Російська імперія в першій половині XIX століття
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Теми письмових доповідей:

Рух декабристів: причини, розвиток, наслідки.

Рух консерваторів-«охоронців»: причини, розвиток, наслідки.

Рух слов’янофілів: причини, розвиток, наслідки.

Рух західників: причини, розвиток, наслідки.

«Теорія офіційної народності» та її місце в розвитку російської суспільної думки.

 

Питання до обговорення:

Як ви розумієте сенс висловлювання Володимира Ілліча Леніна:

«…Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала - дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Её подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями “Народной воли” Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. “Молодые штурманы будущей бури” - звал их Герцен. Но это не была еще сама буря…».

 

 

 

 

Великий герб Російської імперії Малий герб Російської імперії

 

Класна робота

Користуючись матеріалом § 7, дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

1.Назвіть імена, номери та прізвища двох імператорів, які правили Російською імперією у першій половині ХІХ століття.

2.Під якою назвою увійшов в історію опозиційний рух 1816-1825 років, учасники якого, переважно гвардійські офіцери-аристократи, створили таємні товариства, які намагалися підняти повстання та здійснити державний переворот 14 грудня 1825 року?

3.Назвіть роки Кримської (Східної) війни. Перерахуйте держави, які воювали з Російською імперією у Кримській війні.

4.Визначте назви двох декабристських товариств 1821-1825 років (в дужках зазначте місцерозташування) та імена і прізвища їх керівників.

5.Визначте назви чотирьох провідних напрямків російського суспільного руху та по три імені і прізвища представників кожного з напрямків.

6.Що було спільного і в чому полягали відмінності у програмах двох декабристських товариств?

7.Що було спільного і в чому полягали відмінності у поглядах слов’янофілів та західників?

8.В чому полягала протилежність між поглядами «охоронців» та радикалів? Чи існувало явище російського соціального життя, у позитивних оцінках якого сходилися, як «охоронці» і слов’янофіли, так і представники радикалів (зокрема, Олександр Герцен)?

9.Чому, не дивлячись на перемоги над турецькою армією і флотом та героїчну оборону Севастополя, вважається, що Росія програла Кримську війну? Що, на вашу думку, стало головними причинами поразки Російської імперії у Кримській війні?

10.Визначте характерні риси політичного, соціального та економічного розвитку Російської імперії першої половини ХІХ століття, які різко відрізняли Росію від провідних європейських країн?

11.Як, на вашу думку, пов’язані між собою особливості соціальо-економічного і політичного розвитку Російської імперії, розгортання суспільного руху та дискусії щодо подальшого розвитку країни та результати Кримської війни?

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал § 10, підготуватися до класної роботи за темою «США у першій половині ХІХ століття. Громадянська війна в США». Підготуватися до усної роботи з картою за темою «Територіальний та політичний устрій провідних держав світу ХІХ століття».

 

Урок №16

Дата: 2018-11-18, просмотров: 552.