Становлення соціальної структури модерного суспільства
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Опитування за темою

«Суспільні наслідки промислового перевороту.

Зміни у житті і побуті різних верств населення»

 

Відповіді даються у вигляді розгорнутих речень!

 

І варіант ІІ варіант
1.Ім’я та прізвище науковця та ідеолога ХІХ століття, який розділяв суспільство на експлуататорський та експлуатований класи? 1.Ім’я та прізвище науковця ХХ століття, який розділяв суспільство на страти за статусними ознаками?
2.На які три класи розділяв модерне суспільство Уїльям Уорнер? 2.На які два класи, що існують при капіталізмі, розділяв суспільство Карл Маркс?
3.Визначте, яка з трьох перерахованих позицій є головною ознакою належності до експлуататорських класів, з точки зору прихільників марксизму? Шляхетне походження, володіння власнісю на засоби виробництва, наявність вищої освіти. Відповідь повинна бути розгорнутою! 3. Визначте, яка з трьох перерахованих позицій є головною ознакою належності до експлуатованих класів, з точки зору прихільників марксизму? Відсутність вищої освіти, важка фізична праця, вимушеність найматися на роботу на власників засобів виробництва. Відповідь повинна бути розгорнутою!
4.Що таке буржуазія? 4.Що таке пролетаріат?
5.Що таке аристократія? 5.Хто такі нуворіші?
6.Що є характерною ознакою соціальних прошарків, які називають «білі комірці»? Які соціальні групи належали до «білих комірців» у XІХ-ХХ століттях? 6.Що є характерною ознакою соціальних прошарків, які називають «сині комірці»? Які соціальні групи належали до «синіх комірців» у XІХ-ХХ століттях?
7.Що таке урбанізація? Які позитивні та негативні наслідки мав цей процес? 7.Чим еміграція відрізняється від імміграції? Звідки і в яку країну був спрямований основний міграційний потік у ХІХ столітті?
8.Що таке суфражизм? Яких результатів досяг цей рух? 8.Що таке емансіпація? Якими економічними причинами була зумовлена поява цього явища?
9.Як модернізація вплинула на розвиток міст? Як змінилося їх планування та зовнішній вигляд? 9.Як модернізація вплинула на побут? Як змінювався побут представників різних верств?

10.Використовуючи ресурси Інтернету, підготуйте розповідь про зміни чоловічої або жіночої моди протягом ХІХ століття.

11. Використовуючи знання, набуті на уроках світової та української літератури, наведіть приклади не менш двох літературних персонажів, які належать до певних соціальних класів та прошарків, як з точки зору марксизму, так і з точки зору стратифікаційної теорії. Відповідь можна оформити у вигляді таблиці.

12. Додаткове питання. На вашу думку, чи відповідають марксистська та стратифікаційна теорії соціальним реаліям початку ХХІ століття.? До якої соціальної групи і чому ви б віднесли власну родину?

 

Домашнє завдання: повторити матеріал §1

Урок №4

Велика Французька революція

Революція – різька насильницька корінна зміна існуючого політичного, соціального та економічного ладу.

 

Велика Французька революція (ВФР) – події 1789-1814 років у Франції (та сусідніх країнах), які призвели до змін політичного устрою та суспільно-економічного ладу, багаточисельних війн та змін кордонів держав, перерозподілу власності та загибелі понад трьох мільйонів людей внаслідок масового терору, бойових дій та їх наслідків.

 

Причини ВФР:

1) швидкий економічний розвиток французького суспільства протягом XVIII століття, початок промислового перевороту та трансформації традиційного (аграрного) суспільства в суспільство модерне (індустріальне).

2) відставання політичного (абсолютна монархія) та соціального (станове суспільство) устрою від змін у економіці. Незадоволення найзаможніших та найактивніших представників «третього стану» (буржуазії) своїм політичним та соціальним статусом.

3) розповсюдження ідей європейського (в першу чергу, французького) Просвітництва та їх вплив на настрої найактивніших представників всіх станів.

Головне гасло ВФР «Liberté, Égalité, Fraternité» - «Свобода. Рівність. Братерство». Революція – це процес «переформатування» суспільства, який проходить ряд взаємопов’язаних між собою етапів, і, як засвідчив досвід Великої Англійської та Великої Французької революцій, триває не менш чверті століття. Після ВФР, в ході якої було здійснено спробу заміни старого християнського календаря на новий революційний, етапи революції прийнято називати за назвами місяців революційного календаря.

