Лікувальна фізична культура для хворих оперованих із приводу ішемічної хвороби серця
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Передопераційний період. Методика лікувальної гімнастики розробляється в залежності від приналежності хворого до однієї з трьох груп по класифікації ВООЗ (1962). До I групи віднесені хворі зі стенокардією без перенесеного інфаркту міокарда; до II - з постінфарктним кардіосклерозом; до Ш - з постінфарктною аневризмою лівого шлуночка.

Фізичне навантаження дозують на підставі визначення стадії захворювання: I (початкова) - клінічні ознаки коронарної недостатності спостерігаються після значних фізичних і нервово-психічних напружень; II (типова) - коронарна недостатність виявляється після навантаження (швидка ходьба, підйоми по сходам, негативні емоції і т.д.); III (різко виражена) - клінічні симптоми патології відзначаються при незначних фізичних напруженнях.

У передопераційному періоді для визначення толерантності до фізичного навантаження застосовують дозовані проби з фізичним навантаженням (велоергометрія, подвоєна проба Мастера й ін.).

У хворих I групи гемодинамічні показники після фізичного навантаження вищі, ніж у хворих інших груп (при велоергометрії - 340-420 кгм/хв.). Час реституції не перевищує 2,5-3,5 хв.. Руховий режим допускає включення фізичних вправ для всіх м'язових груп, виконуваних з повною амплітудою. Дихальні вправи в основному динамічного характеру. Тривалість процедури 20-25 хв.

Для хворих II групи комплекс лікувальної гімнастики складається з дихальних вправ і вправ для дрібних і середніх м'язових груп, виконуваних повільно; окремі рухи можна виконувати в середньому темпі, але з малою амплітудою. Дихальні вправи (статичні і динамічні) обов'язково чергують з загальнорозвиваючими і паузами для відпочинку. При лікувальній гімнастиці не можна допускати частішання пульсу після навантаження більш ніж на 10%. Тривалість занять 15-20 хв.

У хворих III групи в комплексі фізичних вправ необхідні обмеження в зв'язку з небезпекою розвитку тромбоемболії. Хворі можуть виконувати вправи з неповною амплітудою для дрібних і середніх груп м'язів. Після 2-3 вправ рекомендують розслаблення м'язів і вводять коротку паузу для відпочинку. Тривалість занять 10-15 хв. [3; 7; 9; 20; 27].

В таблиці 3.1 наведені фізичні вправи для хворих у передопераційний період.

Критерії до припинення занять лікувальною гімнастикою: погіршення стану, задишка, тахіаритмія, біль у серці, нирково-печінкова недостатність і ін. [21; 22].

Післяопераційний період. Тривала іммобілізація хворих хронічною ІХС після операції негативно впливає на функцію серцево-судинної системи, викликає порушення трофіки ЦНС, збільшує загальний опір у периферичних судинах, що відбивається несприятливо на роботі серця. Дозовані фізичні вправи стимулюють обмінні процеси в міокарді, знижують чутливість коронарних артерій до гуморальних спазмолітичних впливів, збільшують енергетичні можливості міокарда.

Після хірургічного лікування хворих хронічною ІХС передбачається раннє застосування лікувальної гімнастики (у першу добу) і поступове розширення рухової активності, а до кінця перебування в стаціонарі - перехід до активних тренувальних навантажень.

При кожній зміні комплексу фізичних вправ необхідно одержати зведення про реакцію хворого на навантаження, що надалі є підставою для підвищення навантаження, збільшення активності і веде до скорочення термінів стаціонарного лікування.

Після операції для підбору фізичних вправ хворих підрозділяють на 2 групи: з неускладненим і ускладненим протіканням післяопераційного періоду (ішемія міокарда, легеневе ускладнення).

