Базовий підручник: Сорочинська Н.М. Всесвітня історія для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.М.Сорочинська, О.О. Мартинюк, О.О.Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 272 с
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Базовий підручник: Сорочинська Н.М. Всесвітня історія для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.М.Сорочинська, О.О. Мартинюк, О.О.Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 272 с.

Урок №1

Вступ до історії Нового Часу

До XVII століття н.е. населення Землі збільшувалося дуже повільно. Демографи вважають, що в найдовшу епоху людської історії – у палеоліті – кількість людей не перевищувала мільйон осіб. Перший значний стрибок стався під час неолітичної революції., коли рахунок пішов на мільйони, а згодом – десятки мільйонів, людей. На межі нашої ери населення складало близько 200 млн людей, на межі Х-ХІ ст. н.е – близько 300 млн, на межі ХV-XVI століття – 400 млн, в середині XVII століття досягло 500 млн. Саме в XVII столітті в зв’язку із початком переходу від аграрного до індустріального суспільства темпи зростання пришвидчилися. Вже на початку ХІХ століття чисельність населення досягла 1 млрд, на початку ХХ – 1,5 млрд. Чисельність у 2 млрд була зафіксована у 1927 році, 3 млрд – у 1959 році, 4 млрд – у 1974 році, 5 млрд – у 1987 році, 6 млрд – у 1999 році, 7 млрд – у 2011 році.

Демографічни й перех ід - перехід від високого рівня народжуваності та смертності (характерного для традиційного суспільства) до низького рівня народжуваності та смертності (характерного для сучасних розвинутих країн).

Фаза 1. Зберігається висока народжуваність, різко знижується смертність у всіх вікових групах населення у зв'язку з успіхами медицини та значним збільшенням продуктивності сільського господарства. Виникає високий і дуже високий природний приріст. Ця фаза отримала назву «демографічний вибух».

Фаза 2.Народжуваність знижується швидче смертності, що призводить до уповільнення приросту та так званого «старіння населення».

Фаза 3. Низька народжуваність і низька смертність урівноважуються.

Період «демографічного вибуху» країни Європи пройшли у XVIII—XIX століттях, Російська імперія та Радянський Союз – у другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття, більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки вступили в неї в середині ХХ століття, що й зумовило глобальне зростання населення.

 

Нація – форма організації суспільства, яка приходить на зміну становому суспільству і за якої все населення модерної держави проголошується рівноправним (має рівні громадянські права та обов’язки), є носієм національної мови, національної культури та національної свідомості, сформованих системою загальної освіти. Національна організація є характерною для суспільства на ступені індустріальної цивілізації, бо лише на цій стадії з’являються механізми юридичної, культурної та соціальної уніфікації та стандартизації всього населення держави.  

 

Письмове опитування за темою

«Вступ до історії Нового Часу»

 

1.Як називається період всесвітньої історії, який вивчається у 9 класі?

2.Назвіть хронологічні межі періоду, який вивчається у 9 класі.

3.Назвіть події, які обмежовують «довге XIX століття».

4.У чому полягає головна тенденція розвитку економічної сфери у період, який вивчається в 9 класі?

5.У чому полягає головна тенденція розвитку соціальної сфери у період, який вивчається в 9 класі?

6.У чому полягає головна тенденція політичного розвитку у період, який вивчається в 9 класі?

7.Що таке аграрна цивілізація?

8.Що таке індустріальна цивілізація?

9. Чим станове суспільство відрізняється від суспільства національного (нації)?

10.Як діє механізм демографічного переходу? Які три стадії він проходить?

11.Як діє механізм створення нації? Чому, на ваш погляд, формування націй було можливе лише в період Модерну?

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал §1. Підготуватися до письмового опитування за темою «Вступ до історії Нового Часу»

 

 

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА

НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Урок №2

Структура модерного суспільства згідно стратифікаційній таблиці

Уїльяма Уорнера

 

 

Вищій клас

Вищій-вищій клас Аристократія Дуже багаті родини шляхетного походження (дворянство) або з довгою родословною (фінансова або промислова аристократія), з традиціями вишуканого виховання та освіти в закритих учбових закладах
Вищій-нижчий клас Нуворіші «Нові багатії». Люди, які заробили «швидкі гроші», без родословної, без традицій, без вишуканого виховання і освіти

 

Середній клас

Середній-вищій клас Середня  буржуазія, інтелектуали, митці Заможні люди, які здобули свій статус або підприємницькою, або інтелектуальною (юристи, вчені, лікарі), або художньою діяльністю (митці).
Середній-нижчий клас «Білі комірці», дрібна буржуазія Люди з середньою чи вищою освітою, які займаються працею у офісах (клерки). Дрібні підприємці.

 

 

Нижчий клас

Нижчий-вищій клас «Сині комірці» Висококваліфіковані робітники промисловості, фермери
Нижчий-нижчий клас Люмпен-пролетаріат Низькокваліфіковані робітники промисловості, батраки (низькокваліфіковані робітники сільського господарства)

 

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал конспекту та §1 і §4. Підготуватися до письмового опитування за темою «Суспільні наслідки промислового перевороту. Зміни у житті і побуті різних верств населення».

