Визначення режимів різання і норм часу на 4 операції
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Операція 005.Фрезерна.

Верстат: вертикально-фрезерний мод.6Р11.

Інструмент: фреза торцева Ø100 з механічним кріпленням пластин твердого сплаву Т5К10.

Перехід 1.Фрезерувати площину „як чисто”.

Глибина різання: мм. Подача: Sz = 0,12 мм/зуб таблиця 33 с.283 [3] Z = 8 - число зубців фрези.

Швидкість різання:

 

 с.282 [3]

 

де: СV=332; m=0,2; x=0,1; y=0,4; u=0,2; p=0; g=0,2 - коефіцієнт і показники степеня таблиця 39 с.286 [3];

Т = 180хв - стійкість фрези (час роботи між перезагостренням);

D = 100мм - діаметр фрези;

В = 52,1 мм - максимальна ширина фрезерування (на 2 деталі);

КVмv* К nv * К uv - коефіцієнт, що враховує зміну умов обробки с.282 [3]; де: К мv = К r*  - коефіцієнт, що враховує обробляємий матеріал таблиця 1.с.261 [3];

Кnv = 0,8 - коефіцієнт, що враховує стан поверхні заготовки (поковка з кіркою) таблиця 5.с.263 [3];

Кuv = 0,65 - коефіцієнт, що враховує інструментальний матеріал таблиця 6.с.263 [3]

 

V=

 

Число оборотів фрези:

 

 

Коректуємо по паспорту верстату: nф = 500 об/хв.

Фактична швидкість різання:

 

Vф =

 

Розраховуємо силу Pz, що виникає при фрезеруванні:

 

 с.282 [3];

 

де: Ср=825; х=1; y=0,75; u=1,1; g=1,3; w=0,2; - коефіцієнт та показники ступенів таблиця 41 с.291 [3];  - коефіцієнт, що враховує обробляємий матеріал таблиця 9 с.264 [3];

 

 

Потужність, що витрачається на різання:

 

 

Порівняємо з потужністю верстату: Nвер=5,5 * 0,85 = 4,7 кВт. 2,8 < 4,7 N < N вер - за такими умовами процес різання є можливим. Довжина робочого ходу: L рх = L + L1, мм, де: L = 125 мм - довжина фрезерування; L1 = 24 мм - величина урізання та перебігу фрези

 

Lрх = 125 + 24 = 149 мм

 

Основний час:

 

 на 2 деталі.

 

На 1 деталь:

 

То =

 

Перехід 2.Фрезерувати площину у розмір 40-0,25.

Всі вихідні і розрахункові дані залишаються ті ж самі що у 1 переході.

Загальний основний час: То = 0,155 + 0,155 = 0,31 хв. Допоміжний час:

 

 

 

де: 0,07хв - допоміжний час на взяття, встановлення закріплення, відкріплення, зняття і відкладання деталі вагою до 1 кг у пневматичних лещатах таблиця.5.5 с. 199 [4];

 допоміжний час на заходи, зв’язані з переходом таблиця.5.8 с. 202 [4];

включити або виключити верстат кнопкою;

підвести або відвести фрезу від деталі;

 

;

 

 - допоміжний час на вимірювання деталі таблиця.5.12 с. 207 [4];

0,07хв - вимірювання розміру 40-0,25 калібр - скобою

 

 

Оперативний час:

 

 

Штучний час:  де: ао=1,4% - час на технічне обслуговування робочого місця у процентах від оперативного таблиця.5.21 с.212 [4];

ав=6% - час на відпочинок та особисті потреби робочого у процентах від оперативного таблиця.5.22 с.213 [4]

 

 

Підготовче - заключний час (час на підготовку операції та її завершення) таблиця 6.5 с.217 [4]:

Тn31=3хв - час на встановлення 1-2 фрез.

Тn32=12хв - час на встановлення та наладку пристрою.

Т= 3 + 12 = 15 хв

Величина партії деталі:

 

 

де: Тзм = 480хв - тривалість робочої зміни.

Штучно - калькуляційний час:

 

 

Перехід 2.Фрезерувати площину у розмір 40-0,25.

