Семінарське заняття 1 (2 год.)

1. Проблеми управлінських відносин у галузі використання, відтворення та охорони земель.

2.  Проблеми організаційно-правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.

3. Проблеми планування використання земель як функції управління у галузі використання відтворення та охорони земель.

4. Проблеми здійснення землеустрою як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

 

Семінарське заняття 2 (1 год.)

1. Проблеми здійснення контролю за використанням та охороною земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

2.  Проблема ведення державного земельного кадастру як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

3. Проблеми державної реєстрації прав на землю.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год)

1. Проблеми здійснення моніторингу земель та моніторингу ґрунтів як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

2.  Проблеми державної реєстрації прав на землю

3.  Проблеми здійснення контролю за використанням та охороною земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

4.  Проблеми здійснення державної землевпорядної експертизи як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

5.  Проблеми розгляду земельних спорів як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 39, 40, 46, 49, 78, 80, 95, 119, 124, 172-179, 210, 230, 266, 269, 309, 322, 342, 360, 403, 449, 468.

Додаткові джерела: 30, 38, 58, 98, 100, 110, 127, 185-186, 189, 271, 281, 402.

Нормативно-правові акти: 4, 19, 21, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 63, 64, 83, 86, 87, 91, 101, 109, 111, 120, 121, 126.

 

 

Тема 6. Проблеми відповідальності в земельному праві України (1 год)

Лекція 1. Проблеми відповідальності в земельному праві України

1. Проблеми відповідальності як засобу реалізації земельного права: поняття і форми.

2. Проблеми юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

3. Особливості застосування різних видів відповідальності за земельні правопорушення.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Позитивна відповідальність в земельному праві України: поняття та ознаки.

2. Механізм реалізації юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

3. Проблеми застосування адміністративної відповідальності за земельні правопорушення

4. Проблеми поняття та застосування земельно-правової відповідальності за земельні правопорушення

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 38, 58, 84, 101, 112, 131, 141, 192, 280, 331, 348, 400, 404.

Додаткові джерела: 40, 92, 103, 159, 287, 352, 403.

Нормативно-правові акти: 1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 19, 21, 22, 24, 41, 44, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 74, 76.

 

 

Тема 7. Проблеми правових режимів окремих категорій земель.

Лекція 1. Проблеми правових режимів окремих категорій земель.

1. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

2. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель населених пунктів.

3. Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

4. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель оздоровчого та рекреаційного призначення.

Лекція 2. Проблеми правових режимів окремих категорій земель.

1. Проблеми поняття та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.

2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення.

3. Проблеми правового режиму земель водного фонду.

Семінарське заняття 1 (2 год.)

1. Проблеми класифікації земельного фонду України за цільовим призначенням.

2.  Науково-методологічні підходи щодо поняття земель сільськогосподарського призначення

3.  Проблеми поняття та особливості правового режиму земель населених пунктів.

4. Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

 

Дата: 2019-03-05, просмотров: 30.