 

Урок №3

Урок №4

Велика Французька революція

Революція – різька насильницька корінна зміна існуючого політичного, соціального та економічного ладу.

 

Велика Французька революція (ВФР) – події 1789-1814 років у Франції (та сусідніх країнах), які призвели до змін політичного устрою та суспільно-економічного ладу, багаточисельних війн та змін кордонів держав, перерозподілу власності та загибелі понад трьох мільйонів людей внаслідок масового терору, бойових дій та їх наслідків.

 

Причини ВФР:

1) швидкий економічний розвиток французького суспільства протягом XVIII століття, початок промислового перевороту та трансформації традиційного (аграрного) суспільства в суспільство модерне (індустріальне).

2) відставання політичного (абсолютна монархія) та соціального (станове суспільство) устрою від змін у економіці. Незадоволення найзаможніших та найактивніших представників «третього стану» (буржуазії) своїм політичним та соціальним статусом.

3) розповсюдження ідей європейського (в першу чергу, французького) Просвітництва та їх вплив на настрої найактивніших представників всіх станів.

Головне гасло ВФР «Liberté, Égalité, Fraternité» - «Свобода. Рівність. Братерство». Революція – це процес «переформатування» суспільства, який проходить ряд взаємопов’язаних між собою етапів, і, як засвідчив досвід Великої Англійської та Великої Французької революцій, триває не менш чверті століття. Після ВФР, в ході якої було здійснено спробу заміни старого християнського календаря на новий революційний, етапи революції прийнято називати за назвами місяців революційного календаря.

 

 

Прапор Французької Республіки

 

Періодизація ВФР

Умовна назва Хронологічні  межі Точки відліку Політичний режим Правляча партія

Флоріаль

1789-1792

від скликання Генеральних Штатів до повалення монархії Бурбонів і встановлення Першої Республіки

1789-1791 Установчі Національні Збори

фельяни

1791-1792 Конституційна монархія Людовіка XVI

Месідор

1792-1794

від встановлення республіки до перевороту 9 Термідора - повалення якобінської диктатури

1792-1793 Національний Конвент на чолі з жирондистами жирондисти
1793-1794 – якобінська диктатура якобінці
Термідор 1794-1799 Від 9 Термідора до переворота 18 Брюмера - встановлення диктатури Наполеона Бонапарта 1794-1799 - Директорія термідоріанці

Брюмер

1799-1814

Від 18 Брюмера до зречення від престолу - час правління Наполеона Бонапарта

1799-1804 – Консульство. Наполеон Бонапарт – перший консул

бонапартисти

1804-1814 – Перша Імперія, імператор Наполеон І
Плювіоз 1814-1830 відновлення влади Бурбонів, остаточне закріплення соціально-економічного порядку, який склався протягом ВФР. 1814-1830 Реставрація Бурбонів. 1814-1824 - король Людовік XVIII, 1824-1830 – король Карл Х Артуа роялісти

 

Головна тенденція революційного політичного життя в епоху революційного підйому (перші два етапи) – «полівіння» - прихід до влади все більш радикально налаштованих політиків. Головна тенденція революційного політичного життя в епоху революційного спаду (наступні два етапи)- «поправіння» - прихід до влади все більш консервативно налаштованих політиків, який закінчується Реставрацією.

 

Політичні сили ВФР

Назва представники Сутність поглядів та дій
роялісти герцог Людовік Прованський (став королем Людовіком XVIII у 1814 році, помер власною смертю у 1824 році), лідер шуанів (монархічних повстанців провінції Вандея) Жорж Кадудаль (страчений у 1804 році) Прибічники Ancien Régime – «Старого Порядку» - абсолютної монархії та станового суспільства
фельяни граф Оноре де Мірабо (помер власною смертю у 1791 році), маркіз Жільбер де Лафайєт (помер власною смертю у 1834 році), Жан Байї (страчений у 1793 році) ліберальні монархісти, прибічники конституційної монархії
жирондисти Жак-П’єр Бріссо (страчений у 1793 році), П’єр Верньо (страчений у 1793 році), Арман Жансонне (страчений у 1793 році) помірковані республіканці
якобінці Максиміліан Робесп’єр (страчений у 1794 році), Жан-Поль Марат (вбитий у 1793 році), Жорж Дантон (страчений у 1794 році) радикальні республіканці, прибічники революційної диктатури та терору
термідоріанці віконт Поль де Баррас (помер власною смертю у 1829 році), Жан-Ламбер Тальєн (помер від хвороби у 1820 році) помірковані республіканці

 

Письмове опитування за темою

«Велика Французька революція»

 

І варіант ІІ варіант

1.Назвіть дату штурму революційно налаштованим натовпом королівської фортеці Бастилія. Ця дата є головним національним святом сучасної Франції.

2.Яку назву отримав марш добровольчого загону з Марселя, створений у 1792 році Руже де Лілем? Ця пісня є національним гімном сучасної Франції.

3.26 серпня 1789 року Національні Установчі Збори прийняли документ, який є фундаментом сучасних уявлень про права людини. Під якою назвою увійшов в історію цей документ?

