Розрахунок потрібної кількості первинних засобів пожежегасіння та потрібного запасу води
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Визначити клас та підклас пожежі для виробничої будівлі (вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 5.5), показники піни, потрібну кількість первинних засобів пожежегасіння, запас води для виробничої будівлі.

КІЛЬКІСТЬ ПЕРВИННИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖЕГАСІННЯ

Потрібна кількість первинних засобів пожежегасіння може бути визначена із співвідношення:

,                                          (5.2)

де SЗАГ – сумарна площа приміщень усіх поверхів будівлі, м2;

SН – нормативна площа для приміщень з наявністю … речовин, м2 (табл. 5.6).

Отриманий результат потрібно округлити у бік найближчого більшого цілого числа.

Вказати необхідну кількість комплектів первинних засобів пожежогасіння.

ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Протипожежне водопостачання промислових підприємств здійснюється системою протипожежного водопроводу.

Прийняти при об’ємі будівлі (за вказаним варіантом), м3 (табл. 5.7)

Об’єм будівлі складає, м3:

V = а · b · h,                               (5.3)

де а – довжина приміщення, м;

b – ширина приміщення, м;

h – висота приміщення, м;

Необхідний запас води повинен складати, м3:

                                      (5.4)

де τ – середній час гасіння пожежі, 3 години;


Таблиця 5.6 – Норми первинних засобів пожежегасіння для підприємств хімічної промисловості

 

Приміщення з наявністю

Норм. площа, м2

Найменування і кількість первинних засобів пожежегасіння

вогнегасники

інші

ВВК–2 ВВК–5 ВВБ–3 ВВБ–7 ВП–1М ВП–2М ВПС–10 ВППС-10 * ** ***
негорючих твердих речовин 300 1
горючих твердих речовин, що не взаємодіють з водою 100 1 1
горючих волокнистих речовин 75 1 1
горючих речовин у подрібненому стані 75 1 1
легкозаймистих пластмас і каучуків 150 1 1 1
важкозаймистих пластмас і каучуків 150 1 1
твердих речовин, що взаємодіють із водою з утворенням горючих газів 100 1 1
твердих речовин, що займаються при контакті з водою 100 2 1 1
твердих окислювачів та порофоров 75 1 1 1 1
негорючих рідин 300 1 1
горючих рідин, що не розчиняються і не взаємодіють з водою 100 1 1 1
горючих рідин, що розчиняються у воді 100 1 1 1 1
металоорганічних сполук та їх розчинів 50 1 1
кремнійорганічних сполук 50 1
негорючих газів 300 1
горючих газів 150 1 1
горючих газів у зрідженому стані 100 1 1 1 1
горючої пари та газів, нагрітих вище температури самозаймання 150 1 1 1

 

Примітка:

* – ящик з піском і лопатою;

** – діжка з водою 250 л і два відра;

*** – повсть, кошма або азбестове полотно.


q – загальна витрата води (при об’ємі будівлі … м3), л/с;

q = qзовн + qвн + qавт                            (5.5)

де qзовн – витрата води на зовнішнє пожежогасіння, л/с (табл. 5.7);

qвн – витрата води на внутрішнє пожежогасіння, л/с;

qавт – витрата води на автоматичні установки пожежогасіння (спринклерні або дренчерні), л/с.

У висновку вказати класифікацію пожежі (табл. 5.8), назву та визначені властивості піни, потрібну кількість первинних засобів пожежегасіння та протипожежний запас води.

 

Таблиця 5.7 – Витрата води на пожежегасіння виробничих будівель без ліхтарів

 

Спосіб пожежогасіння

Витрата води на пожежогасіння, л/с,

при об’ємі будівлі, … тис. м3

до 3 3–5 5–20 20–50 50–100 100–200
зовнішнє 10 10 15 20 30 35
внутрішнє

2×2,5

автоматичне 30 30 30 30 30 35

 

Таблиця 5.8 – Класифікація пожеж

 

клас А горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або  не супроводжується (підклас А2) тлінням
клас В горіння рідких речовин, що не розчиняються (підклас В1) або розчиняються (підклас В2) у воді
клас С горіння газів
клас Д горіння металів легких, за винятком лужних (підклас Д1), лужних (підклас Д2), а також металовмісних сполук (підклас Д3)
клас Е горіння електроустановок під напругою

 Зміст звіту

1. Короткий опис конструкції, принципу дії, області застосувань і способу приведення в дію вогнегасників.

2. Схема двох вогнегасників (за вказівкою викладача).

3. Аналіз якості отриманої повітряно-механічної піни.

4. Виконати розрахунок потрібної кількості первинних засобів пожежегасіння та потрібного запасу води (номер варіанту обирається за списком у журналі), за вказівкою викладача.

5. Висновок: вказати класифікацію пожежі (табл. 5.8), назву та визначені властивості піни, необхідний запас первинних засобів пожежогасіння та протипожежний запас води.Лабораторна  робота  6

Дата: 2018-12-21, просмотров: 656.