 

 

Прапор Французької Республіки

 

Періодизація ВФР

Умовна назва Хронологічні  межі Точки відліку Політичний режим Правляча партія

Флоріаль

1789-1792

від скликання Генеральних Штатів до повалення монархії Бурбонів і встановлення Першої Республіки

1789-1791 Установчі Національні Збори

фельяни

1791-1792 Конституційна монархія Людовіка XVI

Месідор

1792-1794

від встановлення республіки до перевороту 9 Термідора - повалення якобінської диктатури

1792-1793 Національний Конвент на чолі з жирондистами жирондисти
1793-1794 – якобінська диктатура якобінці
Термідор 1794-1799 Від 9 Термідора до переворота 18 Брюмера - встановлення диктатури Наполеона Бонапарта 1794-1799 - Директорія термідоріанці

Брюмер

1799-1814

Від 18 Брюмера до зречення від престолу - час правління Наполеона Бонапарта

1799-1804 – Консульство. Наполеон Бонапарт – перший консул

бонапартисти

1804-1814 – Перша Імперія, імператор Наполеон І
Плювіоз 1814-1830 відновлення влади Бурбонів, остаточне закріплення соціально-економічного порядку, який склався протягом ВФР. 1814-1830 Реставрація Бурбонів. 1814-1824 - король Людовік XVIII, 1824-1830 – король Карл Х Артуа роялісти

 

Головна тенденція революційного політичного життя в епоху революційного підйому (перші два етапи) – «полівіння» - прихід до влади все більш радикально налаштованих політиків. Головна тенденція революційного політичного життя в епоху революційного спаду (наступні два етапи)- «поправіння» - прихід до влади все більш консервативно налаштованих політиків, який закінчується Реставрацією.

 

Політичні сили ВФР

Назва представники Сутність поглядів та дій
роялісти герцог Людовік Прованський (став королем Людовіком XVIII у 1814 році, помер власною смертю у 1824 році), лідер шуанів (монархічних повстанців провінції Вандея) Жорж Кадудаль (страчений у 1804 році) Прибічники Ancien Régime – «Старого Порядку» - абсолютної монархії та станового суспільства
фельяни граф Оноре де Мірабо (помер власною смертю у 1791 році), маркіз Жільбер де Лафайєт (помер власною смертю у 1834 році), Жан Байї (страчений у 1793 році) ліберальні монархісти, прибічники конституційної монархії
жирондисти Жак-П’єр Бріссо (страчений у 1793 році), П’єр Верньо (страчений у 1793 році), Арман Жансонне (страчений у 1793 році) помірковані республіканці
якобінці Максиміліан Робесп’єр (страчений у 1794 році), Жан-Поль Марат (вбитий у 1793 році), Жорж Дантон (страчений у 1794 році) радикальні республіканці, прибічники революційної диктатури та терору
термідоріанці віконт Поль де Баррас (помер власною смертю у 1829 році), Жан-Ламбер Тальєн (помер від хвороби у 1820 році) помірковані республіканці

 

Письмове опитування за темою

«Велика Французька революція»

 

І варіант ІІ варіант

1.Назвіть дату штурму революційно налаштованим натовпом королівської фортеці Бастилія. Ця дата є головним національним святом сучасної Франції.

2.Яку назву отримав марш добровольчого загону з Марселя, створений у 1792 році Руже де Лілем? Ця пісня є національним гімном сучасної Франції.

3.26 серпня 1789 року Національні Установчі Збори прийняли документ, який є фундаментом сучасних уявлень про права людини. Під якою назвою увійшов в історію цей документ?

4. З яким гаслом увійшла в історію Велика Французька революція?

5.Встановіть послідовність подій (№1, №2, №3): встановлення режиму Директорії встановлення Першої Республіки встановлення якобінської диктатури Встановіть послідовність подій (№1, №2, №3): державний переворот 9 Термідора, державний переворот 18 Брюмера, державний переворот 10 серпня 1792 року
6.Встановіть відповідність дати події (одна подія є зайвою!) 27 липня 1794 року 9 листопада 1799 року 20 червня 1789 року проголошення Першої Республіки, повалення якобінської диктатури, проголошення Національних Зборів, повалення режиму Директорії 5.Встановіть відповідність дати події (одна подія є зайвою!) 3 вересня 1791 року 10 серпня 1792 року 2 червня 1793 року скликання Генеральних Штатів, проголошення конституційної монархії, повалення монархії Людовіка XVI, встановлення якобінської диктатури
7.Встановіть відповідність прізвища місцю політичного діяча в історії революції (одне прізвище є зайвим!) Жільбер Лафайєт Максиміліан Робесп’єр Поль Баррас Жан-Поль Марат голова Комітету громадянського порятунку, лідер якобінців в період диктатури; голова Директорії, лідер термідоріанського перевороту; командувач Національної Гвардії на початку революції, розробник «Декларації прав людини і громадянина» 6.Встановіть відповідність прізвища місцю політичного діяча в історії революції  (одне прізвище є зайвим!) Жорж Дантон Максиміліан Робесп’єр Шарлотта Корде д’Армон Поль Баррас голова Комітету громадянського порятунку, лідер якобінців в період диктатури; голова Директорії, лідер термідоріанського перевороту; вбивця Марата
8. Дайте визначення поняттям: Якобінці Жирондисти 7. Дайте визначення поняттям: Роялісти Фельяни
9.Назвіть не менш двох причин ВФР 9.Назвіть позитивні та негативні наслідки ВФР

10.Як ви розумієте висловлювання «Революція пожирає власних дітей»?

11.Якою була головна тенденція політичного життя під час ВФР (яка стала закономірною для всіх революцій)? На вашу думку якими причинами було зумовлене саме таке розгортання подій?

