ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Після визначення розрахункових витрат газу по всіх ділянках проводиться гідравлічний розрахунок для визначення необхідних діаметрів мережі.

Розрахунок кільцевої мережі низького тиску здійснюють в два етапи:

1) за заданим перепадом тиску підбирають діаметри ділянок;

2) вирішується завдання взаємного резервування ділянок мережі для підвищення надійності газопостачання.

У практичній роботі визначаються діаметри газопроводів по методиці середньої питомої втрати тиску (без урахування гідростатичного тиску).

Перепад тиску приймається відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання.

Довжини ділянок приймаються з плану мережі, розрахункові довжини приймають на 10 % більше дійсної довжини для обліку втрат в місцевих опорах.

Порядок гідравлічного розрахунку мережі низького тиску:

1) Використовуючи складену схему мережі, визначають розрахункові витрати газу на ділянках (див. практичну роботу № 7);

2) Вибирається головний напрям (щонайдовший і найбільш навантажений напрям від ГРП до нульової крапки);

3) Для ділянок головного напряму визначаються розрахункові довжини за формулою:
                        ,м,     

де Li - довжина ділянки напряму, м.

4)  Визначається середня питома втрата тиску на напрямі, що розраховується, за формулою:

                          , Па/м,

де DP - перепад тиску по напряму, Па, який може бути визначений за формулою:

                          ,Па
де Pп - початковий тиск газу, Па;
Pк - кінцевий тиск газу, Па.
SLр - сума розрахункових довжин ділянок по напряму, м.

5) По номограмах або таблицях, орієнтуючись на витрату газу на ділянці і Rср, обирають діаметр газопроводу і визначають дійсну питому втрату тиску - Rд.

6) Обчислюють падіння тиску на ділянці за формулою:
                      , Па

7) Визначається тиск газу у вузлах напряму як різниця між тиском газу на початку ділянки і втратами тиску на ділянці. На першій ділянці за початковий тиск береться тиск на виході з ГРП.

8) Сумарні втрати тиску по напряму порівнюються з допустимими. Якщо отримані втрати тиску перевищують допустимі, то змінюють діаметри на ділянках і розрахунок повторюють.

Після розрахунку головного напряму розраховують решту напрямів, вважаючи початком напряму вузол з відомим тиском газу.

Гідравлічний розрахунок кільцевих мереж газопроводів слід виконувати з ув'язкою тиску газу у вузлових точках розрахункових кілець при максимальному використанні допустимої втрати тиску газу. Нев'язка втрат тиску в кільці допускається до 10 %. Якщо нев'язка перевищує 10 %, необхідно змінити діаметри газопроводів так, щоб вказана умова виконувалася.

Після розрахунку напрямів розраховуються ділянки - перемички. Ув'язка перемичок виконується по тиску у вузлах. Допустима нев'язка - 10 %.

Гідравлічний розрахунок мереж низького тиску зводиться в таблицю 1.

Таблиця 1. Гідравлічний розрахунок мережі низького тиску

№ ділянки

Довжина ділянки, м

Середнє питоме падіння тиску, Rср, Па/м

Розрахун-кова витрата тиску, Q р,

м3/год.

Діаметр,

d у або

d н × s,

мм

Падіння тиску

Тиск газу у вузлі, Па

 

По плану, L

Розрахункова, L р

на 1 м,

R д, Па/м

На ділянці, Па

Рп Рк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
                     
Приклад розрахунку.

Необхідно виконати гідравлічний розрахунок газопроводу низького тиску. Розрахункова схема газопроводів показана на рис. 1.

Рис.1. Розрахункова схема мережі низького тиску

Тиск газу на виході з джерела газопостачання ГРП прийнятий Р=3000 Па, а у найбільш віддалених споживачів – 1800 Па. Тобто перепад становить 1200 Па

 

Таблиця 1. Гідравлічний розрахунок мережі низького тиску

№ ділянки

Довжина ділянки, м

Середнє питоме падіння тиску, Rср, Па/м

Розрахункова витрата тиску, Q р,

м3/год.

Діаметр,

d у або

d н × s,

мм

Падіння тиску

Тиск газу у вузлі, Па

 

По плану, L

Розрахункова, L р

на 1 м,

R д,     Па/м

На ділянці, Па

Рп Рк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Магістраль ГРП-9-1-2-3-4-5-8

  ГРП-9 100 110

0,78

250 180×10,3 0,78 86 3000 2914   9-1 150 165 158,29 140×8 0,95 157 2914 2757   1-2 190 209 140,95 140×8 0,8 167 2757 2590   2-3 220 242 62,95 110×6,3 0,58 140 2590 2450   3-4 420 462 37,71 90×5,2 0,62 286 2450 2164   4-5 200 220 13,25 63×3,6 0,58 128 2164 2036   5-8 220 242 8,04 50×2,9 0,9 218 2036 1818       ∑1540

 Па/м

 

Магістраль 9-6-7-8

  9-6 150 165

1,95

76,25 90×5,2 2,2 363 2914 2551   6-7 220 241 21,93 63×3,6 1,3 313 2551 2238   7-8 190 209 6,95 50×2,9 1,5 312 2238 1926       ∑615

 Па/м

 

Ділянка 5-6

  5-6 190 209 2,46 21,995 63×3,6 1,4 293 2551 2258       ∑209

 Па/м

 

Ділянка 5-2

  5-2 300 330 1,7 31,495 75×4,3 1,2 395 2590 2194       ∑330

 Па/м

 

 


Додаток 1. Номограма для визначення витрат тиску в газопроводах низького тиску (до 5 кПа).

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 — труби водогазопровідні (ГОСТ 3262-75*); 4, 7, 11, 13, 21...27 - труби електрозварні (ГОСТ 10705-80); 14...20 - труби сталеві безшовні гарячодеформовані (ГОСТ 8731-87 і ГОСТ 8732-78)

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення ділянки газопроводу.

2. Які труби використовують для мереж газопроводів низького тиску?

3. Дайте визначення умовного діаметру трубопроводу.

4. Які причини викликають втрати напору?

5. Який режим руху називають ламінарним?

6. Який режим руху називають турбулентним?

7. Що таке число Рейнольда?

8. Прокоментуйте алгоритм ув'язки кільцевої мережі низького тиску.

9. Висловіть методику визначення розрахункових перепадів тиску для мережі низького тиску і визначте їх при використовуванні природного газу.


Практична робота № 9

Тема : Гідравлічний розрахунок мережі високого (середнього) тиску.

Мета: Набути навичок з гідравлічного розрахунку мережі високого (середнього) тиску.

Міжпредметні зв'язки: фізика, математика, впровадження поліетиленових газопроводів, матеріалознавство, природні та штучні гази, експлуатація устаткування і систем газопостачання, гідравліка.

Методичне забезпечення: дидактичний матеріал.

Література:

1. Ионин А.А. Газоснабжение: Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 1989. - 439 с.

2. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения. - Л.: Недра, 1975. - 343 с.

3. Газопостачання. Част. 1. Газопостачання населених пунктів /під ред. Єніна П.М. - К.: КДТУБА, 1997. - 119 с.

4. Жила В.А. Газовые сети и установки: Учеб. Пособие для сред. Проф. образования /В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.

ХІД РОБОТИ

1. Вхідний контроль.

2. Ознайомлення із завданням для практичної роботи.

3. Виконання розрахунку.

4. Здача практичної роботи викладачеві.

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 563.