Арифметичні обчислення з використанням програми Калькулятор
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Калькулятор — програмна імітація настільного електронного калькулятора. Призначена для виконання найпростіших арифметичних, інженерних і статистичних розрахунків. Має один регістр пам'яті, дає змогу використовувати основні та зворотні алгебраїчні й тригонометричні функції, а також гіперболічні функції; проводити обчислення з числами, представленими у двійковій, вісімковій, десятковій і шістнадцятковій системах, а також виконувати деякі логічні операції. Має два режими роботи: Стандартный — для арифметичних розрахунків і Инженерный — для математичних, інженерних і статистичних обчислень.

Рисунок 3. Калькулятор

Найпростіші арифметичні розрахунки виконуються в режимі Стандартный. Для переходу в цей режим у рядку меню вибираємо команду Вид, у меню, що відкривається, — пункт Стандартный. Дії в ньому виконуються в стандартній послідовності:

1) ввести перше число, що бере участь в операції (перший операнд). Для введення можна скористатися мишею чи клавішами додаткової панелі клавіатури (якщо попередньо ввімкнуто режим NumLock). Неправильно введені знаки видаляються клацанням по кнопці Backspace. Неправильно введене число видаляємо, клацнувши по кнопці С. Кнопка С скидає не тільки введене число, а й уведений знак операції;

2) закінчивши введення першого операнда, клацаємо по кнопці зі знаком арифметичної операції;

3) вводимо другий операнд;

4) клацаємо по кнопці зі знаком «дорівнює» — і на панелі індикації з'являється результат.

Отриманий результат можна використовувати в подальших обчисленнях як перший операнд наступної операції.

Програма Калькулятор підтримує перенесення даних між додатками Windows за допомогою буфера обміну.

1. Увести число чи відобразити на панелі індикації результат арифметичної операції.

2. В рядку меню клацнути по кнопці Правка. В меню, що відкриється, вибрати пункт Копировать — значення буде скопійовано в буфер обміну Windows.

3. У документі, відкритому в одному з додатків Windows, установити покажчик миші в точці вставки числа і клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню, що відкриється, вибрати пункт Вставить. Число буде вставлено в документ.

Аналогічно виконується і зворотна операція розміщення числа з буфера обміну на панелі індикації Калькулятора. Якщо в буфері обміну міститься число, потрібно клацнути в рядку меню програми Калькулятор на команді Правка й у меню, що відкриється, вибрати пункт Вставить. Число з буфера обміну буде введено на Панель индикации.

Калькулятор має один регістр пам'яті, що може бути використаний для збереження проміжних результатів обчислень. Про те, що пам'ять калькулятора зберігає число, свідчить індикатор у лівому верхньому куті кнопкової панелі — на ньому загоряється літера «М».

Для операцій з пам'яттю використовуються такі кнопки:

• МС — очищення пам'яті;

* MR — запит до пам'яті (виведення числа, що зберігається в пам'яті, на Панель індикації);

• MS — завантаження в пам'ять (збереження в пам'яті числа, що знаходиться на Панели индикации);

* М+ — нагромадження в пам'яті (число, що знаходиться на Панели индикации, додається до того числа, що міститься в пам'яті; результат вводиться в пам'ять).

Особливості інженерного режиму роботи

Калькулятор має спеціальний інженерний режим роботи для проведення інженерних, статистичних і математичних розрахунків.

Рисунок 4. Інженерний калькулятор

 

Інженерний режим роботи калькулятора включається командою: Вид→Инженерный.

2. У цьому режимі калькулятор має три додаткові панелі:

— панель статистичних функцій;

— панель математичних функцій;

— панель логічних операторів.

3. Режим статистичних розрахунків включаємо, клацнувши по кнопці Sta, після чого

— відкривається додаткове вікно Статистика;

— дані в цьому вікні обробляються масивами;

— окремі елементи засилаємо в масив, клацнувши по кнопці Dat;

— масив обробляється командами Ave (обчислення середнього арифметичного елементів масиву); Sum (сума значень елементів масиву); s (середньоквадратичне відхилення).

4. Дія математичних функцій змінюється на протилежну ввімкненням прапорця Inv.

5. Для тригонометричних функцій увімкнення прапорця Hyp спричинює виконання відповідних гіперболічних функцій.

6. Під час виконання тригонометричних розрахунків величина кута може задаватися в таких виглядах: Degrees (Градуси), Radians (Радіани), Gradients (Градієнти).

7. Під час виконання багатоступінчастих операцій порядок дій визначається прийнятим у математиці пріоритетом. Порядок дій можна змінити за допомогою дужок.

8. Розрахунки виконуються в чотирьох системах числення:

— шістнадцятковій (перемикач Hex);

— десятковій (перемикач Dec);

— вісімковій (перемикач Oct); « двійковій (перемикач Bin).

8. Логічні операції є бітовими — вони належать до бітового представлення цілих чисел у двійковій системі, хоча застосовуються до чисел, представлених у будь-якій системі.

Дата: 2018-12-21, просмотров: 377.