РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Законодавче регулювання еколого-економічної компенсації за використання природних ресурсів в Кодексах України (Лісовий Кодекс, Водний Кодекс, Кодекс про Надра, Закон про повітря, Земельний Кодекс)

Адміністрування екологічних зборів як джерел забезпечення охорони навколишнього природного середовища

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ СТЯГНЕННЯ ЗБОРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1 Адміністрування справляння екологічного збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Адміністрування справляння екологічних зборів за користування надрами та геологорозвідувальні роботи в надрах

Адміністрування справляння екологічного збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

2.4 Адміністрування справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТЯГНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Динаміка показників обсягів екологічних зборів за використання природних ресурсів в Державний бюджет України за 2001 – 2007 роки та місцеві бюджети у Дніпропетровській області за 2003 – 2006 роки

Динаміка показників обсягів екологічних зборів за забруднення навколишнього природного середовища в Державний бюджет України за 2001 –2007 роки та місцеві бюджети по Дніпропетровській області України за 2003 –2006 роки

3.3 Визначення та організація стягнення платежів за спеціальне використання природних ресурсів в проекті Податкового Кодексу України

3.4 Сутність та організація стягнення нового екологічного збору у проекті Податкового Кодексу України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 


ВСТУП

 

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища в Україні є[1]:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

і) стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що для реалізації принципів екологічного захисту природного середовища в Україні необхідно створення достатнього обсяга джерел відновлення природних ресурсів на державному та місцевому рівнях.

Мета курсової роботи проаналізувати і визначити шляхи вдосконалення сплати екологічних податків та зборів в Україні.

Об’єктом курсової роботи були екологічні податки та збори в Україні:

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин;

Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;


РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

Інструкція про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин // Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України по геології і використанню надр від 30 грудня 1997 року N 207/472/51/157 ( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства праці та соціальної політики України станом від 26 листопада 2002 року N 467/998/578/478)

Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку,Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби // Наказ Державної податкової адміністрації України від 26 жовтня 2001 року N 434

21. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 1 березня 1999 р. N 303 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 18 жовтня 2006 року N 1423)

22. Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 6 квітня 1998 р. N 449 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 7 лютого 2000 року N 231)

23. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин // Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 8 лютого 2001 року N 37/45/73/44 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства праці та соціальної політики України станом від 9 січня 2002 року N 9/10/14/11)

24. Про затвердження Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду // Наказ Державного комітету лісового господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України,Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 15 жовтня 1999 року N 91/241/129/236/565 // (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету лісового господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної податкової адміністрації України станом від 23 січня 2002 року N 11/27/48/21/38)

25. Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 6 липня 1998 р. N 1012 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1426)

26. Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 20 січня 1997 р. N 44 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 21 лютого 2006 року N 174)

Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 12 вересня 1997 р. N 1014 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 25 травня 2006 року N 754)

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту // Наказ Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 1 жовтня 1999 року N 231/539/118/219 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 23 січня 2002 року N 47/20/37/28)

29. Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 16 серпня 1999 р. N 1494 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 16 червня 2004 року N 769)

Про затвердження Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету // Наказ Комітету України з питань геології та використання надр, Державної податкової адміністрації України від 23 червня 1999 року N 105/309 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної податкової адміністрації України від 9 січня 2002 року N 7/7)

31. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 29 січня 1999 р. N 115 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 25 травня 2006 року N 754)

32. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища // Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 19 липня 1999 року N 162/379 // (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної податкової адміністрації України від 7 жовтня 2004 року N 383/587)

Про затвердження форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища // Наказ Державної податкової адміністрації України від 17 березня 2005 року N 111 ( Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 20 грудня 2005 року N 587)

34. Тимчасова методика визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля небезпечними речовинами та відходами //Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.05 2001 N 181

35. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології. Теорія та практикум. – Київ, “Лібра”,2002

36. Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В., Водолазская О.А. Налоги. Днепропетровск, “Пороги”, 1998.

37. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема БП. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання. Київ Видавництво: Вид. дім "Професіонал", 2004. – 224 с.

38. Василик О.Д. Податкова система України. Навч.посібник. – Київ, Видавництво: Поліграф книга, 2004, 478 с.

39. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования – М.: «Закон и право», «ЮНИТИ», 1998

40. Глухов В.В., Дольдэ И.В., Некрасова Т.П. Налоги: теория и практика: учебник. 2е изд., испр., и доп. СПб.: Издательство «Лань»,2002.448 с.

41. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування. Навч. посібник. Київ Видавництво: Парламентське вид-во, 2001.216 с.

42. Загорський В.С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика. Монографія. – Ірпінь, Видавництво: НАДПСУ, 2006, 304 с.

43. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика. Навч.посібник. –Київ, Видавництво: Центр навч. лри, 2006. – 468 с.

44. Золотько І.А. Податкова система. Навч.посібник. Київ, Видавництво: КНЕУ, 2005, 204 с.

45. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування. – Суми: Видавництво „Университетська книга”, 1999

46. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Посібник. – Тернопіль, Видавництво: Картбланш, 2004, 331 с.

47. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / Держ. подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. — Ірпінь: Акад. ДПС України,2001.—355 с.

48. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник / под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника – 2е изд., перераб. и допол. –М.: Закон и право, 1997.

49. Нестеров П.М., Нестеров А.П. “Экономика природопользования и рынок”, Москва, 1997г.

50. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система. Навч. посібник. – Київ, Видавництво: Центр навчальної лри, 2006. – 456 с.

51. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система. Підручник. – Львів, Видавництво: Магнолія Плюс, видавець В.М.Піча, 2006. 336 с.

52. Податковий кодекс України (основні положення доопрацьованого проекту) // «Вісник податкової служби України», серпень 2000 р., № 30, с. 31.

53. Податкова система // За заг. ред.С.М. Онисько, Львів, Видавництво: Магнолія Плюс, 2004. – 332 с.

54. Податкова система України // Упоряд. М.П. Кучерявенко, В.В. Мартиновський, Тернопіль Видавництво: Торсінг, 2000. – 464 с.

55. Про затвердження Концепції реформування податкової системи України (довідкові матеріали 2006 року) / Проект Постанови Кабінету Міністрів України, http://www.mfin.gov.ua

56. Стратегія податкової реформи (розроблена у відповідності з Дорученням Президента України, рішеннями РНБОУ, громадського форуму "Бізнес і влада" (січень 2006)) // Оргкомітет Національної комісії України по податковій реформі , http://www.rada.gov.ua

57. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США: Учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К».2002.С.174

58. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Капіца В.А. та ін. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій / Держ. подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. — Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. — 356 с.

59. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – Київ, Видавництво: Знання-Прес, 2004. – 454 с.

60. Черник Д.Г., Л.П. Павлова, А.З. Дадашев, Князев В.Г., Морозов В.П. Налоги и налогообложение: Учебник М.:ИНФРАМ, 2003. 328 с.

61. WWW.LIGAZAKON.COM.UA – Законодавча-довідкова система

 


ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

Таблиця А.1

Доходи загального та спеціального фондів Державного бюджету України у 2001 2007 роках з зборів за спеціальне використання природних ресурсів та збору за забруднення навколишнього природного середовища (розподілена частка 30 – 65%) тис. грн.

Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

2007 рік

  Разом доходів: 147888145,7 116176169,0 31711976,7
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1908560,7 1291960,7 616600,0
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 100000,0 100000,0  
13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 100000,0 100000,0  
13020000 Збір за спеціальне водокористування 479185,0 479185,0  
13030000 Платежі за користування надрами 501079,8 501079,8  
13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 501079,8 501079,8  
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 827095,9 210495,9 616600,0
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1200,0 1200,0  
 

2007 рік (65%)

 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 575093,0   575093,0

2006 рік

  Разом доходів: 127516631,0 97264420,3 30252210,7
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 2109491,8 1293549,0 815942,8
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 71017,0 71017,0  
13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 71017,0 71017,0  
13020000 Збір за спеціальне водокористування 572100,0 572100,0  
13030000 Платежі за користування надрами 456179,5 456179,5  
13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 456179,5 456179,5  
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 1009145,3 193202,5 815942,8
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1050,0 1050,0  
 

2006 рік(65%)

 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 501505,0   501505,0

2005 рік

  Разом доходів: 106124985,5 83509475,1 22615510,4
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1391147,0 993715,0 397432,0
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60840,0 60840,0  
13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 60840,0 60840,0  
13020000 Збір за спеціальне водокористування 529832,0 505150,0 24682,0
13030000 Платежі за користування надрами 299575,0 299575,0  
13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 299575,0 299575,0  
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 500000,0 127250,0 372750,0
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 900,0 900,0  
 

2005 рік(30%)

 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 98667,9   98667,9

2004 рік

  Разом доходів: 65215662,8 51410642,0 13805020,8
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 931623,0 633423,0 298200,0
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60400,0 60400,0  
13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 60400,0 60400,0  
13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 288890,0 288890,0  
13030000 Платежі за користування надрами 181088,0 181088,0  
13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 181088,0 181088,0  
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 400000,0 101800,0 298200,0
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1245,0 1245,0  
 

2004 рік(30%)

 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 74430,4   74430,4

2003 рік

  Разом доходів: 53272580,8 42230005,4 11042575,4
130000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 754445,0 754445,0 0,0
130100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60000,0 60000,0 0,0
130101 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 60000,0 60000,0 0,0
130200 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 320300,0 320300,0 0,0
130300 Платежі за користування надрами 72900,0 72900,0 0,0
130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 72900,0 72900,0 0,0
130400 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 300000,0 300000,0 0,0
130700 Плата за використання інших природних ресурсів 1245,0 1245,0 0,0
 

2003 рік(30%)

 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 70000,0 0,0 70000,0

2002 рік

  Разом доходів: 45390509,5 36880511,5 8509998,0
130000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 633120,0 271120,0 362000,0
130200 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 175100,0 175100,0  
130400 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 362000,0   362000,0
130700 Плата за використання інших природних ресурсів 1520,0 1520,0  
130100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 47200,0 47200,0  
130101 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 47200,0 47200,0  
130300 Платежі за користування надрами 47300,0 47300,0  
130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 47300,0 47300,0  
 

2002 рік(30%)

 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 41400,0   41400,0

2001 рік

  Разом доходів: 41990788,5 33302241,2 8688547,3
130000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 657997,0 288910,0 369087,0
130101 Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 44550,0 44550,0  
130201 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 195840,0 195840,0  
130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 47000,0 47000,0  
130400 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 369087,0   369087,0
130700 Плата за використання інших природних ресурсів 1520,0 1520,0  
 

2001 рік(30%)

 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 22670,0   22670,0

 


Додаток Б

 

Таблиця Б.1

Нормативи збору, який справляється за викиди основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, гривень/тонну
Азоту оксиди 80
Аміак 15
Ангідрид сірчистий 80
Ацетон 30
Бенз(о)пірен 101807
Бутилацетат 18
Ванадію п'ятиокис 300
Водень хлористий 3
Вуглецю окис 3
Вуглеводні 4,5
Газоподібні фтористі сполуки 198
Тверді речовини 3
Кадмію сполуки 633
Марганець та його сполуки 633
Нікель та його сполуки 3225
Озон 80
Ртуть та її сполуки 3390
Свинець та його сполуки 3390
Сірководень 257
Сірковуглець 167
Спирт бутиловий 80
Стирол 584
Фенол 363
Формальдегід 198
Хром та його сполуки 2147

 


Таблиця Б.2

Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпечності

Клас небезпечності Норматив збору, гривень/тонну
I 572
II 131
III 19,5
IV 4,5

 