4. З яким гаслом увійшла в історію Велика Французька революція?

5.Встановіть послідовність подій (№1, №2, №3): встановлення режиму Директорії встановлення Першої Республіки встановлення якобінської диктатури Встановіть послідовність подій (№1, №2, №3): державний переворот 9 Термідора, державний переворот 18 Брюмера, державний переворот 10 серпня 1792 року
6.Встановіть відповідність дати події (одна подія є зайвою!) 27 липня 1794 року 9 листопада 1799 року 20 червня 1789 року проголошення Першої Республіки, повалення якобінської диктатури, проголошення Національних Зборів, повалення режиму Директорії 5.Встановіть відповідність дати події (одна подія є зайвою!) 3 вересня 1791 року 10 серпня 1792 року 2 червня 1793 року скликання Генеральних Штатів, проголошення конституційної монархії, повалення монархії Людовіка XVI, встановлення якобінської диктатури
7.Встановіть відповідність прізвища місцю політичного діяча в історії революції (одне прізвище є зайвим!) Жільбер Лафайєт Максиміліан Робесп’єр Поль Баррас Жан-Поль Марат голова Комітету громадянського порятунку, лідер якобінців в період диктатури; голова Директорії, лідер термідоріанського перевороту; командувач Національної Гвардії на початку революції, розробник «Декларації прав людини і громадянина» 6.Встановіть відповідність прізвища місцю політичного діяча в історії революції  (одне прізвище є зайвим!) Жорж Дантон Максиміліан Робесп’єр Шарлотта Корде д’Армон Поль Баррас голова Комітету громадянського порятунку, лідер якобінців в період диктатури; голова Директорії, лідер термідоріанського перевороту; вбивця Марата
8. Дайте визначення поняттям: Якобінці Жирондисти 7. Дайте визначення поняттям: Роялісти Фельяни
9.Назвіть не менш двох причин ВФР 9.Назвіть позитивні та негативні наслідки ВФР

10.Як ви розумієте висловлювання «Революція пожирає власних дітей»?

11.Якою була головна тенденція політичного життя під час ВФР (яка стала закономірною для всіх революцій)? На вашу думку якими причинами було зумовлене саме таке розгортання подій?

12. Додаткове питання. На вашу думку, чи здійснилися ті гасла, під якими починалася революція? Дайте оцінку ролі ВФР в історії Франції та світу.

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал §2, підготуватися до письмового опитування за темою ««Велика Французька революція»

 

 

Урок №5

Імперія Наполеона Бонапарта

 

Теми усних доповідей:

Головні віхи біографії Наполеона Бонапарта

Військовий геній Наполеона Бонапарта

Спадщина Наполеона Бонапарта в законодавстві та громадянському управлінні

Спадщина Наполеона Бонапарта в сфері культури

 

 

 

 

 

Наполеон Бонапарт

(1769-1821)

 

1785 – отримав звання молодшого лейтенанта артилерії

1793 – отримав звання бригадного генерала

9 листопада 1799 року – 18 Брюмера - очолив державний переворот, який повалив режим Директорії і встановив режим Консульства (Наполеон Бонапарт – перший консул Республіки).

 

18 травня 1804 – проголосив себе імператором французів Наполеоном І (започаткувавши династію Бонапартів), а Франція була проголошена імперією (Першою Імперією).

 

«Кодекс Наполеона» - Цивільний кодекс – головний внесок Наполеона у законодавство.

Проголошував принципи громадянського рівноправ’я, недоторканості приватної власності, свободу підприємництва.

 

 

Герб Першої Імперії Наполеона Бонапарта

 

6 квітня 1814 – зрікся престолу, засланий на острів Ельба.

«Сто днів» (20 березня – 22 червня 1815) – повернення на престол

Помер у засланні на острові Святої Єлени.

1840 – рештки повернені у Францію і поховані в паризькому Будинку інвалідів

 

Французька уніформа часів наполеонівських війн

 

 

 

Мода в стилі ампір

 

 

 

Ампір в архітектурі

Триумфальна арка в Парижі

 

Церква Сен-Мадлен

 

 

 

Письмове опитування за темою

«Імперія Наполеона Бонапарта»

 

І варіант ІІ варіант

1.Назвіть ім’я та прізвище французького генерала, який у 1799 році очолив Першу Французьку республіку, зайнявши посаду Першого консула, а згодом став імператором Першої Імперії.

2.В якому році Франція була проголошена імперією (Першою Імперією), а її глава – імператором французів?

3.Під якою узагальнюючою назвою увійшли в історію війни, які Франція вела проти коаліцій своїх ворогів у 1799-1814 роках?

