Річна витрата газу на опалення і вентиляцію зосереджених споживачів
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Річна витрата газу на опалення і вентиляцію зосереджених споживачів (лікарень, пралень, лазень і хлібозаводів) визначається за формулою:

3/рік,

де a - поправочний коефіцієнт, що залежить від розрахункової температури зовнішнього повітря для системи опалення

  Vн - будівельний об'єм будівель по зовнішньому обміру, м3;

  qо(в)- питома опалювальна (вентиляційна) характеристика будівлі, Вт/(м3К), Визначається по додатку 5);

  t вн - розрахункова температура внутрішнього повітря в приміщенні, 0С , приймається по додатку 5;

  z р   - число годин роботи системи на добу (для системи опалення приймається рівним 24, а системи вентиляції, якщо немає інших даних, 16).

Будівельний об'єм будівель для зосереджених комунально-побутових споживачів може бути визначений за наступними формулами:

- пральні

, м3,

де n - кількість білизни в пральнях, т/рік, визначається за формулою: ;

- лазні

, м3,

де N - число жителів в районі міста або в селищі, люд;

- лікарні

V н=225n , м3,

де n - число ліжок в лікарнях, визначається за формулою: ;

- хлібозавод

V н=  , м3,

де n - кількість хлібобулочних виробів, що випікаються, т/рік, визначається за формулою: .

Результати розрахунку зводимо в таблицю 2.


Таблиця 2. Річна витрата газу на опалення і вентиляцію зосереджених споживачів

Найменування споживачів

Поправочний коефіцієнт, α

Будівельний об'єм будівель по зонам забудови району,

Vн, м3

Розрахункова температура внутрішнього повітря в приміщенні,

t вн , 0С

Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, t ,оС

Тривалість опалювального періоду, no, діб

Опалення

Вентиляція

Річна витрата газу на опалення і вентиляцію, м3/рік

qо , Вт/(м3К)

Річна витрата газу в зоні забудови, м3/рік

qв , Вт/(м3К)

Річна витрата газу в зоні забудови, м3/рік

1 зона забудови

2 зона забудови

1

2

1

2

1 2
1.Лікарні

 

     

 

 

                 
2.Пральні                        
3.Лазні                        
4.Хлібозаводи                        

     Приклад розрахунку.

Визначити річні витрати газу на потреби теплопостачання районом                 м. Донецьк, якщо в першій зоні забудови (4 – х поверховій) мешкає 87613 люд., в другій зоні забудови (9 – ти поверховій) мешкає 115397 люд.

Річна витрата газу на опалювання і вентиляцію житлових і суспільних будівель

Річна витрата газу на опалювання і вентиляцію житлових і суспільних будівель, який використовується на опалювальних котельних або в опалювальних агрегатах визначається за формулою:

1 зона забудови

3/рік,

2 зона забудови

3/рік,

Дата: 2018-12-21, просмотров: 446.