При неускладненому післяопераційному протіканні виділяють 5 періодів ведення хворих: I - ранній (1-3-й день), II - палатний (4-6-й день), III - малих тренувальних навантажень (7-15-й день), IV-середніх тренувальних навантажень (16-25-й день), V - підвищених тренувальних навантажень (з 26-30-го дня до виписки зі стаціонару). Тривалість періодів різна, тому що післяопераційне протікання часто має ряд особливостей, що вимагають зміни характеру фізичного навантаження [21; 22].

 

Таблиця 3.1

Лікувальна гімнастика для хворих хронічною ішемічною хворобою серця до операції (вихідне положення сидячи)

Частина заняття

Вправи

Групи хворих

Темп

I ІІ ІІІ
хронічна ішемічна хвороба серця постінфарктний кардіосклероз аневризма лівого шлуночка

тривалість, хв.

Вступна

Дихальні вправи:

1) статичні

б) динамічні

  -   0,5   0,5 Повільний
0,5 - - Повільний

Вправи для рук:

а) дрібних м'язових груп

б) дрібних і середніх м'язових груп

- 1,5-2 1-1,5 Середній
2,5 - - Середній

Основна

Вправи для ніг: а) дрібних м'язових груп   -   1,5-2   1-1,5   Середній
б) дрібних і середніх м'язових груп 2-2,5 - - Середній
Пауза для відпочинку 0,5 0,5 0,5  
Імітація ходьби 1,5-2 1,5-2 1-1,5 Середній
Діафрагмальне дихання 0,5-1 0,5-1 0,5-1 Повільний
Вправи для середніх м'язових груп рук 2-2,5 2-2,5 1-1,5 Середній
Вправи для тулуба 2 2-2,5 1-1,5 Повільний
Дихальні динамічні вправи 1,5-2 1-1,5 1-1,5 Повільний
Вправи для середніх м'язових груп ніг 1-1,5 - - Середній

Заключна

Вправи для ніг:

а) дрібних м'язових груп

б) дрібних і середніх м'язових груп

  1-1,5   2-2,5   1-1,5 Середній
2-2,5 - - Середній
Вправи для дрібних м'язових груп рук 2-2,5 1,5-2 1-1,5 Середній

Дихальні вправи:

а) статичні

б) динамічні

  -   0,5-1   0,5-1   Повільний
1,5 - - Повільний

 

Середня тривалість процедури лікувальної гімнастики в залежності від виду операції наведена в табл. 3.2.

 

Таблиця 3.2

Тривалість лікувальної гімнастики в залежності від оперативного втручання, хв.

Період Після шунтування Після видалення аневризми
І 10-15 15-20
ІІ 15-20 20-25
ІІІ 20-25 25-30
IV 30-35 30-35
V 40-45 40-45

 

У IV і V періоди включається ходьба по коридорі, підйоми по сходах і в останні дні перебування хворих у стаціонарі - аутогенне тренування.

Методика занять лікувальною гімнастикою для 5 періодів при неускладненому післяопераційному протіканні наведена у табл. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; 3.8.


Таблиця 3.3

Лікувальна гімнастика для хворих хронічною ішемічною хворобою серця в ранньому післяопераційному періоді (1-3-й день, В.п. - лежачи)

Частина заняття

Вправи

Аортокоронарне шунтування Резекція аневризми лівого шлуночка

Темп

Мета заняття

тривалість, хв.

10-15 15-20

Вступна

Статичне дихання (без форсування вдиху і видиху) 0,5 0,5 Повільний Поліпшення легеневої вентиляції
Поворот на правий бік і масаж лівої половини спини 1-1,5 2-2,5 Середній

Профілактика легеневих ускладнень, стимуляція дихання

Поворот на лівий бік і масаж правої половини спини 1-1,5 2-2,5 Середній

Основна

Вправи для м'язів кистей 1-1,5 1,5-2,5 Середній

Поліпшення венозного кровообігу

Вправи для м'язів стоп 0,5-1 1-2 Середній
Відкашлювання 0,5-1 0,5-1 Середній Санація бронхіального дерева
Пауза для відпочинку 0,5 0,5 - Відпочинок
Вправи для середніх м'язових груп рук 1-1,5 1,5-2 Середній

