Семінарське заняття 1. Проблеми права землекористування

1. Право землекористування: проблеми поняття та видів.

2.  Проблеми права постійного землекористування.

3. Проблеми земельних орендних та земельних сервітутних відносин.

4. Проблеми відносин емфітевзису та суперфіцію.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год)

1. Проблеми суб’єктного складу постійних землекористувачів.

2.  Проблеми набуття та реалізації права на оренду земельної ділянки.

3.  Особливості права на користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

4.  Особливості права на користування чужою земельною ділянкою для забудови

(суперфіцій).

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 32, 51, 69, 74, 75, 92, 231, 245, 274, 282, 367, 394, 463.

Додаткові джерела: 56, 57, 73, 189, 199, 244, 247, 296, 313, 377, 386, 441.

Нормативно-правові акти: 1, 4, 7, 10, 17, 19, 30, 32, 36, 39, 40, 44, 45, 52, 63, 91, 92, 98, 99, 100, 105, 115, 124.

 

 

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

 

1. Науково-правничі школи в Україні, які досліджують питання земельного права та земельного законодавства.

2.  Проблеми періодизації розвитку земельно-правового регулювання.

3.  Проблеми поняття землі як інтегрованого та диференційованого об’єкта правового регулювання.

4. Проблеми класифікації земельних правовідносин.

5. Проблеми методів правового регулювання земельних правовідносин.

6. Проблеми реалізації принципів земельного права.

7. Місце земельного права як галузі права в правовій системі України.

8.  Проблеми реалізації норм Земельного кодексу України.

9.  Проблеми законодавчого врегулювання земельних відносин в умовах сьогодення.

10. Проблеми законодавчого врегулювання земельних відносин в контексті необхідності розмежування правового регулювання відносин, об’єктами яких виступають земельні ділянки та нерухоме майно.

11. Проблеми співвідношення законів та підзаконних актів у сфері регулювання земельних відносин.

12.  Рішення та висновки Конституційного суду в системі джерел земельного права.

13. Проблеми співвідношення стандартів та інших нормативно-технічних документів з джерелами земельного права.

14. Право власності на землю: проблеми поняття, ознаки, функції.

15. Проблеми форм права власності на землю.

16. Право власності на землю Українського народу: поняття та проблеми реалізації.

17. Суб’єктно-об’єктний склад та проблеми реалізації приватної форми права власності на земельну ділянку.

18. Проблеми суб’єктно-об’єктного складу та реалізації державної форми права власності на землю.

19. Проблеми суб’єктно-об’єктного складу та реалізації комунальної форми права власності на землю.

20. Проблеми реалізації та трансформації колективної форми права власності на землю у приватну.

21. Проблеми змісту права власності на землю.

22. Проблеми набуття права власності на земельні ділянки за різними правовими формами.

23. Проблеми приватизації земельних ділянок.

24. Проблеми приватизації земельних ділянок із земель державної та комунальної власності (повна модель приватизації).

25.  Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

26.  Особливості продажу земельних ділянок із земель державної та комунальної власності.

27.  Проблеми набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю.

28.  Перехід права власності на земельну ділянку при переході права власності на будівлю і споруду.

29.  Особливості виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)

30.  Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності.

31.  Проблеми припинення права власності на земельну ділянку.

32. Гарантії права власності на землю.

33. Право землекористування: проблеми поняття та видів.

34. Проблеми законодавчого регулювання використання земель на праві постійного землекористування.

35. Особливості земельних орендних відносин.

36.  Проблеми набуття та реалізації права на оренду земельної ділянки.

37. Особливості права земельного сервітуту.

38.  Особливості права на користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

39.  Особливості права на користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

 

 

Дата: 2019-03-05, просмотров: 22.