Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ  ТА КІЛЬКОСТІ ТРАНСФОРМАТОРІВ  ЗНИЖУВАЛЬНИХ ПІДСТАНЦІЙ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Мета заняття: Навчити студентів визначати розрахункову потужність та виконувати вибір силових трансформаторів знижувальних підстанцій.

І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Визначення розрахункової потужності силових трансформаторів одно, або двотрансформаторних підстанцій 6…10/0,4 кВ виконується шляхом підсумовування розрахункових активних потужностей на головних ділянках ліній 0,38 кВ, що відходять від підстанції (окремо денних та вечірніх) методом надбавок. Потужність зовнішнього освітлення своїм повним розміром додається до сумарного вечірнього максимуму.

(2.1)

(2.2)

де Ррд лін. Б , Ррв лін. Б – більше з розрахункових, відповідно денних та вечірніх, навантажень на головних ділянках ліній, що відходять від підстанції, кВт;

,  – сума надбавок від менших розрахункових, відповідно денних та вечірніх, навантажень на головних ділянках ліній, що відходять від підстанції, кВт.

Повна розрахункова потужність трансформатора (денна або вечірня) визначається через відповідний коефіцієнт потужності [2-4] за формулою:

(2.3)

За розрахункову приймається більша з двох (денна або вечірня) повна потужність трансформатора.

Номінальна потужність трансформатора визначається за шкалою економічних інтервалів навантажень[1, 5] за умови його роботи в нормальному режимі.

(2.4)

де  Sр тр. – повне розрахункове навантаження трансформатора, кВА;

n – кількість трансформаторів, шт.;

 – мінімальна і максимальна межа економічного інтервалу навантаження трансформатора прийнятої номінальної потужності [1,5], (Додаток А), кВА.

Прийняті номінальні потужності трансформаторів перевіряються із умови їх роботи у нормальному режимі експлуатації із допустимим систематичним перевантаженням. Для забезпечення нормального режиму експлуатації підстанції вибрані номінальні потужності трансформаторів перевірять за співвідношенням:

, (2.5)

де Sр тр, Sн тр – відповідно, розрахункова і номінальна потужність трансформатора, кВА;

n  – кількість трансформаторів, шт.;

kс – коефіцієнт допустимого систематичного перевантаження трансформатора.

Коефіцієнт допустимого систематичного перевантаження трансформатора визначається за формулою:

, (2.6)

де  kcm – табличне значення коефіцієнта допустимого систематичного перевантаження, яке відповідає табличній середньодобовій температурі (Додаток А);

a – розрахунковий температурний градієнт (Додаток А), 1/0С;

tn  – середньодобова температура повітря, 0С;

tnm – середньодобова таблична температура повітря (Додаток А),0С.

Річне споживання електричної енергії на шинах підстанції приблизно можна визначити за значенням розрахункового активного навантаження та річному числу годин його використання.

(2.7)

де Т – число годин використання максимального навантаження [2-4].

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як визначається активне розрахункове навантаження на шинах ТП 10/0,4 кВ?

2. Як враховується потужність зовнішнього освітлення при виборі потужності споживчої ТП 10/0,4 кВ?

3. Як визначити повну потужність трансформатора споживчої ТП 10/0,4 кВ?

4. Як виконується вибір номінальної потужності силового трансформатора?

5. Що таке економічний інтервал?

6. За якими умовами провіряють вибрану номінальну потужність трансформатора?

7. Що таке число годин використання максимального навантаження?

8. Як визначається річне споживання енергії на шинах ТП?

ЛІТЕРАТУРА

1. РУМ серпень 1987 р.

2. Притака І.П. Електропостачання сільського господарства. - 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1983.– 343с. (ст. 111-121, 194-199).

3. Будзко И. Ф., Зуль Н. М. Электроснабжение сельского хозяйства. - М.: Агропромиздат, 1990. - 496 с. (ст. 36-43, 372-379, 473).

4. Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: Агропромиздат, 1990. – 351с. (ст. 128, 144-176).

5. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства под редакцией Будзко И.А. – М.: Колос,1982.–319с. (ст.7-14, 261-268, 309,310).

6. Харкута К.С., Яницкий С.В., Ляш Э.В. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1992. – 223с. (ст. 191-199, 124-135).Задача 2.1

 

Споживча ТП 10/0,4 кВ живить три повітряні лінії напругою
0,38 кВ. Дані для розрахунків наведені в таблиці 2.1. Для повітряної лінії №3 Ррд та Ррв взяті із задачі 1.1 (Заняття 1). Визначити потужність силового трансформатора ТП.

 

 

 


Рисунок 2.1 – Схема підстанції 10/0,4 кВ.

Таблиця 2.1 - Вихідні дані для визначення потужності

Навантаження ліній

Ррд/Ррв, кВт

Рз.о.,

кВт

Характер

навантаження

№1 №2 №3
Змішане

трансформатора

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

1. Розрахункове активне навантаження (денне та вечірнє) на шинах ТП:

2. За літературою [2-4] визначаємо коефіцієнти потужності для споживчої ТП 10/0,4 кВ із змішаним навантаженням:

3. Повна розрахункова потужність трансформатора (денна та
вечірня):

 

Так як , за розрахункову потужність приймаємо

4. Номінальна потужність трансформатора при n =1, за шкалою економічних інтервалів [1, 5] (Додаток А):

Приймаємо трансформатор потужністю

 

5. Коефіцієнт допустимого систематичного перевантаження трансформатора (Додаток А):

 

6. Прийняту номінальну потужність трансформатора перевіряємо за умови його роботи у нормальному режимі експлуатації із допустимим систематичним перевантаженням:

 

7. Річне споживання електричної енергії на шинах підстанції при Т= 3200 [2-4]:

кВт год.

Задача 2.2 (самостійно)

 

Споживча ТП 10/0,4 кВ живить три повітряні лінії напругою
0,38 кВ. Дані для розрахунку наведені в таблиці 2.2 по варіантам. Для повітряної лінії №3 Ррд та Ррв рекомендується взяти із задачі 1.2
(Заняття 1). Визначити потужність силового трансформатора ТП .

 

 

 


Рисунок 2.2 – Схема підстанції 10/0,4 кВ.

 

Таблиця 2.2 - Вихідні дані для визначення потужності трансформатора

Варіант

Навантаження ліній

Ррд/Ррв, кВт

Рз.о.,

кВт

Характер

навантаж.

№1 №2 №3
1 Змішане
2 Комунально-побутове
3 Виробниче
4 Виробниче
5 14,4 +10 Змішане
6 10,5 Комунально-побутове
7 18,1 Змішане
8 15,2 Виробниче
9 13,8 Комунально-побутове
10 13,1 +10 Виробниче
ЗАНЯТТЯ 3

Дата: 2019-05-28, просмотров: 260.