Річні витрати газу в житлових квартирах (на побутове споживання)
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Річні витрати газу на приготування їжі і нагрівання води в житлових квартирах (на побутове споживання) по зонам забудови визначаються за формулою

Qy= , м3/рік,

де Q н - нижча теплота згорання газоподібного палива, МДж/м3;

   Ni - кількість жителів i-ї поверховості забудови, чол..;

   m - коефіцієнт обхвату газопостачанням даної зони забудови;

    xi - частка квартир з певним видом газових приладів;

   qi - річна норма витрати газоподібного палива, МДж/чол.

Значення xi по поверхам забудови можна приймати по додатку 2. По кількості поверхів забудови значення xi приймаються так, щоб їх сума була рівна 1.

Значення qi приймаються залежно від асортименту встановлених газових приладів (додаток 3). Норму витрати газу в м3/(люд·рік) визначають діленням qi на нижчу теплоту згорання газу.

Загальна річна витрата газу на побутове споживання визначається підсумовуванням річних витрат газу по кількості поверхів забудови. Результати розрахунку зводяться в таблицю 2.1.

Таблиця 1. Річні витрати газу на побутове споживання

 

Споживачі газу по

Кількості поверхів і складу устаткування

Кількість жителів

Норма витрати

газу

 

 

Річна витрата газу, м3/рік

 

Всього Частка квартир з даним видом газових приборів Зокрема по видах газових приладів    
1 2 3 4 5 6 7

п поверхова забудова

ГП+ЦГВ

 

         
ГП          
ГП+ВПГ          

Разом:

 

k поверхова забудова

ГП+ЦГВ

 

         
ГП          
ГП+ВПГ          

Разом:

 

Норми витрати газу для переводу в , потрібно  розділити на Qн.

Річні витрати газу на комунально-побутове споживання.

При розрахунку річного споживання газу цією категорією споживачів необхідно передбачити газопостачання установ охорони здоров'я (лікарень), підприємств громадського харчування (їдалень), лазень, пралень, хлібозаводів і підприємств сфери обслуговування (дрібних комунально-побутових споживачів).

Пральні.

    Приймаємо, що 30% населення перуть білизну в пральнях. Кількість білизни що надходить від населення складає 100 т в рік, а від громадських організацій – 50 т на кожну тисячу жителів.

Річну витрату газу на 1 механізовану пральню визначають за формулою

.

 

Підприємства громадського харчування (їдальні).

 

При визначенні річної витрати газу на їдальні слід враховувати, що витрати газу на приготування сніданків і вечерь складають 50% від витрат на приготування обідів. Їдальні і ресторани відвідують 25-30% населення.

Річна витрата газу визначається за формулою:

.

Лікарні.

Річна витрата газу визначається за формулою:

.

де  - норма витрати газу на одне ліжко для приготування їжі, а також приготування гарячої води для лікарень розташованих в житлових кварталах, де відсутнє ЦГВ.

Хлібозаводи

Споживання газу хлібозаводами розраховується виходячи з норми випічки хлібобулочних виробів 219 т в рік на кожну тисячу жителів, 600 грам на одну людину на добу.

Річна витрата газу на технологічні потреби хлібозаводу (пекарні) визначається за формулою:

.

де хі – частка виробів для хлібопродуктів даного виду.

Для хліба формового . Для хліба подового, батонів, здоби , для кондитерських виробів .

Лазні.

При визначенні витрат разу на лазні виходять з розрахунку, що людина миється в середньому 1 раз на тиждень (54/52 миття в рік і одне позапланове миття), при цьому від 20 до 50% людей миються в лазнях.

Річна витрата газу на лазні визначається за формулою:

.

Річна витрата газу на потреби сфери обслуговування (дрібних комунально-побутових споживачів) слід приймати в розмірі до 5 % від сумарної річної витрати газу на житлові будівлі (на побутове споживання).

Розрахунок річного споживання газу на комунально-побутове споживання зводиться в таблицю 2.

Таблиця 2. Річне споживання газу на комунально-побутове споживання

Споживач, послуга

Розрахункова одиниця

Норма витрати теплоти МДж/рік

Кількість розрахункових одиниць на 1 жителя

Ступінь забезпечення

Річна витрата газу, м3/рік

у районі

 

 

всього

1 2
1 2 3 4 5 8 9 10
Сфера обслуговування -            
               

Продовження табл. 2.

Лікарні 1 ліжко 12400 0,012 1,0      
Їдальні 1 обід 4,2 90 0,3      
Лазні 1 миття 40 54 0,3      
Пральні 1 тона 8800 0,15 0,3      
Хлібозавод 1 тона 5450 0,219 1,0      

Разом:

 

 

Приклад розрахунку.

Визначити річну витрату газу на побутове споживання і господарчо-побутове споживання районом міста, якщо в 4-х поверховій забудові мешкає 87613 чоловік, в 9-ти поверховій забудові - 115397 чоловік.

Дата: 2018-12-21, просмотров: 656.