Консерватизм, лібералізм, соціалізм
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Суспільно-політичні ідеології з часів Великої Французької буржуазної революції поділяють на праві та ліві.

Лівими називають політичні сили, які вважають за необхідне зміну (або повне знищення та заміну чимось небаченим) існуючого порядку, у чому б він не полягав.

Правими називають політичні сили, які вважають за необхідне зберігати існуючий порядок або реставрувати той, що вже існував.

Ліві – прогресисти, праві – консерватори.

 

Ідео

логія

Погляди на

Заснов

ники

Людину та суспільство державу економіку релігію та мистецтво

Консерватизм

Соціальний песимізм, впевненість у первинній недосконалості («гріховності») людини, негативне ставлення до швидких змін, намагання зберегти status quo – існуючий порядок, індивідуалізм Впевненість у фізичній та інтелектуальній нерівності людей повинна тягнути визнання юридичної та громадянської нерівності, обмеження функцій і влади державного апарату, невтручання держави у соціальні процеси Недоторканість приватної власності та ринкових відносин як основних механізмів регулювання, невтручання держави в економічні процеси Недоторканість існуючих релігійних доктрин та установ, (ортодоксія), негативне ставлення до появи нових мистецьких течій та напрямів, Едмунд Берк (1729-1797), Жозеф де Местр (1753-1821), Луї де Бональд (1754-1840)  

Лібералізм

Соціальний оптимізм, впевненість у первинній досконалості людини, якій заважають обставини, впевненість у необхідності поступових і раціональних змін (реформізм), індивідуалізм Визнання юридичної та громадянської рівноправності громадян, державна регуляція соціальних процесів ринкові відносини як основний механізм регулювання, заперечує втручання держави в економічні процеси, вважає приватну власність недоторканою Схвальне ставлення до реформування релігійних доктрин та установ в дусі «відповідності часу», позитивне ставлення до появи нових мистецьких течій та напрямів Бенжамен Констан (1767-1830), Алексіс де Токвіль (1805-1859)  

Соціалізм

утопічний

Соціальний оптимізм, впевненість у необхідності,

швидких революційних змін, абсолютний колективізм

Тотальний  контроль над приватним життям і соціальними процесами, однопартійна диктатура

 

Знищення приватної власності, тотальний державний контроль над економічними процесами

Войовничий атеїзм, боротьба з проявами релігійності, мистецтво на службі ідеології

Анрі де Сен-Сімон (1760-1825), Шарль Фур’є (1772-1827)
науковий Карл Маркс (1818-1883), Фрідріх Енгельс (1820-1895)  

 

Опитування за темою

«Політико-ідеологічні течії ХІХ століття»

1.Назвіть три провідні ідеології ХІХ століття

2. А.Яким словом з часів Великої Французької революції прийнято називати політичні сили (ідеології та рухи), які вважають за необхідне зміну (або повне знищення) існуючого порядку?

Б.Яким словом з часів Великої Французької революції прийнято називати політичні сили (ідеології та рухи), які вважають за необхідне зберігати існуючий порядок?

3.Назвіть імена та прізвища двох засновників консерватизму

4.Назвіть імена та прізвища двох засновників лібералізму

5.Назвіть імена та прізвища двох засновників утопічного соціалізму

6.Назвіть імена та прізвища двох засновників наукового соціалізму (комунізму)

7.В чому полягає сутність консерватизму ХІХ століття? (сформулюйте не менш трьох головних, з вашої точки зору, положень)

8.В чому полягає сутність лібералізму ХІХ століття? (сформулюйте не менш трьох головних, з вашої точки зору, положень)

9.Як ви розумієте значення прикметника «утопічний»? Чому певні ідейні течії отримаали назву «утопічний соціалізм»?

10.Чим соціалізм відрізняється від капіталізма? Яким шляхом, з точки зору прихільників марксизму, буде здійсьнюватися процес переходу від капіталізму до соціалізму?

11.Чому, на ваш погляд, політичні ідеології стали розвиватися саме у ХІХ столітті? Назвіть не менше двох причин цього явища.

12.Яка з ідеологічних течій ХІХ століття вам найбільше до вподоби? Чим вас приваблюють саме її ідеї?

 

Домашнє завдання: опрацювати конспект та матеріал §4, підготуватися до опитування за темою  «Політико-ідеологічні течії ХІХ століття».

 

 

Урок №8

Дата: 2018-11-18, просмотров: 574.