Вибір перерізу проводів та кабелів, які захищаються автоматами, за допустимим нагріванням
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 Автоматичний вимикач вибирають за наступними умовами:

– тип автомата,

– за номінальною напругою автомата:

. (7.14)

– за номінальним струмом автомата:

. (7.15)

– за номінальним струмом теплового розчіплювача автомата:

. (7.16)

– за струмом спрацювання електромагнітного розчіплювача (відсічки):

. (7.17)

 визначається за формулами (7.6) або (7.8).

 (7.19)

де  – кратність відсічки (паспортна характеристика).

При захисті проводки від перенавантажень та КЗ згідно із ПУЭ [1] необхідно виконувати наступні умови:

1) при захисті автоматами, які мають лише електромагнітний розчіплювач, допустимий струм проводів із полівінілхлоридною та гумовою ізоляцією визначають за умовою:

, (7.20)

де  – струм уставки автоматичного вимикача, А.

 

2) при захисті автоматами, які мають лише електромагнітний розчіплювач і працюють у вибухобезпечних виробничих приміщеннях, допустимий струм проводів із полівінілхлоридною та гумовою ізоляцією допускається визначати за умовою:

 (7.21)

 Умову (7.21) необхідно також виконувати у наступних випадках:

– для кабелів з паперовою ізоляцією, які захищаються автоматами лише із електромагнітним розчіплювачем;

– для провідників усіх марок та вимикачів з нерегульованими тепловими розчіплювачами, з відсічкою або без неї;

– для проводів із полівінілхлоридною та гумовою ізоляцією з вимикачами які мають регульований тепловий розчіплювач.

3) для кабелів із паперовою ізоляцією та ізоляцією із вулканізованого поліетилену, які захищаються вимикачами із регульованим тепловим розчіплювачем допустимий струм визначають за умовою:

. (7.22)

На відгалуженнях до електродвигунів з короткозамкненим ротором у вибухобезпечних зонах необхідно виконувати умову:

, (7.23)

а у вибухонебезпечних зонах:

. (7.24)

Якщо проводку необхідно захищати тільки від КЗ, то допустимий струм проводів визначають за наступними умовами:

 – для автоматів з тепловим не регульованим розчіплювачем:

; (7.25)

– для автоматів з тепловими регульованим розчіплювачем:

; (7.26)

– для автоматів які мають лише електромагнітний розчіплювач:

 (7.27)

Вибраний переріз проводів повинен задовольняти умови (7.13):

.

Для відгалужень до електродвигунів:

.

Вибрані захисні апарати повинні бути перевірені за умовами чутливості за наступними співвідношеннями:

Для плавких запобіжників та автоматів з тепловим розчіплювачем

, . (7.28)

Для автоматів з електромагнітним розчіплювачем:

 (7.29)

1,25 – для  1,4  для .

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Допустимі температури нагрівання проводів та кабелів.

2. Умови вибору плавких запобіжників для захисту одиночного струмоприймача.

3. Умови вибору плавких запобіжників для захисту групи струмоприймачів.

4. Умови вибору автоматичних вимикачів.

5. Як вибирається переріз проводу за умовами нагрівання?

6. За якими умовами перевіряється вибраний переріз проводів?

7. Умови перевірки чутливості захисних апаратів?

8. Які поправочні коефіцієнти враховуються при розрахунку
проводів за умовами нагрівання?


ЛІТЕРАТУРА

1. Правила устройства электроустановок.– 6-е узд., перераб. и доп. – М.: Энегроатомиздат,1985. – 640с. (ст. 16-41).

2. Притака І.П. Електропостачання сільського господарства. - 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1983.– 343с. (ст. 25-38).

3. Будзко И. Ф., Зуль Н. М. Электроснабжение сельского хозяйства. - М.: Агропромиздат, 1990. - 496 с. (ст. 83-89, 458-468).

4. Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: Агропромиздат, 1990. – 351с. (ст. 21-39, 119-123).

5. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства под редакцией Будзко И.А. – М.: Колос,1982.–319с. (ст. 32-42, 311, 312).

