Визначення параметрів штучного освітлення
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Розрахувати освітленість від штучного загального освітлення (табл. 10.2) для приміщення, у якому виконують зорові роботи ІІ г розряду зорової роботи на робочому місці, що знаходиться на відстані 3 м від вікна.

Отримане значення фактичної освітленості порівняти із нормативним значенням для ІІ г розряду зорових робіт (300 лк).

Штучне освітлення розраховується в залежності від розмірів (табл. 10.3) та призначення освітлюваного приміщення.

Спочатку з’ясовують розряд зорової роботи згідно галузевих або будівельних норм, відповідно до якого вибирають норму освітленості (див. табл. 10.4).

Потім вибирають тип освітлювального пристрою (світильника) та потужність електролампи. При цьому для виробничих приміщень висотою до 6 м слід вибирати світильники з газорозрядними лампами низького тиску (табл. 10.8). При висоті приміщення понад 6 м слід вибирати світильники з газорозрядними лампами високого тиску (табл. 10.7).

Необхідна кількість світильників для виробничих приміщень визначається з формули:

,                          (10.10)

де Е – нормативна освітленість для ... розряду зорових робіт, лк, (табл. 10.4);

S – площа приміщення, м2;

К – коефіцієнт запасу, 1,3…1,5;

Z – поправковий коефіцієнт світильника, 1,1…1,3;

F – світловий потік однієї лампи у світильнику, лм (табл. 10.7, 10.8);

n – кількість ламп у світильнику, шт.;

u – коефіцієнт використання освітлювальної установки (у частках одиниці).

Коефіцієнт u визначається за світлотехнічними таблицями залежно від показника приміщення j та коефіцієнтів відбиття стін і стелі. Показник приміщення j розраховується за формулою

,                            (10.11)

де a – довжина приміщення, м;

b – ширина приміщення, м;

h – висота підвісу світильника над робочою поверхнею, м.

Коефіцієнти відбиття стелі та стін залежать від їх кольору.

 

Колір поверхонь r стелі , % r стін , %
стіни та стеля пофарбовані у світлий колір 70 50
стіни та стеля пофарбовані у середній колір 50 30
стіни та стеля пофарбовані у темний колір 30 10

 


Таблиця 10.3 – Вихідні дані для розрахунку освітлення

 

№ з/п

Виробниче приміщення

Розряд зорової роботи

Тип

Розміри, м

довжина ширина висота
1

Операторна

6 6 3,6

ІІ г

2 6 6 4,5
3 12 6 3,6
4 12 6 4,5
5 12 12 3,6
6 12 12 4,5

VI

7

Основне

виробниче

12 6 3,6
8 12 6 7,2
9 12 12 3,6
10 12 12 7,2
11 24 12 3,6
12 24 12 7,2
13

Склад виробів

24 24 3,6

VIІІ а

14 24 24 7,2
15 36 12 3,6
16 36 12 7,2
17 36 24 3,6
18 36 24 7,2
19

Основне

виробниче

48 24 7,2
20 48 24 8,4

VI

21 48 36 7,2
22 48 36 8,4
23 48 36 10,8
24 60 24 7,2
25 60 24 8,4
26 60 24 10,8
27 60 30 7,2
28

Склад виробів

60 30 8,4

VIІІ а

29 60 30 10,8
30 72 12 7,2
31 72 24 7,2
32 72 24 8,4
33 72 24 10,8
34 72 30 7,2
35 72 30 8,4
36 72 30 10,8

Таблиця 10.4 – Норми освітленості при штучному освітленні приміщень

Характе-ристика зорової роботи

Найменший розмір об'єкта розрізнення, мм

Зорова робота

Контраст об'єкта розрізнення з фоном

Характе-ристика фону

Освітленість при загальному освітленні, лк

Розряд

Під-розряд

 

Дуже високої точності

Від 0,15

до 0,3

ІІ

а Малий Темний 1250  
б Малий Середній Середній Темний 750  
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 500  
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 300  

 

Високої точності

Від 0,3

до 0,5

ІІІ

а Малий Темний 500  
б Малий Середній Середній Темний 300  
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 300  
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 200  

 

Середньої точності

Від 0,5

до 1

ІV

а Малий Темний 300  
б Малий Середній Середній Темний 200  
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 200  
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 150  

 

Малої точності

Від 1 до 5

V

а Малий Темний 200  
б Малий Середній Середній Темний 150  
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 150  
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 100  
Груба (дуже малої точності) Більше 5 VI ¾

Незалежно від характеристик фону та контрасту об'єкту з фоном

150  

Загальний нагляд за ходом виробничого процесу:

постійний

VIII

а

Те ж

100  

періодичний при постійному перебуванні людей у приміщенні

б

Те ж

75  

періодичний при періодичному перебуванні людей у приміщенні

в

Те ж

50  

Значення коефіцієнтів використання для світильників наведені в таблиці 10.6. При величині показника приміщення j>5 коефіцієнти використання приймати як при j =5.

Отримані дані підставити в формулу 10.10 і привести результат з точністю до другого знака після коми.

Прийняти до встановлення кількість світильників – найближче більше ціле кратне число та вказати тип світильника і лампи.

 

Для освітлення виробничих майданчиків слід застосовувати прожектори (табл. 10.9).

