Техніка безпеки при монтажу та обслуговуванні теплового насосу
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Запобіжні заходи діляться на ПОПЕРЕДЖЕННЯ та ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Обов'язково виконуйте всі запобіжні заходи, зазначені нижче: вони всі важливі для забезпечення безпеки.

По завершенні монтажу перевірте систему на наявність помилок при установці. Роз'ясніть користувачеві правила експлуатації та чищення внутрішнього агрегату, наведені в інструкції з експлуатації внутрішнього агрегату.

Доручати виконання монтажних робіт слід тільки кваліфікованим фахівцям. Неправильно виконаний монтаж може викликати протікання води, ураження електричним струмом або пожежа.

Монтуйте зовнішній агрегат відповідно до інструкцій. Неповністю виконаний монтаж може викликати протічку води, ураження електричним струмом або пожежа.

Обов'язково використовуйте додаються або зазначені деталі для монтажу. Використання інших деталей може викликати вібрацію агрегату і ослаблення кріплень і привести до протікання води, ураження електричним струмом або пожежі.

Встановлювати зовнішній агрегат слід на твердій підставці, здатній витримати його вагу. Невідповідна підставка і неповністю виконаний монтаж можуть призвести до травм у разі падіння агрегату.

Електромонтажні роботи необхідно виконувати у відповідності з інструкцією з монтажу та місцевими нормативами, що регламентують прокладку електропроводки. Недостатня потужність електрики і неповне виконання електромонтажних робіт можуть призвести до поразки електричним струмом або пожежі.

Для живлення системи необхідна окремий ланцюг силового електроживлення. Не допускається підключення до ланцюга силового електроживлення, яка вже живить інші споживачі.

Для електропроводки використовуйте кабелі достатньої довжини, що покриває необхідну відстань без додаткових сполук. Не використовуйте подовжувальні шнури. Не підключайте інші навантаження до джерела харчування, використовуйте окремий ланцюг силового електроживлення. Невиконання цієї вимоги може призвести до аномального виділення тепла, ураження електричним струмом або пожежі.

Для електричних з'єднань між внутрішнім і зовнішніми агрегатами використовуйте проводку зазначених типів. Надійно фіксуйте з'єднувальні дроти, щоб їх клеми не відчували зовнішнє натяг. Незаконченние з'єднання і незафіксовані дроти можуть викликати перегрів клем і стати причиною пожежі. Підключивши сполучну проводку і проводку харчування, обов'язково прокладете кабелі так, щоб вони не створювали зайве навантаження на кришки і панелі електрообладнання. Закрийте проводку кришками. Неповна установка кришок може викликати перегрів клем, поразку електричним струмом або пожежу.

Якщо під час проведення монтажних робіт стався витік холодоагенту, провітріть приміщення. При зіткненні з відкритим вогнем холодоагент виділяє отруйний газ.

По завершенні монтажу переконайтеся у відсутності витоку хладагента. При зіткненні з відкритим вогнем холодоагент виділяє отруйний газ.

Під час установки і переміщення системи стежте за тим, щоб в контур циркуляції хладагента не проникли сторонні речовини, наприклад, повітря. Присутність в контурі циркуляції хладагента повітря і інших сторонніх речовин приведе з надлишкового підвищення тиску і розриву труб, що може послужити причиною травми.

Під час відкачування зупиняйте компресор до від'єднання трубопроводу хладагента. Якщо під час відкачування компресор буде працювати при відкритому замочному клапані, то при від'єднанні трубопроводу хладагента в систему засмокче повітря, що приведе до створення аномального тиску при виконанні циклу охолодження. Це загрожує поломками і травмами.

Під час монтажу забезпечте надійність з'єднань трубопроводу хладагента перед запуском компресора. Якщо під час відкачування компресор не буде підключений та запірний клапан буде відкрито, то в систему засмокче повітря, що призведе до створення аномального тиску при виконанні циклу охолодження. Це загрожує підлогою та травмами.

Обов'язково виконайте заземлення. Чи не заземлюйте агрегат на каналізаційні труби, пристрої захисту від стрибків напруги і заземлення телефонних ліній. Ненадійне заземлення може призвести до поразки електричним струмом. Сильні скачки напруги від блискавки та інших джерел можуть серйозно пошкодити зовнішній агрегат.

