ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ПРОФЕСІЇ

 «ПЕРУКАР (ПЕРУКАР -МОДЕЛЬЄР)»

Вступ (1 аркуш). У вступі можна надати характеристику передбаченого темою дипломного проекту історичного періоду, викласти світогляд суспільства, показати сформований в цьому суспільстві ідеал краси. Дати опис одягу, зачісок і прикрас, як атрибутів належності їх власників до певного класу і стану. Виходячи з понять "стиль" і "мода", дати докладний опис зачісок, найбільш характерних для даного історичного періоду. Доцільно провести аналіз історичних зачісок з метою визначення її спільного стилістичного напрямку з завданням письмової екзаменаційної роботи. Проаналізувавши роботи провідних зарубіжних майстрів перукарської справи, центрів моделювання зачіски України, дати характеристику сучасних і перспективних напрямків розвитку моди в зачісках. Необхідно описати або представити фото напрямків моди в жіночих та чоловічих зачісках (повсякденна, ділова, вечірня, подіумна). Щоб показати зв'язок сучасних напрямків в моделюванні зачісок з модою історичної епохи, доцільно провести аналогію з відповідними історичними формами, силуетами, деталями зачісок. Це дозволить продемонструвати еволюцію і постійне вдосконалення перукарського мистецтва, методів і прийомів виконання зачісок.

Розділ  I. Технологічна частина. Розробка технології виконання зачіски, стрижки, фарбування тощо (фото або малюнок стрижки, зачіски тощо; її характеристика - до якого типу стрижок чи зачісок відноситься, для якого типу обличчя підходить; складання інструкційної або інструкційно-технологічної карти виконання зачіски, стрижки, фарбування тощо, обов'язкова наявність графічних або фотозображень усіх операцій технологічної послідовності).  Як приклад:

1.1 Технологічна послідовність виконання стрижки (чоловічої), зачіски (жіночої). Розробку технологічної послідовності виконання стрижки необхідно розпочинати з обумовлення початкових даних, тобто необхідно з'ясувати яким операціям і в якій послідовності слід піддати волосся, щоб досягти бажаного результату.

Пильний огляд стану волосся дозволить правильно підібрати парфюмерно-косметичні засоби і матеріали для виконання певних операцій відповідно до структури волосся. Необхідно описати вибір довжини волосся, обов'язково складається технологічна послідовність виконання стрижки в табличній формі.

Технологічна картка виконання стрижки

№з/п Технологічна послідовність Інструменти Матеріал
       

 

Технологічна картка підтверджується схематичним зображенням або постадійно відзнятими фотокартками.

Даний розділ може містити технологічний процес виготовлення зразка (моделі), інструкційно – технологічну карту виготовлення.  

Як приклад: розробку технологічної послідовності виконання зачіски необхідно розпочинати з характеристики волосся клієнта (довжина, текстура, колір, стан шкіри голови). Пильний огляд стану волосся дозволить правильно підібрати парфюмерно-косметичні засоби і матеріали для виконання зачіски, а також допоможе визначити необхідність виконання тих чи інших технологічних операцій (стрижка, фарбування, хімічна завивка, лікування волосся), вибрати спосіб укладки волосся в зачіску. Необхідно описати вибір довжини волосся, кольору волосся, текстури волосся для створення нової зачіски. Підбір прикрас або постижорних виробів. Охарактеризувати вибір способу укладання волосся в зачіску. Докладно описати характер і послідовність всіх технологічних операцій при створенні зачіски Якщо розроблена зачіска виконується із застосуванням бігуді, необхідно обгрунтувати їх вибір (тип, матеріал, діаметр, метод кріплення) залежно від призначення зачіски, схему накручування на бігуді, описати технологічну послідовність виконання зачіски в технологічній карті (див. п.6), спосіб кріплення оздоблень. Техкарта підтверджується фотографіями плюс фото моделі до і після укладання волосся.

1.2. Вибір та характеристика необхідних інструментів та обладнання (тільки для виконання тих видів робіт, які зазначені в темі письмової екзаменаційної роботи).

1.3. Вибір та характеристика матеріалів (для виконання конкретних видів робіт - засоби для миття голови, фарбування волосся, укладання волосся тощо). Відповідно до структури волосся і призначення дати обґрунтування вибору парфюмерно-косметичних засобів, рекомендованих для виконання тих чи інших технологічних операцій, охарактеризувати їх роль у створенні зачіски.

1.4. Організація робочого місця перукаря, дотримання норм санітарії та гігієни (для виконання конкретних видів робіт).

Розділ II. Охорона праці

В даному розділі учні повинні запропонувати заходи, які б виключали небезпечні ситуації на підприємстві (зокрема на дільницях та робочих місцях, які визначені консультантом роботи).

Примітка: дипломна робота може бути доповнена виготовленням постижерного виробу.

Висновки

Дата: 2019-04-22, просмотров: 9778.