Поліпшення периферичного кровообігу

Вправи для середніх м'язових груп ніг 1-1,5 1,5-2 Середній
Вправи в розслабленні рук і ніг 1 0,5 - Зниження навантаження

Заключна

Статичне дихання змішане 0,5-1 1 Повільний Поліпшення легеневої вентиляції
Самомасаж кистей 0,5-1 1 Середній

Поліпшення венозного кровообігу

Вправа для дрібних м'язових груп кистей і стоп 0,5-1 1 Середній
Повне м'язове розслаблення 0,5 0,5-1 - Зниження навантаження

 


Таблиця 3.4

Лікувальна гімнастика для хворих хронічною ішемічною хворобою серця після операції (аорто-коронарне шунтування, 4-6-й день, палатний режим)

В.п.

Зміст заняття

Т-сть, хв Темп Мета заняття

Вступна частина

Лежачи

Дихальні статичні вправи

1-1,5 Повільний Збільшення легеневої вентиляції
Лежачи

Вправи для м'язів кистей

2-2,5 Середній Поліпшення венозного кровообігу
Лежачи

Вправи для м'язів ступнів

1,5-2 Середній Поліпшення центрального і периферичного кровообігу
Лежачи

Відпочинок

0,5 - Відпочинок

Основна частина

Лежачи

Імітація ходьби лежачи 1-1,5 Середній Збільшення навантаження

Лежачи

Діафрагмальне дихання 1 Повільний Поліпшення легеневої вентиляції

Сидячи, ноги на опорі

Вправи для середніх м'язових груп рук 3-3,5

Середній

Поліпшення центрального і периферичного кровообігу
Відпочинок 1 Відпочинок
Відкашлювання 0,5 Санація бронхіального дерева
Вправи для тулуба 2-3 Тренування м'язів

Заключна частина

Лежачи

Дихальні статичні вправи

1-1,5 Повільний Поліпшення легеневої вентиляції

Загальне м'язове розслаблення

0,5-1,5 - Зняття навантаження
             

 

Таблиця 3.5

Лікувальна гімнастика для хворих хронічною ішемічною хворобою серця після операції (резекція аневризми лівого шлуночка, 4-6-й день, палатний режим)

В.п. Зміст заняття Т-сть, хв Темп Мета заняття

Вступна частина

Сидячи, ноги на опорі

Дихальні статичні вправи 1-1,5 Повільний Збільшення легеневої вентиляції
Вправи для м'язів кистей і ступнів 2,5-3

Середній

Поліпшення венозного кровообігу
Вправи для середніх м'язових груп рук 2,5-3 Поліпшення центрального і периферичного кровообігу
Відпочинок 0,5 - Відпочинок

Основна частина

Сидячи, ноги на опорі

Імітація ходьби 1,5-2 Середній Збільшення навантаження
Дихальні динамічні вправи 0,5-1 Повільний Поліпшення легеневої вентиляції
Вправи для тулуба 3-3,5 Повільний Поліпшення центрального і периферичного кровообігу
Відпочинок 1 - Відпочинок
Відкашлювання 0,5 - Санація бронхіального дерева
Вправи для середніх і великих м'язових груп ніг 3-3,5 Середній Тренування м'язів

Заключна частина

Стоячи Ходьба в постелі 2-2,5 Середній Тренування м'язів

Сидячи, ноги на опорі

Дихальні динамічні вправи 1,5-2 Повільний Поліпшення легеневої вентиляції
Загальне м'язове розслаблення 0,5-1 - Зняття навантаження

 

Таблиця 3.6

Лікувальна гімнастика для хворих хронічною ішемічною хворобою серця після операції (7-15-й день, період малих тренувальних навантажень)

В.п.

Аорто-коронарне шунтування

Резекція аневризми лівого шлуночка

 
вправи т-сть, хв.

темп

т-сть, хв.