Всі вихідні і розрахункові дані залишаються ті ж самі що у 1 переході.

Операція 030.Фрезерна (програмна).

Верстат: вертикально-фрезерний з ЧПУ і інструментальним магазином мод.6Р11МФ3-1.

Інструмент: фреза кінцева Ø14 Р6М5 ГОСТ 17026-71.

Перехід 1.1.Фрезерувати послідовно:

а) пов. з R35-0,16;

б) паз попередньо на глибину 6+0,3;

в) пов. з R20-0,52;

г) пов. з R19-0,52 і R6*.

Глибина різання: а) ; б) ; в) ; г) .

Ширина фрезерування: а) В = 35 - 12 - 2 = 21 мм

б) В = 6 мм

в) В = 12 мм

г) В = 7,5 мм

Вибираємо для розрахунку найбільш тяжкі умови роботи - прорізання пазу (пункт б). Для нього і визначаємо режими різання.

Подача: Sz = 0,05 мм/зуб таблиця 35 с.284 [3] Z = 4 - число зубців кінцевої фрези. Швидкість різання:

 

 с.282 [3]

 

Кuv= 1,0. Решта коефіцієнтів ті ж самі.

 

V=

 

Число оборотів фрези:

 

 

Коректуємо по паспорту верстату: nф = 630об/хв.

Фактична швидкість різання:

 

Vф=

 

Розраховуємо силу Pz, що виникає при фрезеруванні:

 

 

Потужність, що витрачається на різання:

 

 

Порівняємо з потужністю верстату:

 

Nвер = 8 * 0,85 = 6,8 кВт

 

0,82 < 6,8 N < N вер - за такими умовами процес різання є можливим.

Довжина робочого ходу:

 

L рх = Lа + Lб + Lв + Lг, мм,

 

де: Lа = 55 мм - розраховано за допомогою комп’ютера; Lб = 18 + 8 + 2 = 28 мм - довжина пазу, урізання і перебігу фрези; Lв =  + 2 + 2 = 89 мм - довжина половини R20+Rфр, урізання і перебігу фрези; Lг=  + 3 + 2 = 87 мм - довжина половини R19+Rфр, урізання і перебігу фрези.

 

L рх = 55 + 28 + 89 + 87 = 259 мм

 

Основний час: .

Перехід 2. Фрезерувати паз шир.14 мм під "ластівки хвіст".

Інструмент: кінцева кутова фреза для пазів типу "ластівки хвіст" Ø20 МН 407-65 таблиця 8 с.60 [6]

Глибина різання (максимальна):

Подача: Sz = 0,03 мм/зуб Z = 8 - число зубців фрези.

Швидкість різання:

 

 =

 

Число оборотів фрези:

 

 

Коректуємо по паспорту верстату: nф = 500 об/хв.

Фактична швидкість різання:

 

Vф =

 

Розраховуємо силу Pz, що виникає при фрезеруванні:

 

=

 

Потужність, що витрачається на різання:

 

 

Порівняємо з потужністю верстату:

0,04 < 6,8 N < N вер - за такими умовами процес різання є можливим.

Довжина робочого ходу:

 

L рх = L + L1 = 18 + 22 = 40 мм

 

Основний час:

 

 

Перехід 3. Зенкерувати отв.Ø16,8 до Ø19,4+0,3. Інструмент: зенкер Ø 19,4 Р6М5 ГОСТ 12489-71. Глибина різання: t = . Подача: S = 0,6 мм/об. Швидкість різання:

 

 

Число оборотів зенкера:

 

 

По паспорту:  = 200 об/хв

Фактична швидкість різання:

 

=  =

 

Крутячий момент при зенкеруванні:

 

 

Потужність, що витрачається на зенкерування:

 

 

Порівнюємо з потужністю верстату:

 

0,3 < 6,8 N < Nв.

 

Основний час:

 

 

Перехід 4. Свердлити отв.Ø4,3 на глибину 10+0,36 під різьбу М5.

Інструмент: свердло Ø4,3 Р6М5 ГОСТ 10902-77.

