Yes, he does. No, he does not/doesn't
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Past Simple

Стверджувальна форма

Заперечна форма

Питальна форма

І Не She It We You They had a bath I He She It We You They did not didn't have a bath What did I he she it we you they have?
                 

 

Короткі відповіді на загальні запитання:

Did you have a bath?

Yes, I did. No, I did not/didn't.

Did he have a bath?

Yes, he did. No, he did not/didn't.

Future Simple

Стверджувальна форма

Заперечна форма

Питальна форма

I He She It We You They will '11 have a  bath. I He She It We You They will not won't have a bath. What will I he she it we you they have?
                   

Короткі відповіді на загальні запитання:

Will you have a bath?

Yes, I will. No, I will not/won't.

Питально-заперечні форми дієслова have у Present, Past і Future Simple

 

Час, вид

Повнозначна

Коротка

Present Simple Do you not Does he not Do they not have a bath? Don't you Doesn't he Don't they have a bath?
Past Simple Did you not Did he not Did they not have a bath? Didn't you Didn't he Didn't they have a bath?
Future Simple Will you not Will he not Will they not have a bath? Won't you Won't he Won't they have a bath?

Дієслово have з об'єктним дієприкметниковим комплексом

1. Дієслово have у сполученні з об'єктним дієприкметниковим комплексом, до складу якого входять іменник у загальному відмінку, що виконує у реченні функцію прямого додатка, і дієприкметник минулого часу (Past Participle),може мати особливу функцію,тобто вказувати на те, що дію виконує не суб'єкт, який є підметом у реченні, а інша особа (особи).

Речення з такою конструкцією мають фіксовану структуру: на початку речення стоїть підмет, виражений іменником у загальному відмінку, або відповідний займенник у називному відмінку, потім дієслово have в особовій формі у функції присудка, за ним прямий додаток з дієприкметником минулого часу (Past Participle),а потім інші члени речення, тобто:

 

Підмет   have у відповідній формі   прямий додаток з означенням або без нього   Дієприкмет-ник минулого часу   інші члени речення
           

 

Kate Кейт   has   her hair підстригається   cut

every month.

кожного місяця.

 

(Кейт не сама себе підстригає, це робить інша особа).

 

  1. В англійській мові таку конструкцію називають Causative with have . Дієслово have у цій конструкції, як правило, українською мовою не перекладається:

 

Bill had the roof repaired yesterday. Біл відремонтував учора дах.

(Біл сам не робив цього, це зробили для нього інші люди, майстри цієї справи)

 

3. Дієслово have у конструкції Causative with have вживається в різних часах:

 

І have my car washed every day. (Present Simple) He had his roof repaired yesterday. (Past Simple) I'll have my dress made next week. (Future Simple) He is having his grass cut at the moment. (Present Continuous) Paul has had his composition checked. (Present Perfect) Мій автомобіль миють кожного дня. Учора йому відремонтували дах. Мені пошиють сукню наступного тижня. У даний момент підстригають його газон. Твір Пола вже перевірили.

 

4. Питальна форма конструкції Causative with have у різних часах:

 

  Do you have your car washed every day?
Why did he have his roof repaired yesterday?
When will you have your dress made?  
  Is he having his grass cut at the moment?
  Has Paul had his composition checked?  

 


5. Заперечна форма конструкції Causative with have у різних часах:

I don't have my car washed every day.
He didn't have his roof repaired yesterday.
I won't have my dress made next week.
He isn't having his grass cut at the moment.
Paul hasn't had his composition checked yet.

6. Замість дієслова have у конструкції Causative with have в усному мовленні іноді вживається дієслово get :

I'll get my hair cut tomorrow. Я підстрижуся завтра.

3. Прості часи в активному стані (Simple Tenses in the Active Voice)


Present Simple

Основна формула V/Vs(es)

1. Present Simple вживається для вираження дії, яка відбувається постійно, регулярно або має значення загальновідомої істини, постійного обов'язку, певного правила, розпорядку:

My sister plays volley-ball well. And my friends play tennis very well.   The earth goes round the sun.   Nurses look after patients in hospitals. Lessons at this school start at 8 am.   Students of our school wear uniform. Моя сестра грає добре в волейбол. А мої друзі грають у теніс дуже добре. Земля обертається навколо Сонця. Медсестри доглядають хворих у лікарнях. Уроки в цій школі починаються о восьмій годині ранку. Учні нашої школи носять шкільну форму.

2. Present Simple вживається для вираження майбутньої дії:

 

а) Що стосується розкладу руху транспорту, початку кіносеансів, вистав у театрах тощо:

The next train leaves at 13.45.   The concert this evening starts at 7.30.   Does the film begin at 3.30 or 4.30? Наступний поїзд відходить о 13.45. Сьогодні увечері концерт починається о 7.30. Фільм розпочинається о 3.30 чи о 4.30?

