Які суспільно-політичні рухи Західної і Східної України брали участь у створенні Літературного товариства ім. Т. Шевченка (1873 р.) у Львові?
А Б В Г
       

А Москвофіли Галичини й громадівці Наддніпрянщини

Б Народовці Галичини й громадівці Наддніпрянщини

В Народовці Галичини й тарасівці Наддніпрянщини

 Г Москвофіли Галичини й народовці Наддніпрянщини

Про діяльність якої організації йдеться в наведеному уривку?

«Підпільна організація, яка була створена в 1891 р. харківськими сту­дентами - шанувальниками творчості Кобзаря. Своєю метою ставили рішучі дії проти самодержавства і закликали українську молодь до бо­ротьби за національну волю».

А Б В Г
       

А «Земля і воля»

Б Братство тарасівців

В «Київська комуна»

Г «Молода Україна»

Укажіть особу.

Письменник, педагог, літературознавець, лексикограф, етнограф, історик, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч. Один з орга­нізаторів Української радикальної партії (УРП). Упорядкував і видав «Словник української мови» (1907-1909), видав три томи «Етнографіч­них матеріалів».

 

 


А Б В Г
       

 

 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

А  
Б  
В  
Г  

Установіть відповідність між подіями і датами.

А Ординація Війська Запорозького                        1 1638 р.

Б Утворення Речі Посполитої                                 2 1591 р.

В Куруківська угода                                                3 1625 р.

Г Початок повстання під проводом Тараса            4 1630 р.

Трясила                                                                 5 1569 р.

Установіть відповідність між прізвищами та професіями активних учасників Київської громади 1870-х років.

А  
Б  
В  
Г  

1 Драматург

2 Етнограф

3 Історик

4 Співак

5 Композитор

А Микола Лисенко   Б Федір Вовк           В Іван Лучицький         Г Михайло Старицький

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

Установіть послідовність історичних подій, які відбувалися у XIII ст.

А Б В Г
       

А Битва на р. Калці

Б Похід ординців на Галицько-Волинське князівство

В Облога і руйнування монголами Києва

Г Захоплення монголами Переяславщини

20. Установіть послідовність видання царською владою розпоряджень анти­українського спрямування у другій половині XIX ст.

А Б В Г
       

А Валуєвський циркуляр

Б Емський указ Олександра II

В Заборона недільних шкіл

Г Заборона до друку української читанки

Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

Лише три правильні

Які слов'янські племінні союзи перебували на території сучасної України у VIII ст.?

1. В'ятичі

     

2. Поляни

3. Ільменські слов'яни

4. Волиняни

5. Тиверці

6. Радимичі

7. Кривичі

Які політичні організації були створені в Галичині в 1890-х роках?

1. Союз боротьби за визволення робітничого класу

     

2. Русько-українська радикальна партія

3. «Земля і воля»

4. Національно-демократична партія

5. Українська соціал-демократична партія

6. «Народна воля»

7. «Робітнича справа»

ВАРІАНТ

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

З яким археологічним періодом історії України пов'язані зображені пам'ятки?

А Б В Г
       

А Палеоліт

Б Мезоліт                                             

В Енеоліт                                             

Г Доба бронзи

Якими були перші суспільні форми об'єднання людей?

А Б В Г
       

А Первісне стадо

Б Сусідська община

В Плем'я

Г Родова община

Дата: 2018-09-13, просмотров: 623.