4.Під якою назвою увійшла в історію сухопутна битва, яка відбулася 2 грудня 1805 року («битва трьох імператорів»), в якій Наполеон розгромив російсько-австрійське військо і яка вважається «зірковим часом» Бонапарта? 4.Під якою назвою увійшла в історію найбільша морська битва ХІХ століття, яка відбулася 21 жовтня 1805 року, в якій британська ескадра розгромила французько-іспанський флот, після чого адмірал Гораціо Нельсон вважається найвидатнішим британським флотоводцем?
5.Виберіть з перерахованих найвідоміших битв у Європі XVIII-XIX століть назви трьох, в яких переміг Наполеон Бонапарт: Вальмі, Маренго, Ульм, Ієна, Кунерсдорф, Седан. 5.Виберіть з перерахованих найвідоміших європейських полководців XVIII-ХІХ століть прізвища найславетніших наполеонівських маршалів: Веллінгтон, Мюрат, Ланн, Кутузов, Блюхер, Ней
6.В якому році відбувся «російський похід» Наполеона? Чим він закінчився для французької армії? 6.Під якою назвою увійшла в історію найбільша битва «російського походу»? Чому вона вважається дуже славетною в росіській військовій історії?
7.Під якою назвою увійшла в історію битва, яка відбувалася 16-19 жовтня 1813 року? В чому полягало її значення? 7.Під якою назвою увійшла в історію битва, яка відбулася 18 червня 1815 року? В чому полягало її значення?
8.Що таке «континентальна блокада»? Чому Британія була незмінним учасним всіх антифранцузьких коаліцій? 8.Що таке «сто днів»? Чому стали можливими такі події після Реставрації?
9.Що таке Віденський конгрес? В чому полягали і яке значення мали його рішення? 9.Що таке Священний Союз? Хто і з якою метою його утворив?
10. Назвіть не менше двох причин багаточисельних перемог наполеонівської армії. 10.Назвіть не менше двох причин поразки, якої зазнала наполеонівська Франція.

11.Дайте оцінку постаті Наполеона Бонапарта в історії Франції, Європи та світу.

12. Додаткове питання. Який образ Наполеона Бонапарта залишився у вашій пам'яті? (під час відповіді продемонструвати знайомство з літературними, живописними та кінематографічними зразками)

Домашнє завдання: опрацювати матеріал §3, підготуватися до письмового опитування за темою «Імперія Наполеона Бонапарта»

 

Урок №6

Практичне заняття

Утвердження принципів громадянського рівноправ’я:

Урок №7

Урок №8

Урок №9

Контрольна робота

НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ ЄДНАННЯ

(1815-1870 РОКИ)

Форма державного устрою – це організаційно-територіальна структура держави, певний порядок поділу держави на частини (адміністративні одиниці), порядок відносин центральних і місцевих органів влади. Три форми державного устрою виділяє сучасна політологія: унітарну, федеративну, конфедеративну.

Унітарна держава - держава побудована як єдина цілісність, суверенна влада якої зосереджена в центральних органах, а складовими частинами є суто адміністративні підрозділи, які не володіють політичною самостійністю і не мають ознак державності.

Федеративна держава - держава, що складається з кількох складових, кожна з яких володіє ознаками державності, має власну систему законодавчих, виконавчих та судових органів, і які об’єдналися для розв’язання центральною владою спільних завдань (оборона, зовнішня політика, фінанси і т.п.).

Конфедерація - союз суверенних держав, які, зберігаючи свою незалежність, об’єдналися для досягнення певних окремих спільних цілей і не мають єдиного громадянства, законодавчої та фінансової системи.

Форма державного правління – це спосіб організації і здійснення державної влади, порядок утворення її органів, визначення прерогатив і повноважень. Форми державного правління розрізняють за формальною ознакою джерела влади. Три форми державного правління виділяє сучасна політологія: монархічну, республіканську, диктаторську

Монархія – форма правління, за якої вища влада в державі формально і легітимно належить одній особі внаслідок її походження, є довічною, передається у спадок і як правило освячується авторитетом релігії.

Диктатура - необмежене володарювання однієї особи чи групи людей, яке спирається на насильство і не обумовлене законами.

Республіка – форма правління, за якої верховним носієм влади визнається народ, який делегує державницькі повноваження своїм представникам на строго визначений строк. Глава держави і усі органи влади є виборними і змінюваними, виконавча влада є похідною від представницького органу або виборців.

Абсолютна монархія - форма державного правління, за якої верховна влада необмежено, неподільно і легітимно належить одній особі – монарху.

Конституційна монархія - форма державного правління, за якої єдиновладдя монарха обмежується та регламентується законодавством, урівноважується парламентом і найчастіш коронованій особі залишаються номінальні функції глави держави і символу єдності нації.

Парламентська республіка - форма республіканського правління, за якої законодавчий орган не лише творить закони і приймає бюджет, але й формує уряд і контролює його роботу

Президентська республіка - форма правління, за якої президент є главою держави і керівником уряду, члени якого затверджуються парламентом, але несуть відповідальність насамперед перед президентом.

 

 Урок №10

Європейське політичне життя першої половини XIX століття:

 від Священного Союзу до «Весни народів»

 

Використовуючи матеріал §8, складіть письмову доповідь за темою «Весна народів» згідно запропонованого плана:

Варіант А (на 11 балів)

План

І. Вступ. «Весна народів» (що? де? коли?) (2 бали)

ІІ. Основна частина. Революційна хвиля в Європі: від Парижу до Будапешту.

