ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Річні потреби газу промисловим підприємством.

Річні витрати газу на технологічні і опалювально-вентиляційні потреби промпідприємств залежать від об'єму продукції, що випускається, кліматичних умов, виду виробництва і ін. Залежно від початкових даних вони можуть визначатися на підставі теплотехнічних характеристик встановленого устаткування річна витрата газу на промпідприємствах визначається за формулою:

, м3/рік,

де S Q то - сумарна теплова потужність газовикористовуючого устаткування на промпідприємствах, кВт;

  Q н - нижча теплота згорання, кДж/м3;

h - усереднений по підприємству ККД устаткування (для практичної роботи можна прийняти рівним 0,6...0,7);

k max- коефіцієнт годинного максимуму витрати газу залежно від виду виробництва, приймається по додатку 2.

Річна витрата газу на промпідприємстві складається з витрат газу на технологічні потреби та на потреби опалення і вентиляції.

Розрахунок розрахункових витрат газу промпідприємств.

Розрахункові витрати газу визначаються за формулою::

, м3/год.,

де річна витрата газу промисловим підприємством , м3/рік;

 коефіцієнт годинного максимуму, визначається по додатку 2.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1.

Таблиця 1. Потреби в природному газі промислових підприємств

Підприємство S Q то , кВт k м , м3/рік Розрахункові витрати газу, , м3/год
         

 Додаток 1. Вихідні данні.

№ вар.

ПП1

ПП2

ПП3

ПП4

ПП5

Промислові підприємства в галузі: S Q то , кВт Промислові підприємства в галузі: S Q то , кВт Промислові підприємства в галузі: S Q то , кВт Промислові підприємства в галузі: S Q то , кВт Промислові підприємства в галузі: S Q то , кВт
1 Чорна металургія 6500 Гумовоазбестова 3240 Будівельних матеріалів 4200 Електротехнічна 1800   Верстатобудівна і інструментальна 3570
2 Суднобудівельна 3200 Хімічна 1600 Радіопромислова 3420 Кольорова металургія 3800 Машинобудівна 8300
3 Гумовоазбестова 3100 Будівельних матеріалів 6400 Електротехнічна 2600 Верстатобудівна і інструментальна 3260 Текстильна 1200
4 Хімічна 2830 Радіопромислова 3210 Кольорова металургія 1860 Машинобудівна 4390 Целюлозно-паперова 1790  
5 Будівельних матеріалів 1800 Електротехнічна 2340 Верстатобудівна і інструментальна 6400 Текстильна 1900 Деревообробна 2790
6 Радіопромислова 3800 Кольорова металургія 8100 Машинобудівна 4200 Целюлозно-паперова 2940 Харчова 3120
7 Електротехнічна 3260 Верстатобудівна і інструментальна 1650   Текстильна 3420 Деревообробна 3160 Пивоварна 5600
8 Кольорова металургія 4390 Машинобудівна 4200 Целюлозно-паперова 6500 Харчова 3240 Виноробна 4230
9 Верстатобудівна і інструментальна 1900 Текстильна 3420 Деревообробна 3200 Пивоварна 1600 Взуттєва 3420
10 Машинобудівна 2940 Целюлозно-паперова 2600   Харчова 3100 Виноробна 6400 Фарфоро-фаянсова 8400
11 Текстильна 3160 Деревообробна 1860 Пивоварна 2830 Взуттєва 3210 Шкіряно-галантерейна 4970
12 Целюлозно-паперова 1570 Харчова 6400 Виноробна 1800   Фарфоро-фаянсова 2340 Поліграфічна 1340

Продовження додатка 1

13

Деревообробна

3570 Пивоварна 6500 Взуттєва 3100 Шкіряно-галантерейна 2600 Швейна 3240
14

Харчова

8300 Виноробна 3200 Фарфоро-фаянсова 2830 Поліграфічна 1860 Мукомельно-круп'яна 1600
15

Пивоварна

1200 Взуттєва 3100 Шкіряно-галантерейна 1800   Швейна 6400 Тютюново-махоркова 6400
16

Виноробна

1790   Фарфоро-фаянсова 2830 Поліграфічна 3800 Мукомельно-круп'яна 4200 Чорна металургія 3210
17

Взуттєва

2790 Шкіряно-галантерейна 1800   Швейна 3260 Тютюново-махоркова 3420 Суднобудівельна 2340
18

Фарфоро-фаянсова

3120 Поліграфічна 3800 Мукомельно-круп'яна 4390   Чорна металургія 6500 Гумовоазбестова 8100

19

Шкіряно-галантерейна 5600 Швейна 3260 Тютюново-махоркова 1900 Суднобудівельна 3200 Хімічна 1650  

20

Поліграфічна 4230 Мукомельно-круп'яна 4390   Чорна металургія 2940 Гумовоазбестова 3100 Будівельних матеріалів 4200

21

Швейна 3420 Тютюново-махоркова 1900 Суднобудівельна 3160 Хімічна 2830 Радіопромислова 3420

22

Мукомельно-круп'яна 8400 Чорна металургія 2940 гумовоазбестова 1570 Будівельних матеріалів 2790 Електротехнічна 2600  

23

Тютюново-махоркова 4970 Суднобудівельна 3160 Хімічна 3200 Радіопромислова 3120 Кольорова металургія 1860

24

Чорна металургія 3570 Гумовоазбестова 1570 Будівельних матеріалів 3100 Електротехнічна 5600 Верстатобудівна і інструментальна 6400

25

Суднобудівельна 10000 Хімічна 6500 Радіопромислова 2830 Кольорова металургія 4230 Машинобудівна 3240
                       Дата: 2018-12-21, просмотров: 436.