 

б) 3 дієсловами, що означають рух: соте приходити, прибувати; go їхати, іти; leave залишати, від'їжджати та ін.:

Не leaves tomorrow. They come next week. Він від'їжджає завтра. Вони приїздять наступного тижня.

 

в) У підрядних реченнях умови й часу, які вводяться сполучниками if якщо, when коли, after після того, як, before перш ніж, till, until поки не та ін. В українській мові у відповідних підрядних реченнях уживається майбутній час:

 

If he comes, I shall give him the book. I shall go home when I read the article. He will wait for her until she comes back. Якщо він прийде, я дам йому книжку. Я піду додому, коли прочитаю цю статтю. Він буде чекати на неї, поки вона не повернеться.

3. Дієслова у Present Simple вживаються з прислівниками частотності: never ніколи; seldom , rarely рідко; not often не часто; sometimes , occasionally іноді; often , frequently часто; usually звичайно; always завжди. У реченні ці прислівники стоять перед повнозначним дієсловом, але після дієслова be :

І usually go to bed at 11 o'clock. He doesn't often eat meat. He is never late to school. Я звичайно лягаю спати об одинадцятій годині. Він не часто їсть м'ясо. Він ніколи не запізнюється до школи.

a) Sometimes і usually можуть уживатися також на початку речення або наприкінці його:

Sometime we play chess. We play chess sometimes. Usually I go shopping with my friends. I go shopping with my friends usually. Іноді ми граємо у шахи.   Я звичайно ходжу за покупками зі своїми друзями.

б) Дієслова у Present Simple вживаються з обставинними словосполученнями: every day кожного дня; every week кожного тижня; every month кожного місяця; every year кожного року тощо. Ці обставини часу стоять на початку або наприкінці речення:

 

Every day we go to the shop to buy some bread.   We spend our holidays at the seaside every year. Кожного дня ми ходимо до ма газину, щоб купити хліба. Кожного року ми проводимо свою відпустку біля моря.

4. Стверджувальна форма Present Simple для всіх осіб, крім третьої особи однини, збігається з основною формою дієслова, яку ми позначаємо буквою V ( verb ). У третій особі однини ( she , he, it ) до основної форми дієслова додається закінчення -s або -es. Закінчення -es додається до дієслів, що закінчуються на приголосні s , ss , ch , sh , tch , x , z:

а) Закінчення -s (-es) вимовляється як:

/s/ — keeps, wants, speaks після глухих приголосних

/z/— reads, lives, sees, plays після дзвінких приголосних і голосних

/iz/— washes, dresses, teaches, watches після свистячих або шиплячих приголосних

б) При додаванні закінчень -s або -es у третій особі однини спостерігаються деякі зміни у правописі дієслів.

• Кінцева у змінюється на і перед -s (-es), якщо їй передує приголосна:

study — studies

try — tries

fly — flies

• Кінцева у не змінюється перед -s, якщо їй передує голосна:

play — plays

stay — stays

pay — pays

• Дієслова go іти і do робити у третій особі однини мають закінчення -es, яке вимовляється як /z/:

do /du|/ — does /dAZ/

go /дзи/ — goes /gauz/

 

5. Заперечна форма Present Simple утворюється за допомогою дієслова do для всіх осіб і does для третьої особи однини, заперечної частки not та інфінітива повнозначного дієслова без частки to :

І do not play football. My friend does not play tennis. Я не граю у футбол. Мій друг не грає в теніс.

 

В усному мовленні замість do not і does not вживаються скорочені форми відповідно don ' t і doesn ' t :

І don't play football.

My friend doesn't play tennis.

 

6. Питальна форма Present Simple утворюється за допомогою дієслова do у формах do / does та інфінітива повнозначного дієслова без частки to . Допоміжне дієслово do/does ставиться перед підметом:

 

Do you play tennis? Does he play football? What do you play? What does he play? Ти граєш у теніс? Чи грає він у футбол? У що ти граєш? У що він грає?

7. Форми дієслова у Present Simple.

Стверджувальна форма

І You We They play

 

tennis

volleyball

football

 

 

every day.

 

Не She It plays

 

Заперечна форма

I You We They do not don't play

tennis

volleyball

football

 

every day.

 

He She It does not doesn't    

 

Питальна форма

Do І you we they play

tennis

volleyball

football

 

every day?

 

Does he she it    

8. Короткі відповіді на загальні запитання:

Do you / they play tennis every day?

Yes, I / they do.

Дата: 2018-11-18, просмотров: 310.