6. Харкута К.С., Яницкий С.В., Ляш Э.В. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства. - М.: Агропромиздат, 1992. - 223с. (ст. 7-37).

7. Довідник сільського електрика / За ред. В.С. Олійника. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1989. – 264 с. (ст. 100-145).

 

Задача 7.1

В майстерні встановлені електродвигуни та освітлювальні установки. Двигуни працюють без довгочасних перенавантажень. Лінія ТП-РЩІ (Рис. 7.1) прокладена кабелем з паперовою ізоляцією в каналі при . На інших ділянках проводка виконана проводом АПРН в трубах. Двигун М2 та освітлювальне навантаження захищені плавкими запобіжниками, інші споживачі - автоматами. Температура в приміщені майстерні . Напруга мережі 380 В. Коефіцієнт одночасності на ділянці ТП-РЩІ прийняти рівним 0,9. Параметри споживачів електроенергії наведені в таблиці 7.1.

Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за умовами нагрівання.

 


Рисунок 7.1 – Розрахункова схема мережі.

Таблиця 7.1 – Параметри споживачів електроенергії

 Параметр

Споживач

М1 М2 Л
Рн дв, кВт 55 15 8
Тип ф. ротор к.з. ротор  
Кі 1,5 7 1
0,84 0,89 1
0,88 0,9 1
Кз 0,85 1,0 1

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

Ділянка РЩ1-М1.

1. Визначаємо номінальний струм електродвигуна М1:

.

2. Робочий (розрахунковий) струм лінії:

.

3. Вибираємо тип автоматичного вимикача:

ВА51.

4. Номінальна напруга автомата:

5. Номінальний струм автомата:

6. Номінальний струм теплового розчіплювача:

– умова 1

– умова 2

7. Струм спрацювання електромагнітного розчіплювача:

8. Допустимий струм для проводу АПРН (три одножильних прокладені в трубі) при захисті лише від КЗ:

На ділянці РЩ1-М1 приймаємо автоматичний вимикач ВА51-31-34. Лінію виконуємо проводом АПРН 3´50 прокладеним в трубі.

Ділянка РЩІ-М2.

1.

2.

3. Запобіжник типу ПН2-100.

4.

5.

6.

7.

На ділянці РЩ1-М2 приймаємо запобіжник ПН2-100,  Лінію виконуємо проводами АПРН 3´4 прокладеними в трубі.

Ділянка РЩІ-Л.

1.

2. Запобіжник типу ПН2-100.

3.

4.

5.

6.

На ділянці РЩ1-4 приймаємо запобіжник ПН2-100,  Лінію виконуємо проводами АПРН 4´4 прокладеними в трубі.

Ділянка ТП-РЩ1

1.

2.

3. Приймаємо автомат ВА51.

4.

5.

6.

7. .

8.

На ділянці ТП-РЩ1 приймаємо автоматичний вимикач ВА51-33-34.
Лінію виконуємо кабелем СБ 3´70 + 1´50, який прокладено в каналі.

 

Задача 7.2 (самостійно)

 

В приміщенні встановлені електродвигуни із КЗ ротором та освітлювальні установки. Двигун М1 працює без перевантаження, М2 – з перевантаженням. Лінія ТП-РЩІ (Рис. 7.2) прокладена кабелем в землі при . На інших ділянках проводка виконана проводом АПВ в трубах. Освітлювальні навантаження Л1, Л2 захищені плавкими запобіжниками, інші споживачі – автоматами. Температура в приміщені . Напруга мережі 380 В. Коефіцієнт одночасності на ділянці ТП-РЩІ – . Параметри споживачів електроенергії та вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 7.2.

Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за умовами нагрівання.

 

Таблиця 7.2 – Розрахункові параметри мережі

Параметр

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

М1 М2 М1 Л1 М2 Л2 М1 Л2 М2 Л1 М1 М2

М1

Л2
Приміщ.

Майстерня

Пилорама

Кормоцех

Млин

Пилорама

Млин

Майстер.