Необхідно встановити автомат захисту від витоку на землю. Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.

Не встановлюйте зовнішній агрегат у місцях, де є небезпека витоку вогненебезпечної газу. Скупчення газу поруч з агрегатом може призвести до займання газу.

Примітка з монтажу зовнішнього агрегату. У регіонах з холодним кліматом, де температура повітря на вулиці може на кілька днів опускатися нижче нуля, дренаж зовнішнього агрегату може замерзнути. У таких умовах рекомендується встановити стрічковий нагрівач для захисту дренажу від замерзання.

Затягуйте накидні гайки зазначеним способом, наприклад, динамометричним ключем. Якщо гайку затягнути занадто сильно, вона з часом може лопнути, що викличе витік холодоагенту.

 


9 ВИСНОВОК

 

У комплексному проекті ”Монтаж і обслуговування установки з використанням альтернативних джерел енергії для гуртожитку Дніпропетровського монтажного технікуму” дана оцінка сучасного стану проблеми енергоефективного використання природних ресурсів (газу, вугілля) для теплопостачання та кондиціювання будівель; наведено спосіб її виришення; він у повній мірі корелюється зі світовими тенденціями і полягає у використанні енергії альтернативних джерел з одночасною ефективною термомодернізацією.

За сучасними методиками проведено розрахунки, які дозволили визначити як теплотехнічні характеристики об’єкту, так і засоби їх покращення. Запропоновано термомодернізацію огороджувальних конструкцій гуртожитку до рівня визначеного вимогами ДБН В.2.6-31:2006. Окрім того запропонована схема системи кліматизації в якій передбачено для  отримання тепла в холодний період року та кондиціювання в теплий використання теплових насосів. Для організації в гуртожитку цілорічного гарячого водопостачання в системі кліматизації пропонується використовувати сонячні колектори, які розміщуються на даху будівлі. Для підвищення ефективності функціонування системи кліматизації запропоновано використовувати електричний терморегулюючий вентиль фірми „Danfoss”.

Підібрані технологічні прийоми монтажу обладнання, яке використовує енергії альтернативних джерел, при цьому враховано вимоги з техніки безпеки, охорони праці, протипожежні заходи та охорони навколишнього середовища. Розроблена система кліматизації є відкритою і може вдосконалюватися у відповідності з тенденціями ринку комплектуючих.

Запропоноване схемне рішення системи кліматизації передбачає зменшення теплових втрат у холодний період року через огороджувальні конструкції, вдосконалення системи опалення та гарячого водопостачання за рахунок теплових насосів і сонячних колекторів дозволить, при його реалізації, значно підвищити економічну ефективність експлуатації будівлі, зменшити споживання енергетичних ресурсів з тепло- та електромережі та суттєво покращити комфортність проживання мшканців гуртожитку.


10 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ПЕРШОДЖЕРЕЛ

 

1. Табунщиков Ю.А. Энергоэффективное высотное здание / Ю.А. Табунщиков Н.В. Шилкин, М.М. Бродач – ABOK. – 2002, №3. -Доступний з: <http:// www.abok.ru.html>.

2. Мхитарян Н.М. Гелиоэнергетика. Системы, технологии, применение. /Н.М. Мхитарян. – К.: Наукова думка, – 2002. – 290 с.

3. Зоколей С. Солнечная энергия и строительство. /С. Зоколей. – М.: Строийздат, - 1979. -209 с.

4. Мак-Вейг Д. Применение солнечной энергии /Д. Мак-Вейг. – М.: Энергоиздат - 1981. -216с.

5. ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель.-К.: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. 2006.-64с.

6. Селиванов Н.П Энергоактивные здания / Н.П. Селиванов, А.И. Мелуа, С.В. Зоколей и др.; Под ред. Э.В. Сарнацкого, Н.П. Селиванова.-М.:Стройиздат,-1998.-376с.

7. Многослойная теплоизоляционная система „Шуба-плюс”.-Доступний з: <http:// www. еsco-ecosys.narod.ru>.

8. Волинський Б. Н. Конструктивні рішення енергозберігаючих будинків//Енергозбереження.-2001.-№3.

9. Граник Ю.Г. Конструкції зовнішніх огороджень і інженерні системи в нових типах енергоефективних житлових будинків / Ю. Г. Граник, А. А. Магай, В. С. Бєляєв // Енергозбереження.-2001.- №5.

