією;

Додаток 6. Питомі вентиляційні і опалювальні характеристики, температури внутрішнього повітря зосереджених споживачів

Найменування споживачів Питома опалювальна характеристика, Вт/(м3К) Питома вентиляційна характеристика, Вт/(м3К) Температура внутрішнього повітря, 0С
1 Лікарні 0,465 0,350 20
2 Пральні 0,440 0,930 15
3 Лазні 0,350 1,163 25
4 Хлібозаводи 0,465 0,930 18

 

Додаток 7. Будівельний об’єм громадських будівель, що опалюються

Призначення будівель

Питомий об'єм

Розрахункова одиниця Кількість, м3
Дитячі ясла 1 місце 25
Дитячі садки 1 місце 28
Школи 1 учень 20
Середні спеціальні учбові заклади 1 учень 37-40
ВНЗ 1 студент 50-60
Установи охорони здоров'я:                поліклініки   1 відвідувач   23
               лікарні 1 ліжко 200-225
Підприємства громадського харчування 1 місце 28
Комунальні і побутові підприємства:               готелі   1 місце   100
              лазні 1 місце 62
             пральні 1 кг білизни в зміну 4,8

Контрольні питання:

1. Якими нормативними документами слід керуватися при розрахунку систем газопостачання?

2. Як класифікуються системи газопостачання залежно від тиску газа, що транспортується?

3. Як класифікуються газопроводи залежно від розташування?

4. Як підрозділяються газопроводи залежно від призначення?

5. Як можна класифікувати споживачів газу?

6. За якою формулою визначається річна витрата газу на опалення і вентиляцію житлових і суспільних будівель?

7. За якою формулою визначається річна витрата газу на централізоване гаряче водопостачання житлових і суспільних будівель?

8. За якою формулою визначається річна витрата газу на опалення і вентиляцію зосереджених споживачів?

 
Практична робота № 4

Тема : Розрахунок потреби в природному газі промислових підприємств.

Мета: Набути навичок по розрахунку річної та розрахункової потреби в природному газі промислових підприємств.

Міжпредметні зв'язки: математика, газифіковані котельні агрегати, природні та штучні гази, експлуатація устаткування і систем газопостачання.

Методичне забезпечення: дидактичний  матеріал.

Література:

1. Ионин А.А. Газоснабжение: Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 1989. - 439 с.

2. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения. - Л.: Недра, 1975. - 343 с.

3. Газопостачання. Част. 1. Газопостачання населених пунктів /під ред. Єніна П.М. - К.: КДТУБА, 1997. - 119 с.

4. Жила В.А. Газовые сети и установки: Учеб. Пособие для сред. Проф. образования /В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.

ХІД РОБОТИ

1. Вхідний контроль.

2. Ознайомлення із завданням для практичної роботи.

3. Виконання розрахунку.

4. Здача практичної роботи викладачеві.

Дата: 2018-12-21, просмотров: 485.