Рн, кВт 11 10 15 8 18,5 11 30 11 11 12 22 30 18,5

6

Кі 7,5 7,5 7 1 7 1 7,5 1 6,5 1 6,5 6,5 6,5

1

0,88 0,89 0,88 1 0,89 1 0,85 1 0,87 1 0,9 0,91 0,88

1

0,9 0,89 0,89 1 0,9 1 0,91 1 0,82 1 0,86 0,86 0,85

1

Кз 0,8 1 1 1 1 1 0,89 1 1 1 0,9 1 1

1

0,85

0,9

0,95

0,95

0,85

0,9

0,95

15

20

10

15

20

10

20

20

25

15

25

30

20

25

                               
Додаток А

 

Таблиця А.1 – Економічні інтервали навантаження силових трансформаторів ТП 10/0,4 кВ

 

Вид

навантаження

Номінальна потужність трансформатора, кВА

25 40 63 100 160 250 400 630
Виробниче До 45 46-85 86-125 126-160 161-320 321-355 356-620 621-630
Комунально–побутове До 45 46-75 76-120 121-150 151-315 316-345 346-630 631-640
Змішане До 50 51-85 86-115 116-150 151-295 296-330 331-565 556-755

Таблиця А.2 – Коефіцієнт допустимих навантажень та аварійних
перевантажень трансформаторів 10/0,4 кВ

 

Вид навантаження Sн, кВА tnm, °С kcm a×10–2, 1/°С
Виробниче До 63 100 і більше –10 1,65 1,59 0,92
Комунальне До 63 100 і більше –10 1,68 1,65 0,9
Житлові будинки До 63 100 і більше –10 1,7 1,68 0,98
Змішане навантаження До 63 100 і більше –10 1,58 1,77 1,00

 


Додаток В

 

Таблиця В.1 – Інтервали економічних навантажень для основного та додаткового перерізу проводів ПЛ 0,4кВ (для усіх матеріалів опор)

 

Інтервал потужності, кВА Марки та переріз основних проводів Розрахункове навантаження, кВА Марка та переріз додаткових проводів Інтервал потужності, кВА Марки та переріз основних проводів Розрахункове навантаження, кВА Марка та переріз додаткових проводів
1 2 3 4 1 2 3 4

ОЖЕЛЕДЬ 5 мм

ОЖЕЛЕДЬ 10 мм

0-3,1 2 х 16 1 2 х 16 0-3,1 2 х 16 1 3 х 16
      3 х 16       4 х 16

 

  4 х 16       4 х 25
    2 3 х 16     2 3 х 16
      4 х 16       4 х 16
      4 х 25       4 х 25
    3 3 х 16     3 3 х 16
      4 х 16       4 х 16
      4 х 25       4 х 25
3,1 - 5,6 3 х 16 3,5 2 х 16 3-5,8 3 х 16 3,5 4 х 16
      4 х 16       4 х 25
      4 х 25       4 х 35
      4 х 35     4,5 4 х 16
    4,5 2 х 16       4 х 25
      4 х 16       4 х 35
      4 х 25     5,5 4 х 16
      4 х 35       4 х 25
    5,5 4 х 16       4 х 35
      4 х 25 5,8-13,5 4 х 16 7,0 4 х 25
      4 х 35       4 х 35
5,6- 8 4 х 16 6,0 4 х 25       4 х 50
      4 х 35     9,0 4 х 25
    7,0 4 х 25       4 х 35
      4 х 35       4 х 50
    8,0 4 х 25     11,0 4 х 25
      4 х 35       4 х 35
8-20,5 4 х 25 9,0 4 х 35       4 х 50
      4 х 50     13,0 4 х 25
    12,0 4 х 35       4 х 35
      4 х 50       4 х 50
    15,0 4 х 35 13,5-25,4 4 х 25 14,0 4 х 35
      4 х 50       4 х 50
    18,0 4 х 35     16,0 4 х 35
      4 х 50       4 х 50
    21,0 4 х 35     18,0 4 х 35
      4 х 50       4 х 50
20,5-26,4 4 х 35 22,0 4 х 50     20,0 4 х 35
    24,0 4 х 50       4 х 50
    26,0 4 х 50     22,0 4 х 35
Більше 26,4 4 х 50   4 х 50       4 х 50
        Більше 25,4 4 х 50   4 х 50

