Інформаційне та методичне забезпечення

Рекомендована література

 

 

Основні нормативні акти:

Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

Акти міжнародного права:

1. Загальна декларація прав людини: ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. - Ст. 263.

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19.10.73 р. ).

4. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів: Гаазька конференція з МПП; Конвенція, Міжнародний документ від 05.10.1961 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_082

5. Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах: Австрія, Бельґія, Іспанія [...]; Конвенція, Міжнародний документ від 18.03.1970 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_922 (Україна приєдналась до Конвенції, Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 951-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 49. - Ст. 423.

6. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_009 (Ратифіковано Україною 10 листопада 1994 року № 240/94 ВР)

7. Конвенція про права дитини. Схвалено ООН, Резолюція № 44/25, 20 листопада 1989 року. Ратифіковано Україною 27 лютого 1991 р. № 789-ХІІ // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021

8. Європейська конвенція про здійснення прав дітей, вiд 25 січня 1996 р. (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей» № 69-V від 03 серпня 2006 р. // ВВР. – 2006. - № 41. - Ст. 354).

9. Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) вiд 27 листопада 2008 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_a17 (Конвенцію ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)» № 3017-VI від 15 лютого 2011 р. із застереженням та заявою // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 35. - Ст. 346).

Закони України:

1. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // ВВР. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ // ВВР. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

4. Господарський процесуальний кодекс України вiд 6 листопада 1991 р № 1798-XII // ВВР. – 1992. - № 6. - Ст. 56.

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-ІV // ВВР. – 2005. - № 35-36, № 37. - Ст.446.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 7 грудня 1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

7. Кримінальний кодекс України вiд 5 квітня 2001 р. № 2341-III // ВВР. – 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

8. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // ВВР. – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. - Ст. 529.

9. Про Конституційний Суд України. Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР // ВВР. – 1996. - № 49. – Ст. 272.

10. Про міжнародне приватне право. Закон України від 23 червня 2005 р. № 2709-ІV // ВВР. – 2005. - № 32. – Ст. 422.

11. Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Закон України від 15.05.2003 р. № 802-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 30. - Ст. 259.

12. Про засади державної мовної політики. Закон України від 3 липня 2012 р. № 5029-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17.

13. Про національні меншини в Україні Закон України від 25.06.92 р. № 2494-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. - Ст. 529.

14. Про безоплатну правову допомогу. Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 51. - Ст. 577.

15. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах. Закон України від 20 грудня 2011 р. № 4191-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 29. - Ст. 343.

16. Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 14. - Ст. 87.

17. Про прокуратуру. Закон України № 1789-ХІІ від 5 грудня 1991 р. // ВВР. – 1991. - № 53. – Ст. 793.

18. Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

19. Про нотаріат. Закон України № 3425-ХІІ від 2 вересня 1993 р. // ВВР. – 1993. - № 39. – Ст. 383.

20. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон України № 776/97-ВР від 23 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. - № 20. – Ст. 99.

21. Про третейські суди. Закон України № 1701-ІV від 11 травня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. – Ст. 1540.

22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми. Закон України від 21.02.2012 р. № 4416-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 42. - Ст. 522.

23. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Закон України від 4 липня 2012 р. № 5041-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5041-17

24. Про доступ до судових рішень. Закон України вiд 22 грудня 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 15. - Ст. 128.

25. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України вiд 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 30. - Ст. 260.

26. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. - Ст. 232.

27. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. Закон України від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 1. - Ст. 1.

28. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 19-20. - Ст. 179.

29. Про охорону дитинства. Закон України № 2402-ІІІ від 26 квітня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 30. – Ст. 42 (із змінами).

30. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // ВВР. – 1995. - № 6. - Ст. 35 (у редакції вiд 11.06.2009. Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом України № 609-V від 07.02.2007).

31. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Закон України вiд 13 січня 2005 р. № 2342-IV // ВВР. – 2005. - № 6. - Ст. 147.

32. Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ // ВВР. – 1994. - № 28. - Ст. 232.

33. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-III (із змінами) // ВВР. – 2000. - № 19. - Ст. 143.

Підзаконні акти:

1. Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України. Указ Президента України вiд 03.03.2011 р. № 261/2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261/2011

2. Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 590 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/590-2006-п

3. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 (у редакції від 07.12.2012 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п

4. Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52 // http://ua-info.biz/legal/basert/ua-dmekqe.htm

5. Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень. Затверджена наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 № 1092/5/54 (із змінами від 25 березня 2010 р., наказ ; 604/5/47) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08

6. Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів. Наказ МВС України від 22.11.2012 р. № 1077 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2109-12/paran11#n11

7. Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Наказ Міністерства юстиції України вiд 14.12.2012 р. № 1846/5 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2105-12

8. Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.02.2011 р. № 17 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0193-11

9. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень. Затверджене наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 № 43/5 // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

10. Про затвердження Порядку розшуку боржника - фізичної особи. Наказ Міністерства внутрішніх справ України вiд 27 серпня 2008 р. № 408 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1078-08

11. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 // Офіційний вісник України. - 2008. -№ 76. - Ст. 2561; 2010. - № 1. - Ст. 38. - № 86. - Ст. 3018; 2011. - № 30. - Ст. 1298.

Рішення Конституційного Суду України:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв'язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-10

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) від 28 квітня 2010 року № 12- Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 9 вересня 2010 р. № 19-рп/2010 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-10

7. Рішення Конституційного Суду України вiд 12 липня 2011 р. № 9-рп/2011 у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/card/v009p710-11

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12.04.2012 № 9-рп/2012 (Справа № 1-10/2012) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 року № 1-рп/2008 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-08

Постанови Пленуму Верховного Суду України, Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, узагальнення судової практики, роз’яснення Міністерства юстиції України

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96

2. Про незалежність судової влади. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13 червня 2007 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

4. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

5. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 2 від 12 червня 2009 р.) http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

6. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

7. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 23.12.2011 р. № 14 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11

8. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

9. Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2012 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

10. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав. Постанова пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду України № 20 від 19.12.2008 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07

11. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного суду України від 31 січня 1995 р. № 5 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України № 15 від 25.05.98 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95.

12. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

13. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

14. Про судову практику у справах про спадкування. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 р. № 7 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

15. Про судову практику із справ про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Постанова Пленуму Верховного суду України від 28 березня 1972 р. № 3 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72

16. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №1. – С. 5–11.

17. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

18. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

19. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

20. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

21. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].

22. Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва). Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 6 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20].

23. Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої). Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 20.04.2011 р. / М.Б.Сніжко – Начальник відділу міжнародного приватного права Департаменту міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

24. Щодо змін у законодавстві у зв’язку з ратифікацією Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої). Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 14.04.2011 р. // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

25. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб / Верховнй Суд України / Узагальнення судової практики вiд 21.12.2009 р. // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

26. Висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за перше півріччя 2013 року: Верховний Суд; Висновок, Витяг від 01.07.2013 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0007700-13

27. Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 10 липня 2012 р. № 6-47/0/9-12 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v6-47740-12

28. Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв’язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 13.02.2012 № 4-183/0/4-12 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0183740-12

29. Щодо обов’язкових для всіх судів України правових позицій: Вищий спеціалізований суд; Лист від 16.01.2012 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-12

30. Щодо роз’яснення окремих аспектів видачі судових наказів про стягнення заборгованості по оплаті комунальних послуг: Вищий спеціалізований суд; Лист від 03.05.2012 № 6-27/0/9-12 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0027740-12

Дата: 2018-12-21, просмотров: 58.