Схема справляння єдиного податку
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Збір за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів іноземних власників справляється державним підприємством «Укрінтеравтосервіс» безпосередньо на контрольно-пропускних пунктах державного кордону у вільно конвертованій валюті.

Ставка збору визначається з урахуванням виду транспорту, його місткості, вантажності та відстані проїзду.

 

Зведений бюджет України
Державний бюджет України
Державний дорожній фонд
Республіканський бюджет АРК
Обласні бюджети
Бюджет міста Севастополя
Територіальні дорожні фонди
Надходження від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти. Надходження від акцизного збору та ввізного мита з імпортованих транс- портних засобів. Надходження, визначені ЗУ «Про Державний бюджет України» на поточ- ний рік.
1. Податок з власників транспортних засобів та інших самохід-них машин і механізмів. 2. Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів. 3. Частина коштів ДДФ України. 4. Плата за передачу доріг у концесію або в оренду. 5. Плата за проїзд автомобільними дорогами ТЗ та ін. самохід-них машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні. 6. Плата за проїзд автомобільними дорогами ТЗ та ін. самохід-них машин і механізмів іноземних держав. 7. Плата за проїзд платними автомобільними дорогами. 8. Добровільні внески. 9. Інші надходження (за рішенням ВР АРК, обласних рад).

Рис. 10.4.1. Схема утворення ДДФ

Кошти зборів у обсязі 95% від загальної суми перераховуються щорічно на валютний рахунок корпорації «Укравтодор» та використовуються для утримання автомобільних доріг державного значення та організації на них дорожнього сервісу.

Збір за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, справляються з власників транспортних засобів України. Обсяг збору визначається залежно від маси транс­портного засобу, навантаження на осі та відстані перевезення.

Дозвіл на проїзд таких транспортних засобів надають підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ. За необхідності забезпечити супровід транспортних засобів патрульними автомобілями Державтоінспекції плата цих послуг здійснюється окремо.

У разі порушень стягується штраф у двократному розмірі суми збору, з якої 25% перераховується на рахунок Головного управління Державтоінспекції МВС України, решта – на банківський рахунок корпорації «Укравтодор».

Збір за проїзд автомобільними дорогами України коригується, з урахуванням росту рівня цін, тарифів і вартості послуг, якщо їхнє зростання перевищує 15%.

10.5

Відрахування у цільові державні фонди, приклади яких подано на рис 10.5.1, 10.5.2, сьогодні становлять значні за обсягом суми коштів, що суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств. Цей вплив виявляється:

1) через формування валових витрат, які виключаються із суми скоригованого валового доходу. Відтак, відрахування в цільові державні фонди зменшують оподаткований прибуток, а отже, і суму податку на нього;

2) через формування собівартості (витрат). Указані відрахування збільшують собівартість, що, відповідно, може зменшити прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), або збільшують їхню вартість, а отже, створюють проблеми зі збутом продукції;

3) через використання прибутку. Це має місце тоді, коли відрахування (збори) здійснюються за рахунок прибутку підприємства.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування
Джерело відрахувань
  Прибуток Собівартість
Нормативи відрахувань
32,3% 4% 2%
Об’єкт оподаткування
Фактичні витрати на оплату праці працівників, які оподатковуються прибутковим податком

Рис. 10.5.1. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

 

Збір на обов’язкове державне соціальне страхування
Джерело відрахувань
  Прибуток Собівартість
Нормативи відрахувань
4,5%, в т.ч. 1,6% 0,7% 0,5%
Об’єкт оподаткування
Фактичні витрати на оплату праці працівників, які оподатковуються прибутковим податком

Рис. 10.5.2. Збір на обов'язкове державне соціальне страхування

 

Нормативи відрахувань для обов’язкового державного пенсійного страхування:

32,3% – для суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб), що використовують працю найманих працівників;

4% нараховують на заробітну плату й інші виплати інвалідам, що є об’єктом оподаткування;

2% вираховується із суми сукупного оподаткованого доходу фізичних осіб, які працюють за трудовими договорами (контрактами), виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами.

Нормативи відрахувань для обов’язкового державного соціального страхування:

4,5% – для суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб), що використовують працю найманих працівників. У складі загального нормативу 1,6% становить збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

0,7% нараховують на заробітну плату й інші виплати інвалідам, що є об’єктом оподаткування. При цьому збір у розмірі 1% в повному обсязі зараховується до Фонду соціального захисту інвалідів;

0,5% вираховується із суми сукупного оподаткованого доходу фізичних осіб, які працюють за трудовими договорами тільки на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Тема 11

Інші податки

 

Програмні питання:

11.1. Податок на промисел: призначення, платники, порядок визначення суми податку та її сплати до бюджету

11.2. Податок з власників транспортних засобів: платники, об'єкт оподаткування, ставки та порядок і строки сплати

11.3. Місцеві податки: комунальний і податок з реклами (с.в.)

