Тема 5. Правова культура юриста (11 год.)
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Лекція. Правова культура юриста(3 год.)

1. Сутність правової культури.

2. Правова культура суспільства: поняття і структура.

3. Функції правової культури.

4. Правовий нігілізм, правовий ідеалізм, правовий дилетантизм, правова демагогія, феномен переродження правової культури як антиподи правової культури.

5. Професійна правова культура юриста.

6. Інтелектуальна та естетична культура юриста.

Практичне заняття. Правова культура юриста (2 год.)

1. Правова культура як складова загальної культури.

2. Види правової культури. Правова культура професійної групи.

3. Деформація правосвідомості як антипод правової культури.

4. Професійна правова культура юриста як форма правової культури суспільства.

5. Інтелектуальна культура юриста.

6. Естетична культура юриста.

Ситуаційні задачі.

1. Повертаючись додому з занять, студент 1-го курсу юридичного факультету Шавлін вирішив прогулятись двориками біля свого будинку. Проходячи біля намету з морозивом та солодощами, він звернув увагу на наступну картину: декілька підлітків 13-15 років, відволікаючи увагу продавця, забирали шоколад та інший товар, виставлений на вітрині. Продавець, побачивши, що роблять підлітки, почала гукати на допомогу. Шавлін спочатку думав втрутитись і допомогти продавцеві відібрати у підлітків товар, але тоді передумав, не бажаючи займатися з підлітками, від яких можна чекати будь-чого, а проблем з малолітніми хуліганами йому не хотілося. Тому він, не очікуючи на продовження ситуації, повернувся і пішов. Дайте морально-правову оцінку ситуації.

2. 17-річному Віталію Фрадкову батьки за гарне навчання в юридичній академії придбали автомобіль. За домовленістю Віталій отримав права, проте їздити на автомобілі професійно не вмів. Бажаючи похизуватися перед друзями, віталій вирішим долучитися до змагальних заїздів нічним містом. В процесі змагання Фрадков не розрахував швидкість і в’їхав в металеву огорожу в приватному секторі міста. Хоча сам Фрадков не постраждав, але машина була розбита, а огорожа суттєво поламана. Побачивши нанесену шкоду, Фрадков инув розбиту машину і втік. Коли через пару годин до них додому навідалась міліція, що вияснити обставини понівечення огорожі і чому біля поламаної огорожі їхня розбита машина, Віталій повідомив, що він нічого не скоював, а машина була викрадена під час його перебування в клубі, про що він боявся сказати батькам. Дайте морально-правову оцінку ситуації.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Підготувати реферат на одну з тем: «Правовий нігілізм як антипод правової культури», «Проблеми формування правосвідомості студентської молоді», «Мораль і духовність правників»: співвідношення понять».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексєєва Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській культурі : Автореф. дис... канд. наук: 12.00.12 - 2008.- 18с.

2. Ануфрієнко О. А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. -18с.

3. Волошенюк О.В. Правовий нігілізм в пострадянському суспільстві : Автореф.дисер. канд. наук :12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень /Університет внутрішніх справ, Харків, 2000.-19с.

4. Головченко С.І. Правова культура і демократизація. – К., 2000.

5. Занік Ю.М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-психологічне обгрунтування. – Львів: БаК, 2002. – 100 с.

6. Занік Ю. М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект : Автореф. дис... канд. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006.-19с.

7. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. -2001. - № 4.

8. Романова А. С. Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект : Автореф. дис... канд. наук: 12.00.12 - 2008.- 19с.

9. Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - Л., 2002. – 36с.

10. Чернєй В.В. Подолання правового нігілізму - важлива умова розбудови правової держави : Автореф. дис… канд. наук : 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України.- Київ, 1999.-18с.

Тема 6. Психологічна культура юриста (10 год.)

Лекція. Психологічна культура юриста (3 год.)

1. Сутність психологічної культури особи. Поняття психологічної культури юриста.

2. Загальні засади психологічної культури юриста.

3. Функції психологічної культури юриста.

4. Характеристика психологічної культури юриста за різновидами темперамента особистості юриста (меланхолік, флегматик, сангвінік, холерик).

5. Експектація, емпатія як рівні комунікативної культури юриста.

Практичне заняття 6. Психологічна культура юриста (2 год.).

1. Поняття психологічної культури юриста.

2. Принципи та функції психологічної культури юриста.

3. Особливості психологічної культури юриста за різновидами темперамента особистості юриста: загальна характеристика.

4. Рівні психологічної культури юристів (експектація, емпатія).

Ситуаційні задачі.

1. Виступаючи в суді щодо житлового спору, адвокат Н., аргументуючи свою точку зору, посилався на норми закону, який втратив чинність. Суддя вирішив за доцільне звернути увагу адвоката Н. на таку помилку. На що, адвокат Н., відчуваючи себе ображеним і приниженим, сказав, що суддя не має права робити йому зауваження, бо це можна розглядати як упереджене ставлення до нього та сторони, інтереси якої він представляє. Суддя, вимкнувши засоби аудіо фіксування розгляду судової справи, в грубій формі наказав адвокатові покинути залу засідань і спочатку навчитися себе поводити, а вже тоді займатися адвокатською діяльністю. Дайте морально-правову оцінку ситуації.

2. Прокурор Ставицького району В., здійснюючи прийом громадян, мав звичку одночасно робити декілька справ: слухати відвідувачів, гратися на комп’ютері, розмовляти по телефону. Як правило, гра та розмови по телефону займали 80% уваги прокурора. Одна з відвідувачок, громадянка похилого віку К., прийшовши до прокуратури зі скаргою на жорстоке поводження сусіди з домашніми тваринами та побачивши, що прокурор В. звертає мінімум уваги на її проблему, зробила йому зауваження. Прокурор ніяк не відреагувавши, продовжував активізувати увагу на монітор комп’ютера та телефон. К. змушена була продовжити розмову в такому режимі. Наприкінці розмови В. запропонувава відвідувачці залишити письмову скаргу його помічникові. К., обурена байдужістю прокурора, покинула кабінет дайте психологічну оцінку ситуації. Охарактеризуйте психотипи осіб, задіяних в ситуації.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1.Дати характеристику психологічної культури одного з відомих юристів минулого, базуючись на особливостях (типі) його темпераменту. (Обсяг характеристики: до 2 стор. формату А4. Характеристика має містити обґрунтування позиції студента).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Білоножко А.В. Соціально-психологічні чинники становлення комунікативної культури майбутнього юриста в процесі професійної підготовки: Автореф. дис... канд. наук: 19.00.05 - 2009.-19с.

2. Сливка С.С. Духовні засади моральної культури юриста // Право України. – 1999.- №2.

3. Сливка С.С. Правнича деонтологія: проблеми, пошуки // Право України. – 2000. – №11.- С. 118-122.

4. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект): монографія/ С.С. Сливка.- Львів, 2000.- 336 с.

5. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / С.С. Сливка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2002. - 32 с.

6. Юридична психологія: Підручник /За редакцією Р.Кондратьєва. - Київ., 2000. – 351 с.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 597.