Семінарське заняття 2 (2 год.)

1. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель оздоровчого та рекреаційного призначення.

2. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.

3. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення.

4. Проблеми правового режиму земель водного фонду.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

5. Проблеми класифікації земельного фонду України за цільовим призначенням.

6.  Науково-методологічні підходи щодо поняття земель сільськогосподарського призначення

7.  Науково-методологічні підходи щодо поняття земель населених пунктів

8. Проблеми поняття земель іншого природоохоронного призначення

9.  Проблеми поняття та особливості правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого несільськогосподарського призначення.

10.  Проблеми поняття та особливості правового режиму земель транспорту.

11. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель оборони.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 25, 32, 33, 34, 36, 37, 62, 90, 95, 115, 129, 134, 153, 194, 223, 225, 226, 289, 456.

Додаткові джерела: 35, 42, 61, 146, 265, 444.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 - 18, 23, 25, 26, 29, 34, 43, 46, 47, 51, 54, 61, 66, 69, 71, 75, 136 - 145.

 

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2 .

 

1. Проблеми управлінських відносин у галузі використання, відтворення та охорони земель.

2. Проблеми організаційно-правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.

3. Проблеми функціонально-правового забезпечення використання, відтворення та охорони земель.

4. Проблеми розподілу і перерозподілу земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

5. Проблеми планування використання земель як функції управління у галузі використання відтворення та охорони земель.

6. Проблеми здійснення землеустрою як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

7. Проблеми здійснення моніторингу земель та моніторингу ґрунтів як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

8.  Проблема ведення державного земельного кадастру як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

9. Проблеми державної реєстрації прав на землю як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

10. Проблеми здійснення контролю за використанням та охороною земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

11. Проблема розгляду земельних спорів як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

12. Проблеми відповідальності як засобу реалізації земельного права: поняття і форми.

13. Позитивна відповідальність в земельному праві України: поняття та ознаки.

14.  Проблеми юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

15.  Особливості застосування різних видів відповідальності за земельні правопорушення.

16.  Проблеми застосування адміністративної відповідальності за земельні правопорушення.

17.  Проблеми поняття та застосування земельно-правової відповідальності за земельні правопорушення.

18.  Проблеми класифікації земельного фонду України за цільовим призначенням.

19.  Науково-методологічні підходи щодо поняття земель сільськогосподарського призначення.

20.  Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

21.  Проблеми поняття та особливості правового режиму земель населених пунктів.

22.  Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду.

23.  Проблеми поняття земель іншого природоохоронного призначення.

24.  Проблеми поняття та особливості правового режиму земель оздоровчого призначення.

25. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель рекреаційного призначення.

26. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.

27. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення.

28. Проблеми правового режиму земель водного фонду.

29.  Проблеми поняття та особливості правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого несільськогосподарського призначення.

30.  Проблеми поняття та особливості правового режиму земель транспорту.

31. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель оборони.

 

Дата: 2019-03-05, просмотров: 20.