Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Заповнюють таблицю 8.1 результатів динамічного розрахунку КШМ для кутів повороту колінчастого валу від 0° до 720° з кроком 10° за наступною формою.

 

Таблиця 7 - Результати динамічного розрахунку КШМ

Кут φ,град

Тиск Ргкз, Мпа

Прискорення Jп, м/c2

Pr, кН

Pj, кН

P, кН

N, кН

S,кН

K, кН

T, кН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0,08034

12545,20

-0,136

-10,9833

-11,120

0,000

-11,120

-11,120

0

10

0,08034

12230,59

-0,136

-10,7079

-10,844

-0,531

-10,855

-10,584

-2,397

20

0,08034

11312,24

-0,136

-9,9039

-10,040

-0,964

-10,090

-9,106

-4,337

30

0,08034

9859,74

-0,136

-8,6322

-8,769

-1,236

-8,856

-6,971

-5,454

40

0,08034

7983,84

-0,136

-6,9899

-7,126

-1,297

-7,240

-4,625

-5,573

50

0,08034

5823,72

-0,136

-5,0987

-5,235

-1,141

-5,361

-2,492

-4,743

60

0,08034

3528,34

-0,136

-3,0891

-3,225

-0,800

-3,322

-0,758

-3,193

70

0,08034

1249,62

-0,136

-1,0940

-1,230

-0,332

-1,275

-0,108

-1,270

80

0,08034

-877,18

-0,136

0,7680

0,632

0,179

0,657

-0,067

0,653

90

0,08034

-2744,26

-0,136

2,4026

2,266

0,655

2,359

-0,655

2,266

100

0,08034

-4280,07

-0,136

3,7472

3,611

1,025

3,755

-1,636

3,380

110

0,08034

-5454,22

-0,136

4,7752

4,639

1,252

4,806

-2,765

3,929

120

0,08034

-6272,60

-0,136

5,4917

5,355

1,328

5,516

-3,829

3,974

130

0,08034

-6776,37

-0,136

5,9327

5,796

1,264

5,935

-4,695

3,629

140

0,08034

-7031,19

-0,136

6,1558

6,019

1,096

6,116

-5,315

3,028

150

0,08034

-7115,48

-0,136

6,2296

6,093

0,859

6,154

-5,709

2,303

160

0,08034

-7107,64

-0,136

6,2227

6,086

0,584

6,117

-5,922

1,534

170

0,08034

-7073,34

-0,136

6,1927

6,056

0,297

6,062

-6,014

0,763

180

0,08034

-7073,34

-0,136

6,1927

6,056

0,000

6,056

-6,056

0

190

0,08087

-7073,34

-0,133

6,1927

6,060

-0,297

6,066

-6,018

-0,764

200

0,08251

-7107,64

-0,121

6,2227

6,101

-0,586

6,132

-5,937

-1,538

210

0,08537

-7115,48

-0,101

6,2296

6,128

-0,864

6,189

-5,742

-2,316

220

0,08968

-7031,19

-0,072

6,1558

6,084

-1,107

6,182

-5,372

-3,060

230

0,09578

-6776,37

-0,029

5,9327

5,903

-1,287

6,045

-4,782

-3,696

240

0,10421

-6272,60

0,029

5,4917

5,521

-1,369

5,687

-3,947

-4,096

250

0,11576

-5454,22

0,109

4,7752

4,884

-1,319

5,060

-2,911

-4,137

260

0,13160

-4280,07

0,219

3,7472

3,966

-1,126

4,125

-1,797

-3,713

270

0,15353

-2744,26

0,371

2,4026

2,774

-0,802

2,888

-0,802

-2,774

280

0,18437

-877,18

0,585

0,7680

1,353

-0,384

1,407

-0,143

-1,399

290

0,22860

1249,62

0,892

-1,0940

-0,202

0,055

-0,209

-0,018

0,208

300

0,29327

3528,34

1,341

-3,0891

-1,748

0,434

-1,801

-0,411

1,731

310

0,38950

5823,72

2,008

-5,0987

-3,091

0,674

-3,165

-1,471

2,800

320

0,53360

7983,84

3,008

-6,9899

-3,982

0,725

-4,046

-2,585

3,114

330

0,74349

9859,74

4,463

-8,6322

-4,169

