Порядок обробки отриманих даних
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

За відомою величиною динамічного тиску лінійна швидкість руху повітря      V (м/с) усередині повітроводу розраховується за формулою:

,                                            (13.1)

де g – прискорення сили тяжіння, 9,81 м/с2;

h – динамічний тиск, мм вод.ст.;

 – густина повітря, 1,29 кг/м3.

Визначивши діаметр повітроводу і обчисливши по ньому площу перерізу, знаходять об’ємну швидкість повітря W (м3/год), що проходить через нього, за формулою:

,                                   (13.2)

де F – площа перерізу повітроводу, м2;

V – лінійна швидкість руху повітря у повітроводі, м/с.

Визначається кратність повітрообміну К, :

,                                      (13.3)

де VПР – об’єм приміщення, м3.

Отриману величину кратності слід порівняти із рекомендованою для хімічних виробництв 3…8 ( ) і зробити висновок про необхідну кількість таких установок.

 

РОЗРАХУНОК ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Розрахунок загальнообмінної вентиляції

Розрахувати установку штучної загальнообмінної вентиляції для виробничого приміщення із n апаратів циліндричної форми (табл. 13.2), а також місцеву витяжну вентиляційну установку для завантажувального отвору (табл. 13.3).

Розрахунок виконують у наступній послідовності.

Визначити сумарний об’єм апаратів Va.

,                               (13.4)

де n – кількість апаратів;

D – діаметр апарата, м;

H – висота апарата, м.


Таблиця 13.2 – Параметри апарата

 

№ з/п

Розміри, м

Тиск, МПа

Темпера-тура, ºС

Речовина

діаметр висота назва ГДК, мг/м3 клас небезпеч-ності
1 1,6 1,2 0,15

50

гексан (нефрас)

300

4

2 1,6 2,0 0,15
3 2,0 2,0 0,15

стирол

10

3

4 1,6 1,2 0,8
5 1,6 2,0 0,8

формальдегід

0,5

2

6 2,0 2,0 0,8
7 1,6 1,2 4,5

бензин

100

4

8 1,6 2,0 4,5
9 2,0 2,0 4,5

бутанол

10

3

10 1,6 1,2 0,15

60

11 1,6 2,0 0,15

етанол

1000

4

12 2,0 2,0 0,15
13 1,6 1,2 0,8

вінілхлорид

1

1

14 1,6 2,0 0,8
15 2,0 2,0 0,8

фенол

0,3

2

16 1,6 1,2 4,5
17 1,6 2,0 4,5

етаноламін

0,5

2

18 2,0 2,0 4,5
19 1,6 1,2 0,15

70

соляна кислота

5

2

20 1,6 2,0 0,15
21 2,0 2,0 0,15

пропілен

100

4

22 1,6 1,2 0,8
23 1,6 2,0 0,8

бутилацетат

200

4

24 2,0 2,0 0,8
25 1,6 1,2 4,5

аміак

20

4

26 1,6 2,0 4,5
27 2,0 2,0 4,5

ацетон

200

4

28 1,6 1,2 0,15

80

29 1,6 2,0 0,15

метанол

5

3

30 2,0 2,0 0,15
31 1,6 1,2 0,8

акрилонітрил

0,5

2

32 1,6 2,0 0,8
33 2,0 2,0 0,8

толуол

50

3

34 1,6 1,2 4,5
35 1,6 2,0 4,5

бензол

5

2

36 2,0 2,0 4,5

Таблиця 13.3 – Параметри завантажувального отвору

 

№ з/п

Розміри, м

Відстань до зонта, м  

h

Клас небезпечності речовини

довжина  а ширина   b діаметр   d
1 0,6 0,6

 

0,8

1

2 0,8 0,6 0,8
3 0,8 0,8 1,0
4 1,0 0,8 1,0
5 1,2 0,8 1,0
6

 

 

0,6 1,0
7 0,8 1,0
8 1,0 1,0
9 1,2 1,0
10 0,6 0,6

 

0,8

2

11 0,8 0,6 0,8
12 0,8 0,8 1,0
13 1,0 0,8 1,0
14 1,2 0,8 1,0
15

 

 

0,6 1,0
16 0,8 1,0
17 1,0 1,0
18 1,2 1,0
19 0,6 0,6

 

0,8

3

20 0,8 0,6 0,8
21 0,8 0,8 1,0
22 1,0 0,8 1,0
23 1,2 0,8 1,0
24

 

 

0,6 1,0
25 0,8 1,0
26 1,0 1,0
27 1,2 1,0
28 0,6 0,6

 

0,8

4

29 0,8 0,6 0,8
30 0,8 0,8 1,0
31 1,0 0,8 1,0
32 1,2 0,8 1,0
33

 

 

0,6 1,0
34 0,8 1,0
35 1,0 1,0
36 1,2 1,0

 


Визначити валовий викид шкідливої речовини (кг / год) за формулою

,                                   (13.5)

де η – коефіцієнт запасу; залежно від стану обладнання 1…2;

С – коефіцієнт, який визначає залежність витоку шкідливої речовини від тиску всередині апарата:

Тиск, МПа С
< 0,2 0,121
0,2 0,166
0,7 0,182
1,7 0,189
4,1 0,252
16,1 0,288
40,1 0,297

М – молекулярна маса шкідливої речовини;

Т – абсолютна температура середовища в апараті, К;

Va – сумарний об’єм апаратів, м3.

Розрахувати величину об’ємної швидкості повітрообміну (м3 / год):

,                                (13.6)

де ГДК – гранично-допустима концентрація шкідливої речовини, за якою виконується розрахунок, мг/м3 [2].

Вибрати із каталогу один або декілька вентиляторів, щоб їх загальна продуктивність перевищувала розрахункову об’ємну швидкість повітрообміну:

.                                   (13.7)

Вказати тип, номер і продуктивність вибраних вентиляторів для установки загальнообмінної вентиляції (табл. 13.4).
Дата: 2018-12-21, просмотров: 458.