Використання текстового редактора Блокнот
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 Блокнот — це найпростіший текстовий редактор. Його запуск із Головного меню виконується в такий спосіб: Пуск/ Все программы/Стандартные/Блокнот.

Спочатку Блокнот розглядався як робочий журнал для коротких заміток. Проте практичне застосування цієї програми виявилося ширшим. Нині вона служить переважно для швидкого перегляду та редагування документів, у форматі простого неформатованого тексту txt. У вихідному стані система Windows  настроєна так, що подвійне клацання по файлах, що мають розширення .txt, приводить до їх відкриття у вікні редактора Блокнот.

Якщо програма Блокнот використовується як журнал для нотаток, може виявитися корисним спосіб вставки в документ штампа із зазначенням поточного часу і дати — це виконується функціональною клавішею F5.

Зазначення дати і часу під час внесення доповнень у документ можна автоматизувати. Для цього в найпершому рядку документа треба помістити запис .LOG. При кожному відкритті файла в ньому проставлятимуться дата й час внесення чергового запису.

Блокнот призначений для створення та редагування текстових файлів, що не потребують форматування і не перевищують 64 Кбайти. Блокнот працює лише з файлами у форматі (простий текст). Якщо файл вимагає форматування чи текст перевищує 64 Кбайти, варто використовувати текстовий редактор WordPad.

Для запуску блокнота можна натиснути кнопку Пуск, вибрати команди Программы і Стандартные, а потім вибрати Блокнот.

 

Використання текстового редактора WordPad

Текстовий редактор WordPad призначений для роботи з невеликими документами. WordPad підтримує форматування документів з використанням різних шрифтів і стилів абзацу.

Рисунок 1. Програма WordPad.

На відміну від найпростішого текстового редактора Блокнот, програма WordPad має функції текстового процесора, тобто служить не тільки для створення, редагування та перегляду документів, а й для їх форматування. Робоче вікно програми подане на малюнку. Програма підтримує технологію впровадження і зв'язування об'єктів OLE, завдяки чому можна використовувати в тексті ілюстрації та мультимедійні кліпи, працює з усіма шрифтами, встановленими в системі Windows 98, у тому числі й зі шрифтами в кодуванні Unicode, і нерідко застосовується для перетворення формату файлів, що не читаються іншими додатками. Запуск текстового редактора WordPad виконується в такий спосіб: Пуск→Все программы→Стандартные→WordPad.

Опис основних операцій, виконуваних у текстовому редакторі WordPad, і використовувані елементи керування наведені в табл. Варто мати на увазі, що більшість операцій має кілька способів виконання. У тих випадках, коли можна скористатися кнопкою панелі інструментів, а не командою рядка меню, зазначений перший спосіб.

Таблиця 1

Функції текстового редактора WordPad

 

Операція Елементи керування

Розміщення

Примітка

Операції з файлом документа

Створення нового документа Створити документи

Панель інструментів

Тип створюваного документа вибирається в списку Збереження нового документа Файл → Зберегти як

Рядок меню

Вибирається папка, тип файла, що зберігається, (Зберегти як) і Збереження після редагування

Панель інструментів

Відкриття документа  Відкрити

Панель інструментів

Вибирається папка, що містить документ інструментів (Look in). Якщо документ не відображається в папці, перевірити вибір типу файла

Настроювання робочого вікна

Приховання чи відображення панелі Інструментів Вид →Панель інструментів

Рядок меню

Приховання чи відображення панелі форматування Вид →Панель форматування

Рядок меню

Приховання чи відображення Допоміжної Лінійки Вид → Лінійка

Рядок меню

Операції з текстом

Скасування останньої дії  Скасувати

Панель інструментів

Пошук фрагмента  Знайти

Панель інструментів

Уводиться шуканий текст інструментів, потім запускається пошук Заміна фрагмента Правка →  Замінити

Рядок меню

Уводиться шуканий текст, уводиться текст, що заміняє, після чого запускається пошук і виробляється покрокова заміна чи повсюдна заміна Видалення виділеного фрагмента  Вирізати

Панель інструментів

Виділений фрагмент видаляється в буфер обміну Windows. Клавіша Del видаляє виділений фрагмент, минаючи буфер обміну Вставка дати/часу Дата/час