1.Причини «Весни народів» (2 бали)

А) загальноєвропейські причини революційних виступів

Б) причини революційних виступів

І варіант ІІ варіант ІІІ варіант IV варіант V варіант
у Франції в німецьких державах в Австрійській імперії в угорських землях в італійських державах

 

2. Хід подій «Весни народів» (3 бали)

А) протиборчі сили

Б) головні події

В) результати (досягнення) «Весни народів»

І варіант ІІ варіант ІІІ варіант IV варіант V варіант
у Франції в німецьких державах в Австрійській імперії  в угорських землях в італійських державах

 

3.Наслідки «Весни народів» (2 бали)

А) наслідки «Весни народів»

І варіант ІІ варіант ІІІ варіант IV варіант V варіант
у Франції в німецьких державах в Австрійській імперії  в угорських землях в італійських державах

 

Б) загальноєвропейські наслідки «Весни народів»

ІІІ. Роль «Весни народів» в історії Європи (1 бал)

IV. Список використаної літератури (1 бал)

 

Варіант Б (на 7 балів)

План

І. Вступ. «Весна народів» (що? де? коли?) (2 бали)

ІІ. Основна частина. Революційна хвиля в Європі.

1.Загальноєвропейські причини революційних виступів (1 бал)

2. Результати (досягнення) «Весни народів» у Франції, в німецьких та італійських землях, в Австрійській імперії (1 бал)

3.Наслідки «Весни народів» (1 бал)

ІІІ. Роль «Весни народів» в історії Європи (1 бал)

IV. Список використаної літератури (1 бал)

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал §5 і §15, підготуватися до класної роботи за темою «Вікторіанська Британія». Підготуватися до усної роботи з картою за темою «Територіальний та політичний устрій провідних держав світу ХІХ століття».

 

Урок №11

Вікторіанська Британія

Теми письмових доповідей:

1.Королева Вікторія: жінка та політик.

2.Джентльмен – ключова постать вікторіанської доби.

Політики епохи вікторіанства: біографія і політична діяльність

3.Генрі Пальмерстон

4.Вільям Гладстон

5.Бенджамін Дізраелі

Питання для обговорення:

Як ви розумієте сенс крилатого висловлювання лорда Пальмерстона «У Британії немає постійних союзників і постійних ворогів, у Британії є лише постійні інтереси».

 

Класна робота

Користуючись матеріалом §5 і §15, дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

 

1. Поясніть, чому період другої половини XIX століття увійшов в історію Британії, як «вікторіанство»?

2.Розкажіть, як утворена законодавча гілка влади Сполученого Королівства?

3. Розкажіть, як утворена виконавча гілка влади Сполученого Королівства?

4.В чому полягає різниця між торі та вігами?

5.В чому полягала сутність та історичне значення парламентської реформи 1832 року («першої парламентської реформи»)?

6.Як ви розумієте вислів «Британія - майстерня світу»?

7.Чому можна вважати Великобританію найбільшою колоніальною імперією світу?

8.Які принципи економічної політики (не менше двох), з вашої точки зору, зробили Британію у ХІХ столітті найпотужнішою економікою світу?

9.Сформулюйте сутність двох принципів британської зовнішньої політики у XIX столітті.

10.Складіть розповідь про розвиток робітничого руху у Великобританії у XIX – на початку ХХ століття, використовуючи слова «чартизм», «тред-юніони», «лейбористи».

11.Складіть розповідь про причини, сутність та наслідки «ірландського питання», використовуючи слова «ірландський картопляний голод», «гомруль», «Шин Фейн». На вашу думку, чому ірландці до сих пір демонструють своє негативне ставлення до англійців?

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал § 5 і §13, підготуватися до класної роботи за темою «Франція: від Реставрації Бурбонів до Третьої Республіки». Підготуватися до усної роботи з картою за темою «Територіальний та політичний устрій провідних держав світу ХІХ століття».

 

Урок №12

Урок №13

Об’ єднання Німеччини

Теми письмових доповідей:

1.Причини та наслідки роздробленості Німеччини

2.Розвиток руху за об’єднання Німеччини

3Отто фон Бісмарк та його місце в процесі об’єднання Німеччини

4.Політичний устрій Другого Рейху (Німецької імперії)

Питання до обговорення:

Як ви розумієте сенс крилатого висловлювання Отто фон Бісмарка «Не словами, а залізом і кров’ ю буде об’єднана Німеччина»?

 

 

Історичні регіони (землі) Німеччини Великий герб Німецької імперії (Другого Рейху)

Малий герб Німецької імперії
 

 

Класна робота

Користуючись матеріалом § 6 (с.65-68), §9 (с.90-94), §13 (с.129-132) та §14 (с.142-150), дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

 

І варіант ІІ варіант

1.Назвіть дату проголошення Німецької імперії (Другого Рейху), яка об’єднала всі німецькі державності

2. Назвіть ім’я, прізвище та прізвисько політика, якому Німеччина завдячує своїм об’єднанням

3.Назвіть ім’я, номер та прізвище прусського короля, який став кайзером Німецької імперії.

