Порядок виконання вимірювання
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для підготовки до вимірювання необхідно встановити вимірювач люксметру у горизонтальне положення, перевірити, чи знаходиться стрілка приладу на нульовій поділці шкали, для чого фотоелемент відокремлюють від вимірювача люксметра.

У випадку необхідності за допомогою коректору встановити стрілку приладу на нульову поділку шкали.

Вимірювання освітленості необхідно починати з встановлення на фотоелемент насадок К, Т. Якщо при натисканні правої кнопки стрілка відхилилась менше ніж на 17 поділок, а при натисканні лівої кнопки – менш ніж на 5 поділок, необхідно встановити насадки К, Р. Якщо і в цьому випадку стрілка відхиляється менш ніж на 17 поділок за верхньою шкалою та менш ніж на 5 поділок за нижньою, необхідно замінити насадки на К, М.

Якщо при насадках К, М і натиснутій лівій кнопці стрілка не доходить до п’яти поділок за нижньою шкалою, вимірювання необхідно проводити без насадок, тобто з відкритим фотоелементом.

Розрахунок освітленості показань приладу по відповідній шкалі множать на коефіцієнт перерахунку шкали, вказаний у таблиці 10.1, залежно від насадок, що застосовуються. Наприклад, на фотоелементі встановлені насадки К, Р, натиснута ліва кнопка, стрілка приладу показує 10 поділок за шкалою 0–30. Виміряна освітленість буде складати 10·100=1000 лк.

Визначення параметрів природного освітлення

Світловий потік, який падає на прозоре тіло, поділяється на три частини: світловий потік пропущений, відбитий та поглинутий:

.                      (10.2)

Для якісної оцінки кожної частини світлового потоку використовуються коефіцієнти світлопропускання, відбивання та поглинання:

,                                            (10.3)

,                                             (10.4)

,                                            (10.5)

.                                     (10.6)

Для непрозорих тіл .

Освітленість точок у приміщенні залежить від:

а) величини та розташування прорізів у зовнішніх стінах приміщення. Ця величина характеризується коефіцієнтом скління:

,                                        (10.7)

де SСКЛ – площа скління, м2;

SПІДЛОГИ – площа підлоги, м2;

б) коефіцієнту світлопропускання світлових прорізів приміщення:

,                                 (10.8)

де FПРОП – пропущений світловий потік;

FПАД – падаючий світловий потік;

ЕПРОП, ЕПАД – освітленість відповідно від пропущеного та падаючого світла;

в) коефіцієнту відбивання світла внутрішніми поверхнями (стінами і стелею):

,                                  (10.9)

де FВІДБ, FПАД – відбитий і падаючий світловий потік;

ЕВІДБ, ЕПАД – освітленість відповідно від відбитого і падаючого світла.

Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 10.2.

 


Таблиця 10.2 – Вихідні дані для розрахунку – фактичне значення освітленості, лк

 

№ з/п

ЕЗОВН

ЕПР  у  приміщенні  на  відстані  l,  м

ЕСУМІЩ

0 1 2 3 4 5 6
1

92000

6800 2500 920 340 120 46 17

660

2 10800 4000 1400 540 200 67 27
3 14900 5400 2000 740 270 101 37

1100

4 18900 6900 2500 940 340 128 47
5 22900 8400 3100 1140 420 155 57

1500

6 27000 9900 3600 1340 490 182 67
7 31000 11400 4200 1540 560 209 77

1900

8 35000 12900 4700 1740 640 236 87
9 39100 14300 5200 1940 710 264 97

2300

10 43100 15800 5800 2140 790 291 107
11 47200 17300 6300 2350 860 318 117

2700

12 51200 18800 6900 2550 930 345 127
13 55200 20300 7400 2750 1010 372 137

3100

14 59300 21800 8000 2950 1080 400 147
15 63300 23300 8500 3150 1160 427 157

3500

16 67300 24700 9100 3350 1230 454 167
17 71400 26200 9600 3550 1300 481 177

3900

18 75400 27700 10200 3750 1380 508 187
19

86000

6800 2700 1100 460 180 76 31

660

20 10800 4400 1800 730 290 121 49
21 14900 6000 2400 1000 400 166 67

1100

22 18900 7700 3100 1270 510 211 86
23 22900 9300 3800 1540 620 255 104

1500

24 27000 10900 4400 1810 730 300 122
25 31000 12600 5100 2080 840 345 140

1900

26 35000 14200 5800 2350 950 390 159
27 39100 15900 6400 2630 1060 435 177

2300

28 43100 17500 7100 2900 1170 480 195
29 47200 19100 7800 3170 1290 524 213

2700

30 51200 20800 8400 3440 1400 569 231
31 55200 22400 9100 3710 1510 614 250

3100

32 59300 24100 9800 3980 1620 659 268
33 63300 25700 10400 4250 1730 704 286

3500

34 67300 27300 11100 4520 1840 748 304
35 71400 29000 11800 4790 1950 793 323

3900

36 75400 30600 12400 5070 2060 838 341

2
Дата: 2018-12-21, просмотров: 526.