10. Бобров Ю.Л Теплоизоляционные материалы и конструкции / Ю.Л. Бобров, Е.Г. Овчаренко, Б.М. Шойхет, Е.Ю. Петухова. - М.: ИНФРА-М, 2006, - 268 с.

11. Руководство по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий.- М.:Стройиздат, 1985. – 141 с.

12. Бекман Г. Тепловое аккумулирование энергии / Г. Бекман, П Гилли.– М.: Мир, 1987. – 272 с.

13. Б. Андерсон. Солнечная энергия. – М.: Стройиздат, 1982. – 375 с.

14. Украина: эффективность малой энергетики. Энергетический центр ЕС в Киеве, 1996. – 280 с.

15. Сиворакша В.Е. Гелиосистемы для отопления и горячего водоснабжения / В.Е. Сиворакша, К.Е. Золотько, В.Л. Марков, Б.Е. Петров. –Днепропетровск: ДГУ, 1995. – 196 с.

16. Заривняк Г.И Энергоактивные ограждения в составе систем теплоснабжения, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии/ Г.И. Заривняк, В.А. Габринец, В.Л. Марков, С.А. Митрохов, Л.В. Накашидзе // Збірник наукових праць „Перспективні задачі інженерної науки”. -Д.: GAUDEAMUS, 2009. – C. 33-37.

17. Зарівняк Г.І. Теплоелектрогенерувальні енергоактивні обгородження/ Г.І.Зарівняк, В.Л.Марков, С.О.Митрохов, Л.В.Накашидзе, В.Ю.Сиворакша// Збірник доповідей учасників сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційний потенціал української науки –ХХІ сторіччя” (28 травня-07 червня 2010 р.),-Запоріжжя, -Видавництво ПГА, 2010. –86 с.

18. Габринець В.О. Особливості побудови енергоактивних огороджень у складі систем енергозабезпечення на основі ВДЕ / В.О. Габринець, В.Л. Марков, С.О. Митрохов. Л.В. Накашидзе, Г.І. Зарівняк // Відновлювана енергетика. – К.: ІВЕ НАН України, 2010. – С 31–35.

19. Зарівняк Г.І. Особливості побудови енергоактивних огороджень / Г.І. Зарівняк, В.Л. Марков, С.О. Митрохов, Л.В. Накашидзе// Збірник доповідей учасників шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя” (1-15 квітня 2010 р.), - Запоріжжя, - Видавництво ПГА, 2010. –159 с.

20. Явнель Б.К. Курсове та дипломне проектування холодильних установок та систем кондиціонування повітря. - М. Агропромиздат. с 253

21. Чернецькій А.М. «Холодильно-компресорні машини І установки», 2009.

22. Приклади розрахунку за курсом «Холодильна техніка» / За ред. Н.Д. Малов - М. Агропромиздат., 1986 р. - 181 с.

23. Правила будови і безпечної експлуатації холодильних систем. - СПб. ЦОТПБСТ, 2004. – с. 35

24. Янушкевич Д.В. Холодоносія. «НОРДВЕЙ» - ефективність, економічність, екологічність. - Холодильний бізнес, 2004, № 9, с. 4-5.

25. Соловьянов A.A. Озоновий криза і Монреальський протокол. В зб.: Росія в навколишньому світі. - М.: Изд-во МНЕПУ, 1998, с. 67-81.

26. ДБН В.2.6-31:2006

27. ДБН В.2.6-14-97. Конструкції будинків і споруд. Покриття будівель і споруд.

28. ДБН В.2.5-39: 2008. Інженерне обладнання будінків І споруд. Зовнішні Мережі та споруди.

29. Чумак И.Г., Никульшина Д.Г. Холодильные установки. Проектирование: Учебное пособие для вузов. — К. Выща школа, 1988. - 280 с

30. http://santexproect.web-box.ru

31. http://progress21.com.ua

32. http://www.sanfoyans.ru

33. http://www.danfoss.com

34. http://www.aircool.su

35. http://www.izolaciya.ru

36. http://www.google.ru.ua

37. http://by.heating.danfoss.com

38. http://www.industek.lt

39. http://www.teplopol.ru

40. http://solarheaters.com.uaДата: 2018-09-13, просмотров: 609.