4.Користуючись картою на с.66, визначте назви не менш 5 держав, які згодом увійшли до складу Німецької імперії 4.Користуючись картою на с.92, визначте назви 5 німецьких держав, які увійшли до Північнонімецького Союзу.
5.Розставте у послідовності (№1, №2, №3) назви військових конфліктів, в яких брало участь Королівство Пруссія на шляху до об’єднання Німеччини (в дужках зазначте роки цих війн та країну-переможця): франко-пруська війна, австро-пруська війна, датсько-пруська війна 5.Розставте у послідовності (№1, №2, №3) назви найзначніших битв, в яких брало участь Королівство Пруссія на шляху до об’єднання Німеччини (в дужках зазначте ворогуючі сторони та переможців у битвах): битва під Седаном, битва при Садовій, битва під Мецем
6. Дайте визначення поняттям: канцлер, культуркампф 6.Дайте визначення поняттям: кайзер, пангерманізм
7. Коли, між якими державами та на яких умовах було заключено Віденський мир? Яку роль цей мирний договір відіграв у процесі об’єднання Німеччини? 7.Коли, між якими державами та на яких умовах було заключено Франкфуртський мир? Яку роль цей мирний договір відіграв у процесі об’єднання Німеччини?

8.Складіть розповідь про державний устрій, форму правління, законодавчу та виконавчу гілки влади Німецької імперії

9.Визначте не менш трьох чинників економічного піднесення Німеччини наприкінці ХІХ століття. 9.Визначте не менш трьох наслідків економічного піднесення Німеччини наприкінці ХІХ століття.

10.Складіть розповідь про робітниче законодавство Отто фон Бісмарка. Чому Німеччина вважалася країною з передовою соціальною політикою?

11.Визначте економічні та політичні наслідки об’єднання Німеччини. Що отримали різні верстви населення Німеччини від об’єднання? 11. Визначте економічні та політичні передумови об’єднання Німеччини. Чого чекало населення німецьких держав від об’єднання?

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал § 6 (с.70-74), §9 (с.94-98), §16, підготуватися до класної роботи за темою «Об’єднання Італії». Підготуватися до усної роботи з картою за темою «Територіальний та політичний устрій провідних держав світу ХІХ століття».

Урок №14

Об’ єднання Італії

Історичні регіони Італії

Теми письмових доповідей:

Причини та наслідки роздробленості Італії

Розвиток руху карбонаріїв

Джузеппе Мадзіні та його місце в процесі об’єднання Італії

Джузеппе Гарібальді та його місце в процесі об’єднання Італії

Камілло Кавур та його місце в процесі об’єднання Італії

Політичний устрій Італійського королівства

 

Питання до обговорення:

Як ви розумієте сенс крилатого висловлювання Массімо де Адзельо: «Ми створили Італію, тепер залишилося створити італійців»?

 

Класна робота

Користуючись матеріалом § 6 (с.70-74), §9 (с.94-98), §16, дайте розгорнуті відповіді на наступні питання:

 

І варіант ІІ варіант

1.Під якою назвою увійшла в історію боротьба за об’єднання Італії?

2.Назвіть роки процесу об’єднання Італії

3.Назвіть ім’я та прізвище політика, який, займаючи посаду прем’єр-міністра Сардинського королівства, відіграв провідну роль в процесі об’єднання Італії 3.Назвіть ім’я та прізвище революціонера, який на чолі загону добровольців підняв повстання на півдні Італії і приєднав його до Сардинського королівства.

4.Під яким ім’ям та номером увійшов в історію сардинський король, який став першим королем Італії? Користуючись ресурсами Інтернету , визначте прізвище цієї людини.

5.Користуючись картою на с.71, визначте назви 8 держав, які розташовувалися на італійських землях

6.Користуючись картою на с.97, заповніть таблицю «Процес об’єднання Італії»

  Рік приєднання території до Сардинського королівства Назва території, приєднаної до Сардинського королівства
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 

7.Хто такі карбонарії? У чому полягала різниця між прихільниками поглядів Джузеппе Мадзіні та Вінченцо Джоберті?

8. Що означає слово «П’ємонт»? Чому це слово стало називним? 8.Що означає слово «Сольферіно»? Чому це слово стало називним?
9.Визначте три ключові особливості економічного розвитку Італії наприкінці ХІХ століття 9.Визначте три ключові особливості політичного розвитку Італії наприкінці ХІХ століття
10.Визначте економічні та політичні наслідки об’єднання Італії. У чому полягала «проблема Півдня»? 10. Визначте економічні та політичні передумови об’єднання Італії. Чого чекало населення італійських держав від об’єднання?

11. Що було спільного та відмінного у процесах об’єднання Німеччини та Італії? Які фактори: внутрішньополітичні чи зовнішньополітичні – відігравали провідну роль у кожному випадку?

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал § 7, підготуватися до класної роботи за темою «Російська імперія в першій половині XIX століття». Підготуватися до усної роботи з картою за темою «Територіальний та політичний устрій провідних держав світу ХІХ століття».