Глибина різання: t = . Подача: S = 0,1 мм/об

Швидкість різання:

 

 

Число оборотів свердла:

 

 

По паспорту:  = 1600 об/хв

Фактична швидкість різання:

 

=  =

 

Крутячий момент при свердлінні:

 

 

Потужність, що витрачається на свердління:

 

 

Порівнюємо з потужністю верстату:

 

0,172 < 6,8 N < Nв.

 

Основний час:

 

 

Загальний основний час на операцію:

 

То = 2,056 + 0,333 + 0,158 + 0,075 = 2,622 хв

 

Допоміжний час для верстатів з ЧПУ (разом з основним) встановлюється хронометражем, тобто вимірюється в процесі обробки секундоміром. Орієнтовно допоміжний час можна прийняти у розмірі 30% від основного:

 

Тд = 0,3То = 0,3 ∙ 2,622 = 0,787 хв.

 

Вимірювання деталі можна робити під час обробки наступної деталі.

Оперативний час:

 

 

Штучний час:

 

 

Підготовче - заключний час: Т= 7 + 17 = 24 хв

Величина партії деталі:

 

 

Штучно - калькуляційний час:

 

 

Операція 035 Довбальна.

Верстат: довбальний мод.7А412.

Інструмент: різець довбальний Т5К10 спеціальний СПК 010.28.006.00.00.

Довбати зубці 4±0,15 х 60°, витримуючи R35-0,16 за 5 переходів.

Глибину різання розраховуємо за допомогою рис.2.7:

 

Рис.2.7

 

t = 4 ∙ sin60° = 4 ∙ 0,866 = 3,5 мм

Розрахунок режимів різання проводиться як і для токарної обробки з введенням допоміжного коефіцієнту на швидкість різання Куv = 0,6, що враховує ударне навантаження с.276 [3].

Подача: S = 0,2 мм/дв.хід табл.15 с.268 [3]

Визначаємо швидкість різання по формулі:

 

 =

 

Знаходимо число двійних ходів стола у хвилину:

 

 

Коректуємо по паспорту верстату: nф = 210 дв.ход/хв

Тоді фактична швидкість різання буде:

 

 

Розраховуємо силу різання при довбанні:

 

 

Визначаємо потужність різання:

 

 

Порівнюємо з потужністю верстату

 

1,2 < 1,3 N < Nвер

Визначаємо основний час:  на 1 прохід

На операцію (5проходів): То = 5∙Т  = 5∙0,107 = 0,535 хв

 

Допоміжний час:

 

Тд = tуст + tпер+ tдоп = 0,09 + (0,01∙2 + 0,02·10) + (0,07·2 + 0,09) = 0,54 хв

 

Оперативний час:

 

Топ= То + Тд = 0,535 + 0,54 = 1,075 хв

 

Штучний час:

 

Підготовчо-заключний час: Тп.з = 4 + 8 = 12 хв

Величина партії деталей:

Штучно-калькуляційний час: Тшт.к = Тшт + = 1,153 + 1,183хв

 

Операція 050 Свердлильна.

Обладнання: вертикально-свердлильний верстат мод.2Н118.

Свердлильна

Розгорнути отв. Ø19,4 до Ø20Н9 (+0,052).

Інструмент: розгортка Ø 20 Р6М5 ГОСТ 1672-80.

Глибина різання:

 

t =

 

Подача: S = 0,8 мм/об табл.27 с.278 [3]. Швидкість різання:

 

 

Число оборотів розгортки:

 

 

По паспорту:  = 125 об/хв

Фактична швидкість різання:

 

=  =

 

Крутячий момент і потужність при розгортанні зважаючи на їх невелику величину не розраховуються. Основний час:

 

 

Допоміжний час:

 

Тд = Ту + Тп + Тв = 0,08 + (0,01*2 + 0,03*2) + 0,12 = 0,28 хв.

 

Оперативний час:

 

Топ = То + Тд= 0,22 + 0,28 = 0,5 хв.

 

 

Штучний час:

 

 

Підготовно-заключний час:

 

Тпз = 6 + 5 = 11 хв

 

Величина партії деталей:

 

 

Штучно-калькуляційний час:

 

 

Всі отримані дані заносимо у таблиці 2.7 і 2.8.

