Практичне заняття 2. Виникнення професії юрист. Професіограми юристів (2 год.)
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Виникнення професії юриста: історико-правові підстави.

2. Загальні кваліфікаційні вимоги до юристів.

3. Законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю.

4. Професіограми:

- суддів;

- працівників прокуратури;

- адвокатів;

- нотаріусів;

- юрисконсультів;

- слідчих;

- працівників органів реєстрації актів цивільного стану тощо.

Ситуаційні задачі.

1. В будинку №5, що знаходиться на вулиці Ушакова, проживає декілька професійних юристів, які займаються адвокатською діяльністю. Жителі даного будинку, невдоволені присутністю на сходах, особливо в зимову пору року осіб без постійного місця проживання, які раніше мали квартири в цьому ж будинку, вирішили звернутися за консультацією до адвокатів, щоб вони порадили, як можна позбавитися небажаного «сусідства». Думки адвокатів розділилися. Адвокат Ляскірський порадив поміняти двері, не впускати осіб без постійного місця проживання і викликати міліцію у випадку їх непідкорення. Але адвокат Рашніков не погодився з такою думкою і порадив дозволяти їм грітися в найсильніші морози, навіть допомагати їжею, хоча наголосив, що постійно бути в будинку їм дозволяти не треба, лише у виняткових випадках. Проаналізуйте, з правової точки зору, ситуацію, що склалася.2. Громадяни Мардолін, будучи за фахом юристом, спеціалізувався на фінансових пірамідах. Зібравши з ошуканих інвесторів досить значну суму коштів, Мардолін зникав, і люди залишалися ні з чим. Проте, за протиправну діяльність Мардолін був притягнутий до кримінальної відповідальності. Провівши 7 років в ув’язненні, Мардолін вирішив знову займатися фінансовими пірамідами. Але, щоб до нього не було претензій, він розташував в метро, на шпальтах міської газети рекламу, з надписом «Увага! Фінансові піраміди шкодять вашому здоров’ю». Та вказане застереження не подіяло, люди продовжували долучатися до фінансових ігр Мардоліна. На його діяльність звернула увагу прокуратура. У Мардоліна головним аргументом на користь правомірності своїх дій були вказівки на наявність реклами. Проаналізуйте, з правової точки зору, ситуацію, що склалася.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Знайти витяги з чинного законодавства України, де регламентуються вимоги для того, щоб зайнятися адвокатською діяльністю, зайняти посади судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта. 2. Підготувати реферат на тему: «Особливості правового регулювання вимог до «юристів» в інших країнах світу» (країну студент обирає на власний розсуд). Порівняти із законодавчими вимогами в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Азаркин, Н. М. Всеобщая история юриспруденции: Курс лекций.-М.: Юридическая литература, 2003. - 608 с.2. Уортман Ричард С. Властители и судьи.-М.: Издательство «НЛО», 2004.- 520 с.3. Твоя профессия – юрист / Под ред. Казанцева С.Я/.-М.: Издательство «Академия», 2007. 4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.5. Заблоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. - 2008. - Вип. 39. - С. 52-56.6. Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 1. - С. 12-13.

Тема 3. Юридична діяльність. Юридична навчальна діяльність (9год.)

Лекція 1. Юридична діяльність. Юридична навчальна діяльність (2 год.)

1. Юридична діяльність як особливий вид соціальної діяльності.

2. Характерні ознаки юридичної діяльності.

3. Види юридичної діяльності. Система юридичної діяльності.

4. Поняття вищої освіти. Структура юридичної освіти в Україні.

5. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

6. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

Практичне заняття 3. Юридична діяльність. Юридична навчальна діяльність (2 год.)

1. Поняття та характерні ознаки юридичної діяльності.

2. Види юридичної діяльності. Система юридичної діяльності.

3. Структура юридичної освіти за законодавством України.

4. Особливості організації навчально-виховного процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

5. Права та обов’язки студентів як учасників навчально-виховного процесу.

Ситуаційні задачі.

1.Студентові 1-го курсу юридичного факультету Фурману батьки періодично передавали поїздом передачу (продукти харчування). Для того, щоб отримати передачу, йому неодноразово доводилось відпрошуватися з пар, щоб встигнути забрати в провідника речі. Одного разу, відпросившись з занять, Фурман настільки поспішав, що перебігав дорогу біля університету на червоне світло і потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого дуже пошкодив ногу. Батьки, дізнавшись про ситуацію, звернулися до прокуратури з вимогою розібратися в ситуації і притягнути до відповідальності викладачів, які відпускали їх сина з пар. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася. Вкажіть, які права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначені чинним законодавством про освіту.

2.В магазині стильного одягу, студентка 1-го курсу юридичної академії Лаврешко придбала ексклюзивний костюм, який складався з шортів та напівпрозорої мереживної блузи. Вважаючи, що придбала святкову річ, Лаврешко одягнула цей костюм на день юриста в академію. Куратор групи, побачивши Лаврешко, зробила їй зауваження, мовляв, що такий вигляд недопустимий для студентки вищого навчального закладу, який готує правників. Лаврешко обурилася на таке зауваження, вказавши, що вимог щодо одягу студентів непередбачено чинним законодавством і вона має право одягатися як їй до вподоби, тим паче, що в її одязі витримана класична чорно-біла гама кольорів. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася. Як ви розумієте поняття «дрес-код студента (ки) вищого юридичного навчального закладу»?

3. Студенти 1-го курсу юридичного факультету Профілєв та Демко, які проживали в гуртожитку, придбали собі в кімнату ксерокс. Інші студенти, які дізналися про покупку, почали звертатися до власників ксероксу, щоб надали змогу копіювати навчальні матеріали. Спочатку хлопці надавали змогу користуватися ксероксом всім бажаючим, але потім подумали, що їм це невигідно і стали надавати послугу користування ксероксом за гроші: вартість одного листка – 50 коп. Інші студенти спочатку не хотіли платити, але потім погодилися і стали оплачувати користування ксероксом. В кого не було грошей, користувалися ксероксом в борг, який потім повинні були віддавати з відсотками. Про таку діяльність Профілєва та Демко дізнався заступник декана юридичного факультету з виховної роботи і поставив питання про виключення їх з університету за негідну поведінку. Батьки Профілєва та Демка, вважаючи, що їх дітей безпідставно притягають до відповідальності, адже ксерокс їхнє майно, то чому їм мають всі користуватися безкоштовно (?!), звернулися зі скаргою до керівництва університету. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Підготувати письмову довідку на тему: «Історичні аспекти розвитку вищої юридичної освіти в Україні».2. Підготувати реферат на тему: «Болонський процес як основа модернізації вищої юридичної освіти».3. Підготувати творчу роботу на тему: «Дрес-код студента юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року //ВВР України.-1991.-№34.- Ст.451.2. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року // ВВР України.-2002.-№20.- Ст.134.

3. Фромм Э. Душа человека / Пер. с англ. — М., 1992.

4. Сенека, Луцій Аннет. Моральні листи до Луцілія. — К., 1999.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 734.