темп

Мета заняття

Вступна частина

 

Сидячи на стільці

Дихальні вправи: а) статичні 1-1,5

Повільний

-

-

Тренування глибокого дихання

б) динамічні -

1,5-2

Повільний

Стоячи

Вправи для рук 1,5-2

Середній

2-2,5

Середній

Поліпшення периферичного кровообігу

Ходьба по палаті в постелі 2-2,5

2,5-3,5

Підготовка до збільшення навантаження

Дихальні динамічні вправи 1-1,5

Повільний

2,5-3

Повільний

Поліпшення легеневої вентиляції

Основна частина

 
Стоячи Ходьба: по палаті, по коридорі 2-2,5

Середній

2,5-3

Середній

Тренування серцево-судинної системи

 
Сидячи Спокійне дихання 1

-

1

-

Відпочинок

 
Сидячи і стоячи Вправи для тулуба 2-2,5

Середній

2,5-3

Середній

Поліпшення центрального і периферичного кровообігу

 

Стоячи

Дихальні динамічні вправи 1-1,5

Повільний

1-1,5

Повільний

Поліпшення основного обміну й окислювально-відновних процесів

 
Вправи на координацію 2,5-3

Середній

3-3,5

Середній

Збільшення навантаження на ЦНС

 

Заключна частина

 

Сидячи

Дихальні динамічні вправи 1-1,5

Повільний

1-1,5

Повільний

Поліпшення легеневої вентиляції

 
Імітація ходьби 3

Середній

2,5-3

Середній

Тренування опорно-рухового апарата

 
Вправи для м'язів голови 1-1,5

1-1,5

Тренування вестибулярного апарата

 
Загальне м'язове розслаблення 1

-

1

-

Зняття навантаження

 
                       

 

Таблиця 3.7

Лікувальна гімнастика для хворих хронічною ішемічною хворобою серця після операції (16-25-й день, період середніх тренувальних навантажень)

В.п. Вправи Т-сть, хв Темп Мета заняття

Вступна частина

Стоячи

Дихальні динамічні вправи   Повільний Поліпшення легеневої вентиляції
Вправи для середніх і великих м'язових груп  

Середній

Поліпшення венозного кровообігу
Ходьба з прискоренням і уповільненням   Підготовка організму до збільшення навантаження
Дихальні динамічні вправи   Повільний Поліпшення окислювально-відновних процесів

Основна частина

Стоячи

Вправи для тулуба  

Середній

Поліпшення центрального і периферичного кровообігу
Вправи для м'язів голови і шиї   Тренування вестибулярного апарата
Вправи на координацію   Збільшення навантаження на ЦНС

Сидячи

Загальне м'язове розслаблення   - Зняття навантаження
Освоєння і тренування ходьби по сходах у поєднанні з диханням   Повільний

Тренування м'язів нижніх кінцівок, поліпшення периферичного кровообігу

Стоячи Ходьба по коридору   Середній

Заключна частина

Стоячи Дихальні динамічні вправи   Повільний Поліпшення легеневої вентиляції

Сидячи

Вправи для м'язів дрібних і середніх суглобів  

Середній

Поліпшення кровообігу в дистальних відділах
Загальне м'язове розслаблення   Зняття навантаження

Примітка. З 26—30-го дня наприкінці заняття проводиться аутогенне тренування протягом 10—15 хв.

 

Таблиця 3.8

Дозована ходьба для тренувального періоду (з 26-го дня після операції)

День прогулянки

Відстань,

м.

Аорто-коронарне шунтування

Висічення аневризми лівого шлуночка

Т-сть, хв число прогулянок Т-сть, хв число прогулянок
1 50 2 1 2,5 1
2 50 1,5 2 2 1
3 75 2,5 1 3 1
4 75 1,5-2 2 2-2,5 2
5 75 1-1,5 2-3 1,5-2 2
6 75 1-1,5 4 1,5-2 3
7 100 2 4 2,5 3
8-10 100 1,5 5-10 2 4-8

 

Лікувальна гімнастика для хворих з ускладненим післяопераційним періодом. Після хірургічного лікування хронічної ІХС у випадках, що вимагали тривалого застосування штучного кровообігу і перетиснення аорти, іноді розвивається ішемія чи свіжий інфаркт міокарда. При тривалій штучній вентиляції легень спостерігаються дихальна недостатність, ателектази, пневмонія й інші ускладнення.