 

Урок №15

Урок №16

Громадянська війна в США

Варіант А

Теми письмових доповідей:

1.Авраам Лінкольн в історії США: біографія та політична діяльність.

2.Роль Громадянської війни в історії США

3.Громадянська війна в американському кінематографі

5. Фронтир в американській історії.

6.Доля американських індіанців.

7.Вестерн і його роль в американському кінематографі.

 

Основні тенденції розвитку США в першій половині XIX століття:

1)територіальне розширення (приєднання Французької Луїзіани, Флориди, Техасу, Південного Заходу і Далекого Заходу). Провідна роль Фронтиру – кордону між «дикістю» (індіанськими землями) та «цивілізацією» (освоєними землями) в історії США.

2) іміграція мільонів європейців до США

3) освоєння безкрайніх просторів Заходу фермерами. 1862 рік – прийняття закону про гомстед (місце для поселення): право безкоштовно отримати 160 акрів (65 га).

4) активний промисловий розвиток регіону Північ, спеціалізація регіону Південь на сільському господарстві (провідні культури - бавовна і тютюн), яке базувалося на широкому використанні плантаційного рабства.

5) політична структурізація суспільства. Формування Демократичної (яка орієнтувалася на інтереси плантаторів Півдня) та Республіканської (яка орієнтувалася на інтереси промисловців Півночі) партій.

6) поширення впливу США насамперед в Новому Світі. «Доктрина Монро» (1823) - «Америка для американців». Латинська Америка – сфера впливу виключно США (з метою витіснення впливу європейських держав).

7) загострення суспільно-економічних та політичних протиріч між штатами Півночі та Півдня.

8) розвиток аболіціонізму – руху за ліквідацію рабства.

Громадянська війна в США

1861 - обрання Авраама Лінкольна президентом США. Заява про вихід з США південних штатів. Утворення Конфедерації Штатів Америки (КША) на чолі з президентом Джефферсоном Девісом.

1861-1865 – Громадянська війна між Північчю та Півднем

Ключові події:

22 вересня 1862 року – Авраам Лінкольн видав президентську прокламацію про звільнення всіх рабів з 1 січня 1863 року.

Головні битви: Самтер, Геттисберг, Віксберг, Чаттануга.

9 квітня 1865 капітуляція південців під Аппоматоксом.

 

 

Ворогуючі сторони Північ Південь
 
Назва державного утворення Сполучені Штати Америки (США, Союз, янкі, федерали, «сині мундири») Конфедеративні Штати Америки (КША, Конфедерація, діксі, конфедерати, «сірі мундири»)
Президент Авраам Лінкольн Джефферсон Девіс
Головнокомандуючий Улісс Грант Роберт Лі
Найвидатніші полководці Уїльям Шерман, Джордж Маклеллан, Джон Рейнолдс Томас «Кам’яна Стіна» Джексон, Річард Юелл, Джеймс Лонгстріт
Кількість штатів 24 (4 рабовласницькі) 11
Втрати 360 тисяч 260 тисяч

Реконструкція Півдня (1867-1877) – політика приведення норм життя на Півдні у відповідність до федеральних норм, проводилася під керівництвом командування федеральних військ. Реакція – поява Ку-клус-клану.

 

 

Авраам Лінкольн

президент США у 1861-1865 роках

 

 

 

Улісс Грант

головнокомандувач армією США у Громадянській війні,

президент США у 1869-1877 роках

 

 

Опитування за темою

«США у першій половині ХІХ століття.

Громадянська війна в США»

 

І варіант ІІ варіант

1.Перерахуйте п’ять історичних регіонів, з яких складалися США в середині ХІХ століття

2.Назвіть роки Громадянської війни в США

3.Перерахуйте офіційни назви політичних утворень, які воювали в Громадянській війни та (в дужках) їх неофіційні прізвиська

4.Розставте у хронологічній послідовності території, які приєднувалися до США у ХІХ столітті (№1, №2, №3): Територія Техас, Територія Французька Луїзіана, Територія Орегон 4.Розставте у хронологічній послідовності території, які приєднувалися до США у ХІХ столітті (№1, №2, №3): Територія Аляска, Територія Аризона, Територія Флорида
5..З якою подією пов’язана дата 1 січня 1863 року? 5. З якою подією пов’язана дата 22 вересня 1862 року?

6.Як ви розумієте сенс словосполучення «доктрина Монро»?

7. В чому полягали особливісті економічного, суспільного та політичного розвитку регіону Північ? 7.В чому полягали особливісті економічного, суспільного та політичного розвитку регіону Південь?

8. В чому полягали особливісті економічного, суспільного та політичного розвитку регіонів Дикого Заходу (Wild West)? Яку роль в освоєнні Дикого Заходу відіграв закон про гомстеди?

9. Північ в Громадянській війні (назва державного утворення, імена та прізвища президента і головнокомандуючого, кількість штатів, втрати). Причини перемоги північних штатів. 9.Південь в Громадянській війні (назва державного утворення, імена та прізвища президента і головнокомандуючого, кількість штатів, втрати). Причини поразки південних штатів.
10. «Неминучий конфлікт»: причини Громадянської війни в США 10.Наслідки Громадянської війни в США

11. «Реконструкція Півдня» і її роль в історії США. На вашу думку, чи вдалося подолати наслідки рабства та расову сегрегацію?