12. Додаткове питання. На вашу думку, чи здійснилися ті гасла, під якими починалася революція? Дайте оцінку ролі ВФР в історії Франції та світу.

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал §2, підготуватися до письмового опитування за темою ««Велика Французька революція»

 

 

Урок №5

Імперія Наполеона Бонапарта

 

Теми усних доповідей:

Головні віхи біографії Наполеона Бонапарта

Військовий геній Наполеона Бонапарта

Спадщина Наполеона Бонапарта в законодавстві та громадянському управлінні

Спадщина Наполеона Бонапарта в сфері культури

 

 

 

 

 

Наполеон Бонапарт

(1769-1821)

 

1785 – отримав звання молодшого лейтенанта артилерії

1793 – отримав звання бригадного генерала

9 листопада 1799 року – 18 Брюмера - очолив державний переворот, який повалив режим Директорії і встановив режим Консульства (Наполеон Бонапарт – перший консул Республіки).

 

18 травня 1804 – проголосив себе імператором французів Наполеоном І (започаткувавши династію Бонапартів), а Франція була проголошена імперією (Першою Імперією).

 

«Кодекс Наполеона» - Цивільний кодекс – головний внесок Наполеона у законодавство.

Проголошував принципи громадянського рівноправ’я, недоторканості приватної власності, свободу підприємництва.

 

 

Герб Першої Імперії Наполеона Бонапарта

 

6 квітня 1814 – зрікся престолу, засланий на острів Ельба.

«Сто днів» (20 березня – 22 червня 1815) – повернення на престол

Помер у засланні на острові Святої Єлени.

1840 – рештки повернені у Францію і поховані в паризькому Будинку інвалідів

 

Французька уніформа часів наполеонівських війн

 

 

 

Мода в стилі ампір

 

 

 

Ампір в архітектурі

Триумфальна арка в Парижі

 

Церква Сен-Мадлен

 

 

 

Письмове опитування за темою

«Імперія Наполеона Бонапарта»

 

І варіант ІІ варіант

1.Назвіть ім’я та прізвище французького генерала, який у 1799 році очолив Першу Французьку республіку, зайнявши посаду Першого консула, а згодом став імператором Першої Імперії.

2.В якому році Франція була проголошена імперією (Першою Імперією), а її глава – імператором французів?

3.Під якою узагальнюючою назвою увійшли в історію війни, які Франція вела проти коаліцій своїх ворогів у 1799-1814 роках?

4.Під якою назвою увійшла в історію сухопутна битва, яка відбулася 2 грудня 1805 року («битва трьох імператорів»), в якій Наполеон розгромив російсько-австрійське військо і яка вважається «зірковим часом» Бонапарта? 4.Під якою назвою увійшла в історію найбільша морська битва ХІХ століття, яка відбулася 21 жовтня 1805 року, в якій британська ескадра розгромила французько-іспанський флот, після чого адмірал Гораціо Нельсон вважається найвидатнішим британським флотоводцем?
5.Виберіть з перерахованих найвідоміших битв у Європі XVIII-XIX століть назви трьох, в яких переміг Наполеон Бонапарт: Вальмі, Маренго, Ульм, Ієна, Кунерсдорф, Седан. 5.Виберіть з перерахованих найвідоміших європейських полководців XVIII-ХІХ століть прізвища найславетніших наполеонівських маршалів: Веллінгтон, Мюрат, Ланн, Кутузов, Блюхер, Ней
6.В якому році відбувся «російський похід» Наполеона? Чим він закінчився для французької армії? 6.Під якою назвою увійшла в історію найбільша битва «російського походу»? Чому вона вважається дуже славетною в росіській військовій історії?
7.Під якою назвою увійшла в історію битва, яка відбувалася 16-19 жовтня 1813 року? В чому полягало її значення? 7.Під якою назвою увійшла в історію битва, яка відбулася 18 червня 1815 року? В чому полягало її значення?
8.Що таке «континентальна блокада»? Чому Британія була незмінним учасним всіх антифранцузьких коаліцій? 8.Що таке «сто днів»? Чому стали можливими такі події після Реставрації?
9.Що таке Віденський конгрес? В чому полягали і яке значення мали його рішення? 9.Що таке Священний Союз? Хто і з якою метою його утворив?
10. Назвіть не менше двох причин багаточисельних перемог наполеонівської армії. 10.Назвіть не менше двох причин поразки, якої зазнала наполеонівська Франція.

11.Дайте оцінку постаті Наполеона Бонапарта в історії Франції, Європи та світу.

12. Додаткове питання. Який образ Наполеона Бонапарта залишився у вашій пам'яті? (під час відповіді продемонструвати знайомство з літературними, живописними та кінематографічними зразками)

Домашнє завдання: опрацювати матеріал §3, підготуватися до письмового опитування за темою «Імперія Наполеона Бонапарта»

 

Урок №6

Практичне заняття

Утвердження принципів громадянського рівноправ’я:

Дата: 2018-11-18, просмотров: 653.