 

Таблиця 2.7

№ з/п

Найменування операції

t,мм

Lр,мм

Lр.х.,мм

То,хв

S,мм/об

Швидкості різання і обороти шпинделю

N,кВт

розраховані

прийняті

V n V n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

005

Фрезерна1.Фрезеруванняплощини 1,4 125 149 0,155 Sz0,12мм/зуб 173,4 552 157 500 2,8
2.Фрезерування іншої площини 1,4 125 149 0,155 0,12 173,4 552 157 500 2,8

010

Фрезерна1.Фрезеруванняоснови начорно 1 125 149 0,31 0,12     157 500  
2.Фрезеруванняоснови начисто 0,25 125 149 0,31 0,12     157 500  
3.Фрезеруваннярозміру 12,6 0,25 40 96 0,2 0,12     157 500  
4.Фрезеруваннярозміру 35 1,3 40 55 0,115 0,12     157 500  
015 Фрезерна Фрезерування торця 2,5 35 60 0,125 0,12     157 500  
020 Фрезерна Фрезерування 2-х фасок 5х45° 5 40х2 48х2 0,635 0,06 25 398 19,8 315  
025 Фрезерна Фрезерування пов. і пазу 2 начисто 0,25 40 96 2,4 0,08 160 509 157 500  

030

Фрезерна1.Фрезерування 4-х поверхонь 14   259 2,056 0,05 27,6 628 27,7 630 0,82
2.Фрезеруваняя пазу "ластівки хвіст" 3 18 40 0,333 0,03 37,9 603 31,4 500 0,04
3.Зенкерування Ø19,4 1,3 12 19 0,158 0,6 14,7 241 12,2 200 0,3
4. Свердління Ø4,3 2,15 10 12 0,075 0,1 31,1 2303 21,6 1600 0,17
035 Довбальна 3,5 21 35 0,535 0,2 21,4 305д.х./хв 14,7 210д.х./хв 1,2

040

Слюсарна1. Нарізання різьби М5 0,35 6 10 0,05 0,8 4 255 3,9 250  
2.Зенкування Ø23 1,5 4 7 0,056 0,5 20 277 18,1 250 -
3.Запилювання 2-х фасок 0,6х45°       0,8            
4.Зняття задирків - - - 1,7 - - - - - -
045 Термічна - - - - - - - - - -
050 Свердлильна 0,3 12 22 0,22 0,8 9,1 144,9 7,85 125 -
055 Контрольна - - - - - - - - - -

 

Таблиця 2.8

№ опера-ції

Найменування операції

Основний час, хв

Оперативний час, хв

Допоміжний час, хв

Час на обслуговування, %

Час на відпочинок, %

Штучний час, хв.

Підготовчо-заключний час, хв

Величина партії деталей, шт.

Штучно-калькуляційний час, хв

Установка і зняття деталі Зв’язане з переходами Вимірювання деталі
005 Фрезерна 0,31 0,55 0,07 0,1 0,07 1,4 6 0,59 15 802 0,57
010 Фрезерна 0,935 1,605 0,32 0,12 0,23 1,4 6 1,724 15 270 1,78
015 Фрезерна 0,125 0,385 0,08 0,1 0,08 1,4 6 0,413 15 1126 0,426
020 Фрезерна 0,635 0,885 0,08 0,11 0,06 1,4 6 0,95 15 489 0,98
025 Фрезерна 2,4 2,74 0,08 0,15 0,11 1,4 6 2,943 15 158 3,038
030 Фрезерна 2,622 3,409

0,787

1,4 6 3,66 24 125 3,852
035 Довбальна 0,535 1,075 0,09 0,22 0,23 1,3 6 1,153 12 406 1,183
040 Слюсарна 2,606 3,246 0,16 0,27 0,21 1 6 3,473 10 135 3,547
045 Термічна - - - - - - - - - - -
050 Свердлильна 0,22 0,5 0.08 0,08 0,12 1 6 0,535 11 877 0,548
055 Контрольна - - - - - - - - - - -

 

Дата: 2019-07-30, просмотров: 170.