Таблиця Б.3

Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу

Орієнтивнобезпечний рівень впливу сполук (мг/куб. метрів) Норматив збору, гривень/тонну
Менше 0,0001 24078
0,0001 0,001 (включно) 2063
0,001 0,01 (включно) 285
0,01 0,1 (включно) 80
0,1 більше 10 3

 

Таблиця Б.4

а) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

Вид пального Норматив збору, гривень/тонну
Дизельне пальне 4,5
Бензин:  
етилований 6
неетилований 4,5
Зріджений нафтовий газ 6
Стиснений природний газ 3

Таблиця Б.5

б) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими суднами

Вид пального Норматив збору, гривень/тонну
Бензин 9
Дизельне пальне 6
Мазут 4,5

 

Таблиця Б.6

в) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом

Вид пального Норматив збору, гривень/тонну
Дизельне пальне 4,5

 

Таблиця Б.7

Нормативи збору, який справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у морські води

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, гривень/тонну
Азот амонійний 52,5
Органічні речовини (за показниками БСК 5) 21
Завислі речовини 1,5
Нафтопродукти 309
Нітрати 4,5
Нітрити 258
Сульфати 1,5
Фосфати 42
Хлориди 1,5

 


Таблиця Б.8

Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти залежно від концентрації забруднюючих речовин

Концентрація забруднюючих речовин Норматив збору, гривень/тонну
Забруднюючі речовини з гранично допустимою концентрацією у воді рибогосподарських водойм (мг/літр):  
до 0,001 4128
0,001 0,09 2993
0,1 1 (включно) 516
1 10 52,5
вище 10 10,5

 

Таблиця Б.9

Норматив збору, який справляється за розміщення відходів

Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Норматив збору, гривень/тонну
I надзвичайно небезпечні* 82,5
II високонебезпечні 3
III помірно небезпечні 0,75
IV малонебезпечні, 0,3
  малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,03

 

Таблиця Б.10

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту

Чисельність населення, тис. чоловік Коефіцієнт
До 100 1
100,1 250 1,2
250,1 500 1,35
500,1 1000 1,55
понад 1000 1,8

 

Таблиця Б.11

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту

Тип населеного пункту Коефіцієнт
Організаційногосподарські та культурнопобутові центри місцевого значення з перевагою аграрнопромислових функцій (районні центри, міста районного значення, селища та села) 1
Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський* та обласні центри, міста державного, республіканського*, обласного значення)** 1,25
Населені пункти, віднесені до курортних 1,65

*Автономної Республіки Крим

** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1,65

 

Таблиця Б.12

Регіональні (басейнові) коефіцієнти

Басейни морів і річок Коефіцієнт
Азовське море 2
Чорне море 2
Дунай 2,2
Тиса 3
Прут 3
Дністер 2,8
Дніпро (кордон України до м. Києва) 2,5
Дніпро (м. Київ включно до Каховського гідровузла) 2,2
Дніпро (Каховський гідровузол включно до Чорного моря) 1,8
Прип'ять 2,5
Західний Буг та ріки басейну Вісли 2,5
Десна 2,5
Південний Буг та Інгул 2,2
Ріки Кримського півострова 2,8
Сіверський Донець 2,2
Міус 2,2
Кальміус 2,2

 


Таблиця Б.13

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт
В адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них 3
За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж) 1

 

Таблиця Б.14

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів

Характер місця розміщення відходів Коефіцієнт
Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення 1
Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів 3

 


[1] ЗАКОН УКРАЇНИ “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року N 1264XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 грудня 2006 року N 489V

 [2] Закон України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року N 1251XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 червня 2000 року N 1805III

[3] Бюджетний Кодекс України від 21 червня 2001 року N 2542III // Із змінами і доповненнями, внесеними законами України станом від 19 грудня 2006 року N 489V

 ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про Державний бюджет України на 2007 рік” від 19 грудня 2006 року N 489V
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Дата: 2019-05-29, просмотров: 193.