24

4 х 35

 

Продовження додатку В

 

Продовження таблиці В.1

 

1 2 3 4 1 2 3 4

ОЖЕЛЕДЬ 15 мм

ОЖЕЛЕЛЬ 20 мм

0-6,6 2 х 25 1 3 х 25 0-4,4 2 х 25 1 3 х 25
      4 х 25

 

  4 х 25
      4 х 35       4 х 35
    2 3 х 25     2 3 х 25
      4 х 25       4 х 25
      4 х 35       4 х 35
    3 4 х 25     3 3 х 25
      3 х 25       4 х 25
      4 х 35       4 х 35
    4 3 х 25     4 3 х 25
      4 х 25       4 х 25
      4 х 35       4 х 35
    5 3 х 26 4,4-13 3 х 25 5 4 х 25
      4 х 25       4 х 35
      4 х 35       4 х 50
    6 3 х 25     7 4 х 25
      4 х 25       4 х 35
      4 х 35       4 х 50
6,6-11,8 3 х 25 7 4 х 25     9 4 х 25
      4 х 35       4 х 35
      4 х 50       4 х 50
    8 4 х 25     11 4 х 25
      4 х 35       4 х 35
      4 х 50       4 х 50
    9 4 х 25     13 4 х 25
      4 х 35       4 х 35
      4 х 50       4 х 50
    10 4 х 25 13-17,7 4 х 25 15 4 х 35
      4 х 35       4 х 50
      4 х 50     17 4 х 35
    11 4 х 25       4 х 50
      4 х 35 17,7-26,4 4 х 35 18 4 х 35
      4 х 50     20 4 х 50
11,8-25,1 4 х 25 12 4 х 35 Більше 26,4 4 х 50   4 х 50
      4 х 50        
    14 4 х 35        
      4 х 50        
    16 4 х 35        
      4 х 50        
    18 4 х 35        
      4 х 50        
    20 4 х 35        
      4 х 50        
    22 4 х 35        
      4 х 50        
Більше25,1 4 х 50   4 х 50        

Додаток Е

Таблиця Е.1 Питомі втрати напруги в ПЛ– 0,38кВ, % / (кВА км)

Характер виконання лінії

1 фаза + 0; 220 В

2 фази+0; 220 В

сos j

1,0 0,95 0,9 0,95 0,9
Марка та переріз провода А16 А25 А35 4,0 2,7 1,9 8,2 5,5 4,0 7,8 5,4 3,9 3,1 2,1 1,5 3,0 1,9 1,45
             

 

Характер виконання лінії

3 фази + 0; 380/220 В

сos j

0,98 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7

Марка та переріз

провода

А16 1,39 1,37 1,32 1,30 1,24 1,19 1,15
А25 0,92 0,91 0,90 0,88 0,85 0,82 0,81
А35 0,67 0,67 0,67 0,67 0,59 0,59 0,62
А50 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,47
А70 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,38 0,38
А95 0,28 0,28 0,30 0,32 0,31 0,31 0,31
А120 0,22 0,24 0,25 0,27 0,27 0,27 0,28

Таблиця Е.2 – Питомі втрати напруги в ПЛ – 10 кВ, % / (кВА км)

 

Марка провода

А

АС

Cos j

0,9 0,8 0,9 0,8

Переріз провода

16 0,00192 0,00176 0,0020 0,00184
25 0,00130 0,00124 0,0017 0,00130
35 0,00098 0,00095 0,0001 0,00096
50 0,00074 0,00074 0,00074 0,00074
70 0,00056 0,0006 0,00056 0,00060
95 0,00045 0,0005 0,00046 0,00051

 

Дата: 2019-05-28, просмотров: 211.