 

11.1

Основне призначення податку на промисел полягає в уніфікації оподаткування доходів фізичних осіб.

Він є загальнодержавним податком, хоча повністю зараховується у місцевий бюджет.

Платниками є фізичні особи, які здійснюють реалізацію продукції (крім продукції, вирощеної на присадибних ділянках) не більше чотирьох разів на рік. Цей податок справляється у вигляді сплати одноразового патенту, шляхом придбання дозволу на разову торгівлю.

Сума одноразового патенту залежить від терміну реалізації продукції:

1) якщо термін реалізації до семи днів, то ставка податку – 20% від вартості товару;

2) якщо термін до трьох днів, то ставка податку на промисел – 10% від вартості товару чи продукції.

Податок сплачується при оформленні дозволу на реалізацію і перераховується до бюджету через Ощадбанк України.

При реалізації транспортних засобів податок повинні сплачувати особи, які здійснюють другу та наступну реалізацію транспортного засобу протягом календарного року і складає 10% від суми реалізації, якщо термін її не перевищує трьох днів (якщо сім днів, то ставка податку подвоюється). Сплачується в 10-денний термін після моменту реалізації.

11.2

Платниками податку з власників транспортних засобів та ін­ших самохідних машин і механізмів є юридичні і фізичні особи, у власності яких є транспортні засоби (зареєстровані).

Об'єктом оподаткування є:

а) трактори (колісні), крім тих, що на гусеничному ходу;

б) легкові автомобілі;

в) вантажні автомобілі;

г) автомобілі для перевезення пасажирів (не менше 10 осіб);

д) автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги);

ж) мотоцикли та велосипеди із встановленим двигуном, крім тих, що мають об'єм циліндра до 50 см ;

з) яхти, парусні судна;

є) човни моторні (крім спортивних) і катери.

Базою для нарахування податку є об'єм циліндрів двигуна, потужність електродвигунів і довжина судна.

Одиницею оподаткування або масштабом вимірювання по­даткової бази є:

а) 100см об'єму циліндрів двигуна;

б) 1 кіловат потужності двигуна;

в) 100 см довжини.

Таблиця 11.2.1

Ставки податку

Код Назва об'єкта оподаткування Ставки податку на рік
87.01 Трактори колісні 2,5 грн. зі 100 см3
87.02 Автомобілі для перевезення пасажирів (не менше 10 чоловік) 3,6 грн. зі 100 см3
87.03 Автомобілі легкові:  
  а) об'єм двигуна до 1000 см3 3 грн. зі 100 см3
  б) від 1001 до 1500 см3 4 грн. зі 100 см3
  в) від 1501 до 1800 см3 5 грн. зі 100 см3
  г)від 1801 до 2500 см3 д) від 2501 до 3500 см3 10 грн. зі 100 см3 20 грн. зі 100 см3
  ж) більше 3501 см3 30 грн. зі 100 см3
87.03 90100 Автомобілі з електродвигуном 0,5 грн. зі 1 кВт
87.04 Автомобілі вантажні (залежно від об'єму циліндрів двигуна) від 10 до 20 грн. зі 100 см3

 

Продовження табл. 11.2.1

89.03 Яхти і судна парусні:  
  а) морські 10 грн. зі 100 см довжини
  б) інші з масою до 100 кг і довжи­ною до 7,5 м 5 грн. зі 100 см довжини
  в) інші з довжиною більше 7,5 м 10 грн. зі 100 см довжини

Від сплати податку звільняються:

1) підприємства автомобільного транспорту загального корис­тування;

2) навчальні заклади державної та комунальної форм власності, які фінансуються з відповідних бюджетів;

3) особи, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани війни, інваліди – щодо одного легкового автомобіля або одного мотоцикла чи одного човна моторного або катера;

4) на 50% – сільськогосподарські підприємства-товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

5) на 50% – громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі, вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 року включно.

Юридичні особи нараховують і сплачують податок у такому порядку. До 1 березня в ДПА (станом на 1 січня) подають податкову звітність у формі розрахунку, де вказують кількість транспортних засобів, базу оподаткування, ставки податку. Самостійно нараховану суму податку юридичні особи, сплачують до бюджету щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Фізичні особи не подають розрахунків в ДПА, а сплачують податок до проходження технічного огляду щорічно або один раз у два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд, або в момент реєстрації транспортного засобу.

Контроль за розрахунками з бюджетом по цьому податку здійснюють ДПА, ДАІ (по фізичних особах).

Цей податок зараховується на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету м. Севастополя. Територіальні дорожні фонди 85% із суми цього податку спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також сільських доріг, а 15% – до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення.

Тема 12

Дата: 2018-12-28, просмотров: 698.