12. Пам’ять про Громадянську війну в США. Вшанування прибічників Півночі та Півдня. Які уроки можна отримати з історії Громадянської війни в США?

 

Домашнє завдання: повторити матеріал §4-10, підготуватися до контрольної роботи за темою «Європа та Америка у добу революцій і національного об’єднання (1815-1870 роки)».

Урок №17

Контрольна робота за темою

«Європа і Америка у добу національного об’ єднання»

І варіант ІІ варіант ІІІ варіант
1.Під якою назвою увійшла в історію найбільша в світі колоніальна імперія ХІХ століття? Як називалася її столиця?   1. Під якою назвою увійшла в історію найбільша в світі континентальна імперія ХІХ століття? Як називалася її столиця?   1. Під якою назвою увійшла в історію держава, яка останньою з провідних країн світу подолала наслідки середньовічної роздробленості? Як називалася її столиця?
2.Як називалася династія, яка правила Другим Рейхом?   2.Як називалася династія, яка правила Першою та Другою Імперіями (у Франції)? 2.Як називалася династія, яка правила найбільшою в світі континентальною імперією?
3.Під яким ім’ям і номером увійшов в історію президент Другої Республіки, який став імператором Другої Імперії? 3.Під яким ім’я та номером увійшов в історію сардинський король, який став королем Італії? 3.Під яким ім’ям і номером увійшов в історію прусський король, який став кайзером Німецької імперії?  
4.Яке ім”я та прізвище носив політик, якому Італія завдячує своїм об’єднанням? 4.Яке ім”я та прізвище носив політик, якому Німеччина завдячує своїм об’єднанням? 4.Яке ім’я та прізвище носив політик, якому США завдячує збереженням єдності (ціною Громадянської війни) та відміною рабства?
5.Які імена та прізвища носили два засновники ідеології комунізму? 5. Які імена та прізвища носили два засновники ідеології лібералізму? 5.Які імена та прізвища носили два засновники ідеології консерватизму?
6.Що означає словосполучення «Весна народів»? Стосовно яких країн і якого періоду воно вживається? 6. Що означає слово «вікторіанство»? Стосовно якої країни і якого періоду воно вживається? 6.Що означає слово «Рісорджименто»? Стосовно якої країни і якого періоду воно вживається?
7. Закінчіть крилатий вислів лорда Пальмерстона: « У Британії не має постійних союзників і постійних ворогів, у Британії є …» Як ви розумієте його слова? 7. Закінчіть крилатий вислів першого канцлера Німецької імперії: «Не словами, а … буде об’єднана Німеччина». Як ви розумієте його слова?   7.Закінчіть крилатий вислів Массімо де Адзельо: «Ми створили Італію, тепер залишилося …». Як ви розумієте його слова?  
8. Назвіть не менш трьох складових ідеології консерватизму XIX століття? 8. Назвіть не менш трьох складових ідеології лібералізму XIX століття?   8. Назвіть не менш трьох складових ідеології соціалізму XIX століття?
9. Складіть розповідь про події, які у вас асоціюються із зображеним на малюнку 9. Складіть розповідь про події, які у вас асоціюються із зображеним на малюнку       9. Складіть розповідь про події, які у вас асоціюються із зображеним на малюнку  
10.У чому, на ваш погляд полягає різниця між капіталізмом та соціалізмом, як соціально-економічними системами? 10.У чому, на ваш погляд полягає різниця між капіталізмом та соціалізмом, як соціально-економічними системами? 10.У чому, на ваш погляд полягає різниця між капіталізмом та соціалізмом, як соціально-економічними системами?
11. Які ви бачите характерні риси політичного, соціального та економічного розвитку Російської імперії першої половини ХІХ століття, які різко відрізняли Росію від провідних європейських країн? З чим, на вашу думку, пов’язані ці особливості? 11.Які ви бачите спільні риси та розбіжності між процесами об’єднання Італії та Німеччини? З чим, на вашу думку були пов’язані ці особливості?   11. Які ви бачите спільні риси та особливості у розвитку робітничого руху у Великобританії та Німеччині наприкінці ХІХ століття? З чим, на вашу думку були пов’язані ці особливості?
12. Додаткове питання. Чому на ваш погляд, саме образ джентльмена став уособленням епохи вікторіантства? Який літературний чи кіноперсонаж є для вас втіленням цього образу? 12. Додаткове питання. Яку роль, на ваш погляд відіграв фронтир в американській історії? Які кіноперсонажі є для вас втіленням фронтиру?   12. Додаткове питання. Що вам відомо про британсько-російську геополітичну «Велику гру»? Який літературний чи кіноперсонаж є для вас втіленням «Великої гри»?

Домашнє завдання: повторити матеріал розділу ІІ.

Базовий підручник: Сорочинська Н.М. Всесвітня історія для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.М.Сорочинська, О.О. Мартинюк, О.О.Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 272 с.

Урок №1

Дата: 2018-11-18, просмотров: 704.