Панель інструментів

Формат відображення дати і часу вибирається заздалегідь

Форматування тексту

Зміна шрифту Шрифт

Панель форматування

Шрифт вибирається зі списку, що розкривається Зміна розміру шрифту Розмір

Панель форматування

Розмір шрифту вибирається зі списку, що розкривається Зміна накреслення шрифту Напівжирний; Похилий (курсив); Підкреслений

Панель форматування

Скасування зміни накреслення виконується повтором команди Зміна кольору шрифту Колір

Панель форматування

Колір вибирається з палітри, що розкривається Зміна вирівнювання По лівому краю; По центру; По правому краю

Панель форматування

Зміна режиму перенесення тексту Вид → Параметри → Текст

Рядок меню

Вибирається один із трьох режимів перенесення за словами Не робиться; У межах вікна; У межах полів Форматування абзацу Формат → Абзац

Рядок меню

Задаються відступи: Лівий, Правий і Перший рядок Розміщення позицій табуляції Формат → Табуляція

Рядок меню

Координати позицій табуляції задаються введенням значення в поле Позиції табуляції. Інший спосіб — розміщення маркерів табуляції на лінійці

Друк документа

Попередній перегляд перед друком  Попередній перегляд

Панель інструментів

Завдання параметрів друкованої сторінки Файл →Макет сторінки

Рядок меню

Розміри полів вводяться в групі елементів керування (Поля) Зміна принтера і його настроювань Файл → Макет сторінки

Рядок меню

Вибираються принтер, параметри паперу, орієнтація сторінки, розміри полів

Робота з об’єктами

Упровадження об’єкта Вставка → Об’єкт → Створити з файла

Рядок меню

Переконайтеся в тому, що прапорець (Зв’язок) знятий Зв’язок з об’єктом Вставка → Об’єкт → Створити з файла

Рядок меню

Установити прапорець (Зв’язок) Відображення об’єкта як значка Вставка → Об’єкт

Рядок меню

Установити прапорець (у вигляді значка)

Інше

Виклик довідкової системи

Довідка → Виклик довідки

Рядок меню            

 

Графічний редактор Paint

Операційній системі Windows ХР графічний редактор Paint залишається одним з базових графічниъ додаткыв. Поняття «базовий додаток» означає, що, хоча сам по собі цей редактор має вельми скромні (за сучасними мірками) можливості для роботи з графікою, проте він часто-густо використовується разом з більшістю інших додатків компанії Microsoft (як системних, так і позасистемних) для найпростіших операцій із графічними об'єктами.

Зокрема, в багатьох додатках за необхідності незначного виправлення графічних чи об'єктів зміни колірної палітри «вбудованого» малюнка завантажуються програмні компоненти графічного редактора Paint. При цьому в документі використовується стандартна технологія компанії Microsoft для зв'язування й упровадження об'єктів (OLE). Компактність і простота графічного редактора Paint відіграють у даному разі позитивну роль, що дає змогу вносити необхідні зміни легко й швидко. У зв'язку з цим даний редактор має обов'язково бути встановлений в операційній системі, незважаючи на його начебто надмірну простоту й обмеженість можливостей.

Ми вже не вперше переконуємося, що вдавані простота та обмеженість деяких стандартних програм у системі Windows часто є не слабкістю, а силою. Не варто нехтувати цими стандартними програмами (Notepad, Paint, WordPad), розраховуючи на те, що існують «могутніші» та «ефективніші» засоби. Кожен користувач нерідко має справу з дрібними проблемами, що миттєво налагоджуються за допомогою редактора Paint, тоді як «наймогутніший» графічний редактор тільки завантажується. Загальна орієнтованість системи Windows на Інтернет знайшла відображення в Додатку Paint. Тепер він працює з файлами популярних «мережних» форматів .GIF і .3PG.

Запуск графічного редактора Paint зі структури Головного меню виконується в такий спосіб: Пуск→Все программы→Стандартные→Paint.

Робоче вікно графічного редактора Paint відрізняється тим, що до складу його елементів керування, крім рядка меню, входить панель інструментів і колірна палітра. Кнопки панелі інструментів служать для виклику креслярсько-графічних інструментів. Елементи колірної палітри служать для вибору основного кольору (клацанням лівої кнопки миші) й фонового кольору (клацанням правої кнопки миші).

Опис основних операцій, виконуваних у редакторі, й використовувані для цього елементи керування наведені в табл. 2.

 

Таблиця 2

Елементи керування програмою Paint

 

Операція Елемент керування Розміщення Примітка

Дата: 2018-12-21, просмотров: 1296.