0,588

-4,210

-3,314

2,593

340

1,01991

11312,24

6,381

-9,9039

-3,523

0,338

-3,541

-3,196

1,522

350

1,29765

12230,59

8,307

-10,7079

-2,401

0,118

-2,403

-2,343

0,531

360

2,89042

12545,20

19,355

-10,9833

8,372

0,000

8,372

8,372

0

370

4,48318

12230,59

30,403

-10,7079

19,695

0,965

19,715

19,222

4,353

380

3,58863

11312,24

24,198

-9,9039

14,294

1,372

14,366

12,965

6,175

390

2,67956

9859,74

17,893

-8,6322

9,260

1,306

9,353

7,362

5,760

400

1,97215

7983,84

12,986

-6,9899

5,996

1,091

6,092

3,891

4,689

410

1,47441

5823,72

9,533

-5,0987

4,435

0,967

4,541

2,111

4,018

420

1,13430

3528,34

7,174

-3,0891

4,085

1,013

4,208

0,960

4,044

430

0,90106

1249,62

5,556

-1,0940

4,462

1,205

4,623

0,393

4,605

440

0,73868

-877,18

4,430

0,7680

5,198

1,476

5,406

-0,551

5,375

450

0,62373

-2744,26

3,633

2,4026

6,035

1,744

6,283

-1,744

6,035

460

0,54091

-4280,07

3,058

3,7472

6,805

1,933

7,078

-3,083

6,370

470

0,48047

-5454,22

2,639

4,7752

7,414

2,002

7,681

-4,419

6,280

480

0,43601

-6272,60

2,331

5,4917

7,822

1,940

8,057

-5,593

5,804

490

0,40330

-6776,37

2,104

5,9327

8,036

1,752

8,229

-6,510

5,031

500

0,37951

-7031,19

1,939

6,1558

8,095

1,473

8,224

-7,148

4,072

510

0,36262

-7115,48

1,822

6,2296

8,051

1,135

8,132

-7,544

3,043

520

0,35136

-7107,64

1,744

6,2227

7,966

0,765

8,006

-7,751

2,007

530

0,34494

-7073,34

1,699

6,1927

7,892

0,387

7,900

-7,836

0,994

540

0,12500

-7073,34

0,173

6,1927

6,366

0,000

6,366

-6,366

0

550

0,12500

-7073,34

0,173

6,1927

6,366

-0,312

6,372

-6,322

-0,802

560

0,12500

-7107,64

0,173

6,2227

6,396

-0,614

6,428

-6,223

-1,612

570

0,12500

-7115,48

0,173

6,2296

6,403

-0,903

6,467

-6,000

-2,420

580

0,12500

-7031,19

0,173

6,1558

6,329

-1,152

6,430

-5,589

-3,184

590

0,12500

-6776,37

0,173

5,9327

6,106

-1,331

6,253

-4,946

-3,822

600

0,12500

-6272,60

0,173

5,4917

5,665

-1,405

5,835

-4,051

-4,203

610

0,12500

-5454,22

0,173

4,7752

4,949

-1,336

5,127

-2,949

-4,191

620

0,12500

-4280,07

0,173

3,7472

3,921

-1,113

4,077

-1,776

-3,670

630

0,12500

-2744,26

0,173

2,4026

2,576

-0,744

2,682

-0,744

-2,576

640

0,12500

-877,18

0,173

0,7680

0,941

-0,267

0,979

-0,100

-0,973

650

0,12500

1249,62

0,173

-1,0940

-0,921

0,249

-0,954

-0,081

0,950

660

0,12500

3528,34

0,173

-3,0891

-2,916

0,723

-3,003

-0,685

2,886

670

0,12500

5823,72

0,173

-5,0987

-4,925

1,074

-5,043

-2,344

4,462

680

0,12500

7983,84

0,173

-6,9899

-6,816

1,241

-6,926

-4,424

5,330

690

0,12500

9859,74

0,173

-8,6322

-8,459

1,193

-8,543

-6,725

5,261

700

0,12500

11312,24

0,173

-9,9039

-9,730

0,934

-9,779

-8,826

4,204

710

0,12500

12230,59

0,173

-10,7079

-10,534

0,516

-10,545

-10,282

2,328

720

0,12500

12545,20

0,173

-10,9833

-10,810

0,000

-10,810

-10,810

0

 

