Тема: ВИБІР ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕРВАЛАМИ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Мета заняття: Навчити студентів вибирати переріз проводів повітряних ліній напругою 0,38…10 кВ за економічними
інтервалами (за мінімумом зведених затрат).


І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Сільські електричні мережі з напругою 0,38…10 кВ рекомендується розраховувати за економічним інтервалом потужності (за мінімумом зведених затрат). Економічний інтервал потужності для даного перерізу проводу забезпечує мінімум зведених затрат. Вибір перерізу проводів проводиться за таблицями РУМ з урахуванням еквівалентної потужності, матеріалу опор та району кліматичних умов (для ПЛ 0,38 кВ матеріал опор не враховується) [1-7].

Вибір перерізу проводу за економічним інтервалом проводиться в наступній послідовності:

1. На кожній ділянці лінії визначається розрахункова повна потужність  одним з відомих методів (Заняття 1).

2. Для представленої повітряної лінії визначаємо розрахунковий максимум навантаження. За розрахунковий приймаємо максимум (денний або вечірній) для якого сумарний момент навантаження в лінії буде більшим. Момент навантаження на ділянці лінії визначається за формулою:

; .(3.1)

де  – довжина ділянки лінії, м.

3. Вибирається коефіцієнт динаміки зростання навантаження .

Для мереж, що тільки-но зводяться,  для мереж, що реконструюються, при очікуваному збільшенні навантаження в 1,5 рази
а при очікуваному збільшенні навантаження в 1,5…2 рази –  

4. Визначається еквівалентна потужність на кожній ділянці лінії

.(3.2)

5. За таблицями [1-7] за , матеріалом опор та за районом по ожеледі вибирається «основний» переріз проводів на ділянках лінії.

6. Вибраний «основний» переріз перевіряють на допустиму втрату напруги при умові, що по проводу передається розрахункова повна потужність. Фактична втрата напруги в проводі:

, або (3.3)

, (3.4)

де питома втрата напруги в одиниці довжини проводу даного перерізу при протіканні по ньому одиниці потужності [1,3,7] (Додаток Е).

7. Якщо втрата напруги перевищує задане допустиме значення , то слід на деяких ділянках лінії, починаючи з головної, збільшити переріз, вибравши «додатковий» переріз проводів. Число марок проводів в мережі не повинно перевищувати чотирьох. Розрахунок закінчується перевіркою мережі на допустимі втрати напруги при вибраному перерізі проводів.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке економічний інтервал?

2. Що таке еквівалентна потужність?

3. Що таке коефіцієнт динаміки зростання навантаження?

4. Як визначається еквівалентна потужність?

5. За яким параметром визначається «основний» переріз проводів в лініях напругою 0,38 …10 кВ?

6. За яким параметром перевіряється вибраний переріз проводу?

7. Як підібрати «додатковий» переріз проводів?

8. Як визначається втрата напруги на ділянці лінії?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. РУМ-10 1972.

2. РУМ-7 1972.

3. Притака І.П. Електропостачання сільського господарства. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Вища школа. Головне вид-во, 1983.– 343с. (ст. 108-111, 126-128).

4. Будзко И. Ф., Зуль Н. М. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1990. – 496 с. (ст. 75-79, 487).

5. Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование. –М.: Агропромиздат, 1990. – 351с. (ст. 262-267).

6. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства под редакцией Будзко И.А. - М.: Колос, 1982. -319с. (ст.25-32, 306, 307).

7. Харкута К.С., Яницкий С.В., Ляш Э.В. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1992. – 223с. (ст. 63, 64, 77-85).

Задача 3.1

Район за ожеледдю – І,  Навантаження споживачів (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти потужності ( / ) та довжини ділянок лінії ( , м) (із заняття 1, Задача 1.1) наведені на схемі лінії (Рис. 3.1).

Розрахувати переріз проводів повітряної лінії 0,38 кВ за економічними інтервалами (за мінімумом зведених затрат).

 


Рисунок 3.1 – Розрахункова схема повітряної лінії 0,38 кВ.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

1. Із заняття 1 (Таблиця 1.1) беремо повні розрахункові навантаження окремих ділянок повітряної лінії ( , ).

2. Розрахунковий максимум навантаження визначаємо в таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Визначення розрахункового максимуму навантаження

Примітка , кВА∙м , кВА∙м , м , кВА , кВА Ділянка

Розрахунковим

є денне навантаження лінії

 

(5480 > 4957)

310 95 50 6,2 1,9 6-5
672 1309 70 9,6 18,7 5-3
248 74 40 6,2 1,9 4-3
268 398 20 13,4 19,9 3-2
974 1149 30 32,4 38,3 2-1
2485 2455 50 49,7 49,1 1-0
4957 5480       Разом:

 

За розрахункове приймаємо повне денне навантаження лінії.

3. Коефіцієнт динаміки зростання навантаження  

4. Еквівалентна потужність на ділянці лінії (ділянка 6-5):

 

5. Вибираємо «основний» переріз проводів на ділянках лінії.

Для ділянки 6-5 вибираємо алюмінієвий провід марки А 4Ч16.

6. Фактична втрата напруги в проводі на ділянках повітряної лінії (ділянка 6-5):

7. Втрата напруги від ТП до споживача.

До найбільш віддаленого споживача в т. 6 (будинки):

Умова виконується. До встановлення приймаємо провід із вибраним перерізом.

Вибір перерізу проводів для інших ділянок лінії виконуємо
аналогічно в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Вибір проводів повітряної лінії 0,38 кВ

Ділянка

,

кВА

,

кВА

,

км

,

мм2

Втрата напруги

,

мм2

Питома ( ), % / кВА км На ділянці, % від ТП, %
6-5 1,9 0,7 1,3 0,05 4Ч16 1,32 0,13 3,39 4Ч16
5-3 18,7 0,7 13,1 0,07 4Ч25 0,88 1,15 3,26 4Ч25
4-3 1,9 0,7 1,3 0,04 4Ч16 1,32 0,10 2,21 4Ч16
3-2 19,9 0,7 13,9 0,02 4Ч25 0,88 0,35 2,11 4Ч25
2-1 38,3 0,7 26,8 0,03 4Ч50 0,49 0,56 1,76 4Ч50
1-0 49,1 0,7 34,4 0,05 4Ч50 0,49 1,2 1,2 4Ч50

Задача 3.2 (самостійно)

 

Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти потужності ( / ) та довжини ділянок (l, м) повітряної лінії 0,38 кВ наведені на схемі (Рис. 3.2). Район за ожеледдю та допустима втрата напруги в лінії вказані в таблиці 3.3. Розрахувати переріз проводів повітряної лінії 0,38 кВ за економічними інтервалами (за мінімумом зведених затрат) для заданого варіанта лінії (таблиця 3.3).

 

 


Рисунок 3.2 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ.

 

Таблиця 3.3 – Варіанти повітряних лінії 0,38 кВ

Варіант

Навантаження

Район за ожеледдю
1 1 3 4 5 6 5 І
2 2 3 5 7 9 6 ІІ
3 1 2 4 5 8 7 ІІІ
4 2 3 4 6 9 5 ІV
5 1 2 6 7 8 6 І
6 4 5 6 7 9 7 ІІ
7 2 5 7 8 9 5 ІІІ
8 1 4 5 8 9 6 ІV
9 1 3 5 6 9 7 І
10 2 4 5 6 7 6 ІІ

ЗАНЯТТЯ 4

Дата: 2019-05-28, просмотров: 190.