При осередкових змінах міокарда (при стабільних показниках гемодинаміки і відсутності больового синдрому) застосування лікувальної гімнастики вимагає певної етапності. Найбільш сприятливі результати при обережному і суворому чергуванні окремих фізичних вправ [3; 4; 16; 17; 27].

 

Таблиця 3.9

Лікувальна гімнастика для хворих хронічною ішемічною хворобою серця в післяопераційному періоді, ускладненому ішемією міокарда (В.п. - лежачи)

Вправи Т-сть, хв. Темп Мета заняття
Масаж: а) передпліч 1,5-2   -

Поліпшення периферичного кровообігу

б) гомілок і стоп 1,5-2 -
Масаж: а) плечей   1,5-2   -
б) стегон 2 -
Масаж бічних поверхонь тулуба і спини при поворотах на правий і лівий бік 2-2,5 - Поліпшення кровообігу
Дихальні вправи статичного характеру: а) грудне дихання 0,5-1,5

Повільний

Поліпшення легеневої вентиляції

б) діафрагмальне дихання 0,5-1,5
Активно-пасивні вправи для дрібних м'язів: а) кистей 2,5-3

Середній

Поліпшення венозного кровообігу

б) стоп 3-3,5

 


Таблиця 3.10

Лікувальна гімнастика для хворих хронічною ішемічною хворобою серця в післяопераційному періоді при легеневих ускладненнях

В.п. Вправи Т-сть, хв. Темп Мета заняття

Вступна частина

Напівлежачи

 

Дихальні статичні вправи 1,5-2 Повільний Поліпшення дихальної функції
Відкашлювання 2 Середній Звільнення бронхіального дерева від мокроти
Пауза для відпочинку 0,5 Відпочинок

Основна частина

Лежачи на здоровому боці

Дихальні вправи з опором (локальні) 5-7 Повільний з паузами для відпочинку через 1,5-2 хв Поліпшення легеневої вентиляції в області ателектазу
Відкашлювання з опором 6-8 Середній з паузами для відпочинку через 2 хв. Дренаж бронхіального дерева
Пауза для відпочинку 0,5 Відпочинок

Лежачи на спині

Вправи для м'язів кистей 1,5 Середній Поліпшення периферичного кровообігу
Масаж живота 1-1,5 Зняття ригідності м'язів черевного преса
Діафрагмальне дихання 1,5 Повільний Поліпшення вентиляції нижніх відділів легких
Вправи для м'язів стоп 2

Середній

Зменшення венозного застою
Сидячи біля ліжка Відкашлювання 1 Дренаж бронхіального дерева

Заключна частина

Сидячи або лежачи Дихальні статичні вправи 1,5 Повільний Поліпшення дихальної функції
Лежачи Загальне м'язове розслаблення 1 Зниження фізичного навантаження

 

Починати процедуру слід з рухів, що включають у роботу екстракардіальні фактори кровообігу. Для цього проводять поверхневий масаж рук, і ніг, бічних поверхонь тулуба, живота і спини. Включають у процедуру статичні дихальні вправи, і, нарешті, активно-пасивні вправи для м'язів кисті і ступні які виконуються за допомогою інструктора ЛФК. Процедуру повторюють 3-4 рази в день; тривалість її 15-20 хв..

Для попередження легеневих ускладнень велику увагу приділяють ретельній санації бронхіального дерева.

Після ліквідації ускладнень лікувальну гімнастику проводять за методикою неускладненого післяопераційного періоду [21; 22; 25].

 
Дата: 2019-07-24, просмотров: 178.