Необхідна кількість прожекторів визначається з формули:

,                                        (10.12)

де Е – нормативна освітленість для … розряду зорових робіт на виробничому майданчику (табл. 10.5);

S – площа майданчика, м2;

К – коефіцієнт запасу, 1,3…1,5;

m – коефіцієнт розсіювання, 1,15 для великих поверхонь (1,5 для вузьких ділянок);

F – світловий потік однієї лампи у прожекторі, лм (табл. 10.9);

h – коефіцієнт корисної дії прожектора, 0,75.

Прийняти до встановлення кількість прожекторів – найближче більше парне число та вказати тип прожектора і лампи.

 

Таблиця 10.5 – Норми освітленості виробничих майданчиків

Розряд зорової роботи Характеристика роботи Освітле-ність, лк
IX Точні роботи при відношенні найменшого розміру об'єкта розрізнення до відстані до ока менше 0,005 50
X Робота середньої точності при відношенні найменшого розміру об'єкта розрізнення до відстані до ока від 0,005 до 0,02 30
XI Робота малої точності при відношенні найменшого розміру об'єкта розрізнення до відстані до ока від 0,02 до 0,05, а також роботи, які вимагають тільки загального нагляду за ходом виробничого процесу 10
XII Грубі роботи при відношенні найменшого розміру об'єкта розрізнення до відстані до ока понад 0,05 5
XIII Роботи, які вимагають загального нагляду за виробничими поверхнями 2

 

 


 

Таблиця 10.6 – Коефіцієнти використання світлового потоку світильників з люмінесцентними лампами  
rстелі, % 70 50 30
rстін, % 50 30 10
j

Коефіцієнт використання, %

0,5 25 23 22
0,6 31 29 26
0,7 35 33 30
0,8 38 36 32
0,9 41 38 35
1,0 43 40 37
1,1 45 42 39
1,25 47 44 41
1,5 50 46 44
1,75 52 49 47
2,0 54 50 48
2,25 56 52 50
2,5 57 53 51
3,0 59 54 52
3,5 60 56 54
4,0 61 56 55
5,0 63 58 57

 

    Таблиця 10.7 – Характеристика світильників з газорозрядними лампами високого тиску  
Тип світильника

Тип КСС

Лампа

Тип Світловий потік, лм
РПП01–125 РСП 20х250–121 РСП 20х400–141 РСП 20х700–141 Д ДРЛ–125 ДРЛ–250 ДРЛ–400 ДРЛ–700 5600 12500 22000 38500

ГПП01–125

ГСП04В–250

ГСП04В–400

ГСП08В–1000

ГСП08В–2000

Д

ДРИ–125

ДРИ–250

ДРИ–400

ДРИ–1000

ДРИ–2000

5800

12500

32000

90000

200000

К

ЖПП01–70

ЖПП01–100

ЖСП04В–250

ЖСП04В–400

Д

ДНаТ–70

ДНаТ–100

ДНаТ–250

ДНаТ–400

5800

9500

25000

50000

К

 

2

 

  Таблиця 10.8 – Характеристика світильників з газорозрядними лампами низького тиску  
Тип світильника

Тип КСС

Лампа

Тип Світловий потік, лм
ЛСП 02В–1´18

Д

ЛБ–18 1100
ЛСП 02В–1´20 ЛБ–20 1180
ЛСП 02В–1´36 ЛБ–36 3050
ЛСП 02В–1´40 ЛБ–40 3100
ЛСП 02В–1´58 ЛБ–58 4700
ЛСП 02В–1´65 ЛБ–65 4800
ЛСП 02В–2´36 ЛБ–36 3050
ЛСП 02В–2´40 ЛБ–40 3100
ЛСП 02В–2´58 ЛБ–58 4700
ЛСП 02В–2´65 ЛБ–65 4800

 

  Таблиця 10.9 – Характеристика прожекторів  
Тип прожектора

Лампа

Тип Світловий потік, лм
Н001В–500–01 Г–500 8300
Р001В–250–01 ДРЛ–250 12500
Ж001–250–01 ДНаТ–250 25000
Ж001–400–01 ДНаТ–400 50000

 

 

 

Зміст звіту

1. Стисле описання змісту роботи та улаштування люксметру Ю-116.

2. Рисунок люксметру Ю-116.

3. Порядок проведення вимірів.

4. Виміри природної освітленості у різних точках виробничого приміщення при боковому освітленні на відстані 1, 2, 3, 4, 5 м і побудування кривої залежності освітлення від відстані.

5. Коефіцієнти скління, світлопропускання та відбивання.

6. Розрахунок коефіцієнту природної освітленості для найбільш віддаленої точки приміщення з вказівкою розряду праці, відповідного отриманому значенню КПО.

7. Розрахунок штучного освітлення на робочому місці, порівняння з нормами та висновок щодо відповідності нормативним вимогам.

8. Розрахунок кількості світильників для штучного освітлення виробничого приміщення та кількості прожекторів для освітлення виробничого майданчика.

9. Висновок: штучне освітлення на робочому місці студента … відповідає / не відповідає нормативним вимогам; необхідна кількість світильників типа … … штук.

 

Лабораторна  робота  11

Дата: 2018-12-21, просмотров: 760.