Результати розрахунків, за пунктами 7.3...7.8, біжучих значень тиску Р гк.з в камері згоряння заносять у стовпчик 2 таблиці.

У стовпчик 3 вносять значення прискорення поршня (пункт 6.6) для кутів 0°...360° без змін. Для кутів 360°... 720° приймають та підставляють значення прискорення для кута, зменшеного на 360°. Наприклад: для кута 520° у таблицю вносимо прискорення для кута j = 520°-360° = 160°.

Зусилля, що діє на поршень двигуна внутрішнього згоряння, визначають за формулою: , кН.

Значення Ргк.з для всіх кутів приведені у стовпчику 2 (табл. 8.1); Р0 - тиск навко лишнього середовища згідно пункту 2.1;

D - округлене значення діаметра циліндра згідно пункту 4.2. Значення зусилля Рг визначають для кожного кута в інтервалі 0°... 720° i вносять у стовпчик 4 таблиці.

З таблиці А-1 визначають значення мас: поршневої групи mп , шатунної групи mш , та маси неврівноваженої одного коліна валу без противаг mк:

mп=0,65 кг ;mш=0,82 кг; mк=1,09 кг

Маса шатунної групи, зосереджена на осі поршневого пальця

 

mш.п.=0,275· mш, кг.

mш.п.=0,275·0,82=0,226 кг

 

Маса шатунної групи, зосереджена на осі кривошипа

 

mш.к.=0,725· mш, кг.

mш.к.=0,725·0,82=0,595 кг

 

Маса, що здійснює зворотно-поступальний рух


, кг.

mj=0,65+0,595=0,876 кг

 

Маса, що здійснює обертальний рух для V-подібного двигунаmR= mк+2· mш.к ;

 

mR=1,09+2·0,595=1,685 кг

 

Силу інерції зворотно-поступального руху визначають за формулою

 

Pj=- mj ·jп·10¯³, кН.Результати розрахунків сили інерції для інтервалу кутів 0°...720° вносять у стовпчик 5 таблиці.

Сумарна сила, що діє на поршень уздовж осі циліндра , кН.

Результати вносять у стовпчик 6 таблиці.

Сила, що діє перпендикулярно осі циліндра , кН.

Результати вносять у стовпчик 7. Значення множника  беруть з таблиці D-4 додатку D.

Сила, що діє вздовж осі шатуна , кН.

Результати вносять у стовпчик 8. Значення множника  беруть з таблиці D-5 додатку D.

Сила, що діє вздовж кривошипа , кН.

Результати вносять у стовпчик 9. Значення множника  беруть з таблиці D-6 додатку D.

Тангенціальна сила, прикладена до кривошипа , кН.


Результати вносять у стовпчик 10. Значення множника  беруть з таблиці D-7 додатку D.

У вiдповiдностi з рис.5 будують графічні залежності для Рj та Р за даними таблиці стовпчики 5 та 6.

Нижче в тому ж масштабі будують графіки залежностей для N та S, стовпчики 7 та 8.

Під графіками для N та S будують графіки залежностей сил К та Т, стовпчики 9 та 10.

Pr, Pj, P кН

 

 


Pj
P
Pr
Кут повороту кривошипа, φ
˚

 

S, N кН

 


N
S
˚

Кут повороту кривошипа, φ


Рис. 9, 10

 


К, кН


Кут повороту кривошипа, φ

 

Т, кН


Кут повороту кривошипа, φ

 

 

Схема сил, що діють на КШМ.

 Дата: 2019-05-29, просмотров: 215.