Фізико-хімічні властивості ропи

Ропа – насичений соляний розчин у водоймищах, підземних пустотах та порах донних відкладів соленосних озер. За хімічним складом розрізняють ропу карбонатну, сульфатну та хлоридну. Використовується в промислових та лікувальних цілях.

Ропа Куяльницького лиману має наступні органолептичні показники: без запаху, прозора, безбарвна. За смаком – дуже гіркосолона.

За період досліджень 2007 – 2009 рр. мінералізація ропи коливалась від 102,77 г/дм3 до 157,01г/дм3, рН - від 6,9 до 7,55 од. рН. Ропа Куяльницького лиману відноситься за основним іонним складом – до хлоридних натрієвих, натрієво-магнієвих. Вміст хлорид-іонів становить 58,57 – 94,95мг/дм3 (95 екв.%), вміст іонів натрію і калію 34,00 – 44,72 мг/дм3, (69 – 76 екв.%), магнію 5,59 – 8,97 мг/дм3 (24 – 26 екв.%) .

Серед специфічних біологічно активних компонентів та сполук в терапевтично значній кількості визначалися: йод 2,33 – 13,20 мг/дм3 , бром 278,40 – 398,40мг/дм 3 , ортоборна кислота 36,40 – 100,50мг/дм 3.

Концентрації компонентів, що зазвичай нормуються в мінеральних водах: свинцю, кадмію, міді, цинку, ванадію, хрому, ртуті, а також фенолів не перевищувало вимог, які зазначені у ГСТУ 42.10-02-96 "Води мінеральні лікувальні. Технічні умови".

Радіоактивні компоненти: радій і уран - не виявлено.

Для порівняння: один літр води з Чорного моря містить 16 – 18 г солі, а в знаменитого своїми лікувальними властивостями Мертвого моря – 300 г. Цікаво, що у 1945 році в одному літрі води лиману містилось всього 29 г, а в 1962 році – 285 г. (дані на червень 2008 р.)

Таким чином, ропа Куяльницького лиману, що відбирається у межах визначеної прощі, може використовуватись з лікувальною метою при зовнішньому застосуванні.

Медичні показання для застосування :

– захворювання кістково-м`язової системи;

– захворювання периферичної нервової системи;

– захворювання судин;

– захворювання шкіри;

– захворювання тканин парадонту, слизової оболонки ротової порожнини.

Хімічний склад ропи

 

Хімічний склад ропи Куяльницького лиману за дослідженнями УкрНДІМРтаК у 2007 – 2009 р.р. відображує наступна формула:

 

Н3ВО3 0,036-0,1 Br 0,28-0,40 І 0,002-0,013 М 102,77-157,01 Cl 95 (Na+K)70-97Mg 24-26 рН 6,9-7,55

 

За класифікацією, яка використовується при здійсненні медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, поверхнева ропа Куяльницького лиману — міцний розсіл борний, бромний, йодний, хлоридний, магнієво-натрієвий.

Вимоги до специфічних біологічно активних компонентів та сполук такі:

 

Н3ВО3>35 мг ;

Br > 25 мг ; І > 5 мг.


Кондиціями для поверхневої ропи Куяльницького лиману є вимоги до хімічного складу, що наведені у наступній таблиці.


Таблиця 4 Вимоги до хімічного складу ропи Куяльницького лиману

Загальна мінералізація, г/дм

Основні іони,

мг-екв%

Хімічний склад, г/дм

HCO

SO

Cl

Mg

Na +K

специфічні компоненти

50 - 270

Cl >90, (Na +K )

60-85,Mg 20-35

<1

від 2 до 10

<3

від 4 до 15

від 20 до 85

Br > 0,025

 

Таблиця 5 Макросклад ропи Куяльницького лиману

точки відбору проб

CO

HCO

Cl

SO

г/л

г/л

г/л

г/л

т.1

0,04

0,15

52,48

2,75

т.2

0,04

0,15

52,12

2,76

т.3

0,04

0,15

51,77

2,81

т.4

0,04

0,15

53,54

2,78

т.5

0,04

0,15

52,83

2,78

т.6

0,06

0,1

54,6

2,88

 

точки відбору проб

г/л

г/л

г/л

т.1

0,98

4,76

25,32

т.2

0,96

4,77

25,09

т.3

1

4,62

25,11

т.4

0,86

4,95

25,79

т.5

0,9

4,8

25,56

т.6

1,12

4,85

26,41

Судячи з таблиць 4 та 5, перевищення нормативів є по одному показнику, по Cl .Дата: 2019-05-29, просмотров: 141.